Curs de Preparació d'Oposicions a Orientació Educativa

1067 Persones estan visitant aquest curs
entre 250 € i 500 €
Sol·licita informació
Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Curs de Preparació d'Oposicions a Orientació Educativa
Sol·licita informació
Oposicions
On-line
80 hores
entre 250 € i 500 €

Descripció

El curs s'adreça a psicòlegs/psicòlogues i llicenciats, que tinguin els requisits per accedir a les oposicions convocades pel Departament d'Educació, que desitgen preparar-se per a les proves d'accés al cos d'Educació Secundària en l'especialitat d'ORIENTACIÓ EDUCATIVA.

Temari

 • Presentació i coneixement del procés d'oposició.
 • Marc normatiu de referència:
 • Referències psicopedagògiques i documents normatius-legals
 • Àmbits d'actuació i d'intervenció del professorat d'orientació educativa en un Institut i en un EAP.
 • Orientacions metodològiques per a la preparació i estudi del temari de l'especialitat: agrupació /distribució dels temes i establiment d'un pla de treball personalitzat.
 • Contextualització d'un centre educatiu de secundària: estructura i contingut.
 • Orientacions per a la realització de la programació del Pla d'actuació: estructura i continguts.
 • Orientacions en el disseny, elaboració i programació de les diferents unitats d'intervenció.
 • Exemplificació i simulació de la prova pràctica: comprendre'n la finalitat i buscar alternatives de resolució per posar-les en pràctica.
 • Recursos i estratègies per a la simulació de totes les proves del procés d'oposició: orientacions per a l'elaboració d'un guió d'exposició, exposició del Pla d'actuació i unitats d'actuació davant el tribunal, lectura del cas pràctic i la redacció d'un tema.

Destinataris

El curs s'adreça a psicòlegs/psicòlogues i llicenciats o llinciades, que compleixin amb els requisits per accedir al cos de professorat de secundària de l'especialitat d'ORIENTACIÓ EDUCATIVA.
 

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Proactiva, centrada en situacions i exemples pràctics per tal de dotar d'eines i estratègies a l'aspirant per poder fer front al concurs oposició, tot generant espais de reflexió i de debat per ajudar a fer la transferència a la pràctica educativa i a la realitat dels centres educatius. Online

Objectius

 • Donar a conèixer el procediment que permet accedir a la funció pública com a orientadors educatius: requisits d'accés, fases del procés d'oposició, característiques i requisits de cadascuna de les proves.
 • Donar a conèixer els àmbits d'actuació de l'Orientador/a, ja sigui de centre com d'EAP.
 • Preparar totes les parts del procés d'oposició.
 • Treballar la presentació i defensa dels casos pràctics davant del tribunal

Titulació obtinguda

Curs de Preparació d'oposicions a orientació educativa

Preu

entre 250 € i 500 €
Col·legiat / a COPC: 320,00 euros No col·legiat / a: 720,00 euros Precol·legiats / es: 240,00 euros Col·legiats / des amb bonificació especial per desocupació: 240,00 euros
Curs de Preparació d'Oposicions a Orientació Educativa
Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Campus i seus: Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya
C/ Rocafort, 129 08015 Barcelona
Sol·licita informació
X