Preparació d'Oposicions a Tropa i Marineria

1111 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Preparació d'Oposicions a Tropa i Marineria
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Supera el procés de selecció per a l'ingrés a l'exèrcit en l'escala de tropa i marineria preparant ara la propera convocatòria. MasterD t'ajuda a entrar en l'exèrcit ja que compta amb els millors mitjans per preparar les oposicions de tropa i marineria.
El centre posa a la teva disposició els millors mitjans perquè aprovis les oposicions de tropa i marineria: professors de psicotècnics, servei de Personal Trainer 360 i entrenadors personals, que et proporcionaran un seguiment personalitzat. Disposaràs també de classes en directe, videoclases 24 hores i tallers en els nostres centres, sobre psicotècnics, proves físiques i prova de personalitat.
En convocatòries per a tropa i marineria d'anys anteriors es van convocar milers de places:
• Convocatòria 2019 segon cicle: 3.500 places
• Convocatòria 2019 primer cicle: 3.250 places
• Convocatòria 2018 única cicle: 3.000 places
• Convocatòria 2017 tercer cicle: 3.050 places
• Convocatòria 2017 segon cicle: 2.495 places
• Convocatòria 2017 primer cicle: 2.000 places
• Convocatòria 2016: 1.500 places
Els requisits per accedir a tropa i marineria són els següents:
• Tenir la nacionalitat espanyola o la de l'Argentina, Bolívia, Costa Rica, Colòmbia Xile, Equador, El Salvador, Guatemala, Guinea Equatorial, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, República Dominicana, Uruguai o Veneçuela.
• En el cas dels estrangers, hauran de tenir en vigor la targeta de residència temporal o de llarga durada a Espanya o la targeta de familiar de resident comunitari, com a mínim, fins a la data prevista per a la seva incorporació al centre de formació corresponent
• El dia d'incorporació al centre de formació corresponent: complir o haver complert abans d'aquesta data 18 anys d'edat i no haver complert amb anterioritat a aquest dia els 29.
• No tenir antecedents penals, i no tenir obert en qualitat de processat, imputat, investigat o encausat cap procediment judicial per delicte dolós.
• No estar privat dels drets civils.
• No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, o dels òrgans constitucionals, o dels òrgans estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques.
• Posseir l'aptitud psicofísica necessària, que serà verificada mitjançant les proves que es determinen en la present convocatòria.
• Estar en possessió, com a mínim, del títol de graduat en educació secundària obligatòria o els seus equivalents. Per títols, diplomes o estudis estrangers hauran d'estar homologats als títols espanyols.
• No ser militar de tropa i marineria amb compromís en vigor ni estar realitzant la fase de formació militar general per adquirir aquesta condició.
• No haver estat resolt el seu compromís com a militar de tropa i marineria.
• No haver causat baixa en qualsevol fase de l'ensenyament de formació militar.
• L'altura dels sol·licitants, segons últimes bases (BOE 2019.02.21) en bidepestació no pot ser inferior a 155 per a dones i 160 per homes en centímetres en bidepestació i no superior a 203.
• No tenir tatuatges que continguin expressions o imatges contràries als valors constitucionals, autoritats, virtuts militars, que suposen descrèdit per l'uniforme, que puguin atemptar contra la disciplina o la imatge de les Forces Armades en qualsevol de les seves formes, que reflecteixin motius obscens o incitin a discriminacions de tipus sexual, racial, ètnic o religiós. Tampoc són permesos els tatuatges, argolles, espigues, insercions, automutilacions o similars que puguin ser visibles vestint les diferents modalitats dels uniformes de les Forces Armades, a excepció dels especials i d'educació física.

Temari

Proves tropa i marineria
Les proves d'admissió per a tropa i marineria són les següents:
Fase primera:
• Concurs.
• Prova d'aptitud (psicotècnics, 105 peguntas) preferentment d'aplicació informatitzada: Aptituds verbals, numèriques, espacials, mecàniques, perceptives, de memòria i raonament abstracte.
Fase segona:
• Prova de personalitat.
• Reconeixement mèdic.
• Proves d'aptitud física: 4 proves: salt de longitud, abdominals, flexoextensió de braços, cursa d'anada i tornada.

Requisits

Els requisits d'accés a tropa i marineria són mínims !: Nacionalitat espanyola o d'algun d'aquests països (Argentina, Bolívia, Costa Rica, Colòmbia Xile, Equador, El Salvador, Guatemala, Guinea Equatorial, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, República Dominicana, Uruguai i Veneçuela), amb targeta de residència temporal o de llarga durada o targeta de familiar de resident comunitari, graduat en ESO, fins als 29 anys d'edat i mesurar més de 1,55 i menys de 2 , 03.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Avantatges del curs

Psicotècnics com en l'examen oficial. Preparació amb entrenador personal per a les proves físiques de l'exèrcit. Temari constantment actualitzat. Preparació de l'entrevista personal basada en casos reals.
Preparació d'Oposicions a Tropa i Marineria
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X