Preparació d'Oposicions a Suboficials de l'exèrcit

1107 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Preparació d'Oposicions a Suboficials de l'exèrcit
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

MasterD t'ofereix la preparació més completa per a accedir a l'escala de suboficials de l'exèrcit, aquesta escala se situa entre l'escala de Tropa i Marineria i l'escala d'oficials de l'Exèrcit. I amb ella pots aconseguir els següents llocs: Sergent, Sergent primer, Brigada, Sotstinent i suboficial major.
Les vies per accedir a l'escala de suboficials són mitjançant promoció interna o mitjançant accés directe, MasterD t'ofereix les dues preparacions adaptades a les teves necessitats personals.
MasterD posa a la teva disposició tot el material necessari per a superar amb èxit les proves per a suboficial, campus virtual adaptat, classes en directe per experts en les diferents matèries, videoclases explicatives d'aquells conceptes que poden resultar més complicats, exercicis, avaluacions ... tallers presencials a els diferents centres de formació que MasterD té a tot Espanya, on entre altres coses es proporcionen les eines per gestionar el procés d'una oposició, entrenant les tècniques d'estudi i aquelles habilitats que et poden ajudar a marcar la diferència amb la resta dels aspirants.

Temari

Quines són les proves per a Suboficial?
En el cas de promoció interna:
Amb titulació de tècnic superior:
• Anglès amb nivell B1: comprensió escrita: 30 textos curts. Gramàtica i vocabulari: 40 preguntes. Possibilitat de convalidació.
• Aptitud psicofísica.
Sense titulació específica:
• Matemàtiques i física. 100 preguntes teòriques i pràctiques tipus test per cadascuna de les matèries.
• Anglès amb nivell A2: comprensió escrita: 30 textos curts. Gramàtica i vocabulari: 40 preguntes. Amb possibilitat de convalidació.
• Aptitud psicofísica.
En el cas d'accés directe:
Amb titulació de tècnic superior:
• Anglès amb nivell B1: comprensió escrita: 30 textos curts. Gramàtica i vocabulari: 40 preguntes.
• Aptitud psicofísica.
Sense titulació específica:
• Anglès amb nivell A2: comprensió escrita: 30 textos curts. Gramàtica i vocabulari: 40 preguntes. Amb possibilitat de convalidació.
• Aptitud psicofísica.
Quines són les proves d'aptitud psicofísica?
• Aquestes proves es componen de:
o Proves físiques.
o Força de tren inferior: Salt vertical.
o Forces de tren superior: Flexo - extensions de braços.
o Velocitat: cursa de 50 m.
o Resistència: cursa de 1.000 m.
o Domini aquàtic: 50 m de natació lliure.
o Circuit d'agilitat.
• Els barems de qualificació són diferents per a homes i dones i vénen establerts en la convocatòria cada any.
• Proves psicològiques (test no informatitzat)
• Reconeixement mèdic.

Requisits

Requisits generals (accés directe i promoció)
• Nacionalitat espanyola.
• Edat mínima 18 anys.
• Alçada mínima de 1,60 cm per a homes, 1,55 cm per a dones, alçada màxima 2,03 cm.
• No tenir antecedents penals i no trobar-se processat, imputat, investigat o encausat en algun procediment judicial per delicte dolós.
• No haver estat separat del servei de qualsevol de les administracions públiques, o dels òrgans constitucionals, o dels òrgans estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de les funcions públiques.
• No haver causat baixa d'un centre docent militar de formació pels motius que estableix l'article 71.2.c) i d) de la Llei 39/2007
• No podran participar en els processos de selecció per cursar ensenyaments del mateix nivell i característiques, aquells que hagin causat baixa en un centre docent militar de formació pel motiu establert en l'article 71.2.b) de la Llei 39/2007
• En el cas d'haver donat positiu en detecció de substàncies psicotròpiques o drogues, en l'analítica que en el procés de selecció per a ingrés en les Forces Armades anterior li hagués estat practicada, haurà d'haver transcorregut un període d'un any, comptat a partir de la data d'exclusió.
• L'alumne d'un centre docent militar de formació no podrà optar a les places del mateix Exèrcit, Cos i Escala en què cursa els seus estudis.
Requisits específics
Hi requisits específics en funció de si l'accés a l'escala de suboficials es fa per promoció interna o accés lliure.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Avantatges del curs

Temari suboficials adaptat en funció tipus accés. Acadèmies de preparació: Classes, estudi i entrenament. Proves físiques exèrcit: Preparació amb entrenador personal. Prova de personalitat: Preparació i material específic. Campus online: El millor en tecnologia per a formació. Simulacres d'examen: Similars als exàmens oficials.
Preparació d'Oposicions a Suboficials de l'exèrcit
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X