Programa de Formació i Inserció en Treballs de Fusteria i Instal·lació de Mobles

Programes de Formació i Inserció (PFI)
Presencial
Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
1000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Auxiliar en Treballs de Fusteria i Instal·lació de Mobles.
Aquests estudis capaciten per fer tasques auxiliars de fabricació, instal·lació i muntatge d'elements de fusteria i moble, així com l'aplicació de productes d'acabat.

Temari

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
  • Operacions Bàsiques de Mecanització de Fusta i Derivats
  • Instal·lació d'elements de fusteria i moble
  • Acabats Bàsics de la Fusta
  • Projecte Integrat
  • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
  • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)
Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)
  • Estratègies i Eines de Comunicació
  • Entorn Social i Territorial
  • Estratègies i Eines Matemàtiques
  • Incorporació al Món Professional
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)
Inclouen:
Qualificació professional completa: MAM276_1: Treballs de fusteria i moble

Requisits

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin almenys 16 anys i com a màxim 21 a l'any d'inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Durada

Tenen una durada total de 1000 hores, curs acadèmic.

Pràctiques

Formació Pràctica en Empreses.

Perspectives laborals

Sortides professionals La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) permet accedir al món laboral com: muntador o muntadora de productes d'ebenisteria en general, muntador o muntadora de mobles de fusta o similars, muntador o muntadora de productes de fusta, excepte ebenisteria, muntador o muntadora d'envasos/embalatges de fusta i similars, acabador o acabadora de mobles de fusta, polidor-envernissador o polidora-envernissadora de parquet, envernissador-lacador o envernissadora-lacadora d'artesania de fusta, envernissador-lacador o envernissadora-lacadora d'artesania de moble de fusta, operador o operadora de tren d'acabat de moble, embalador-empaquetador-etiquetador o embaladora-empaquetadora-etiquetadora a mà, peó de la indústria de la fusta i del suro, tapisser o tapissera de mobles. Obtenció del certificat de professionalitat MAMD0209 Treballs de fusteria i moble, emesos per lAdministració laboral.
Programa de Formació i Inserció en Treballs de Fusteria i Instal·lació de Mobles
Fundació Nou Xamfrà
Campus i seus: Fundació Nou Xamfrà
Fundació Nou Xamfrà
C/ Riera Pahissa, 3 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Cursos més populars
X