Programa de Formació i Inserció en Treballs de Fusteria i Instal·lació de Mobles

1082 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Programa de Formació i Inserció en Treballs de Fusteria i Instal·lació de Mobles
Sol·licita informació
Programes de Formació i Inserció (PFI)
Presencial
Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
1000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Auxiliar en Treballs de Fusteria i Instal·lació de Mobles.
Aquests estudis capaciten per fer tasques auxiliars de fabricació, instal·lació i muntatge d'elements de fusteria i moble, així com l'aplicació de productes d'acabat.

Temari

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
  • Operacions Bàsiques de Mecanització de Fusta i Derivats
  • Instal·lació d'elements de fusteria i moble
  • Acabats Bàsics de la Fusta
  • Projecte Integrat
  • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
  • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)
Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)
  • Estratègies i Eines de Comunicació
  • Entorn Social i Territorial
  • Estratègies i Eines Matemàtiques
  • Incorporació al Món Professional
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)
Inclouen:
Qualificació professional completa: MAM276_1: Treballs de fusteria i moble

Requisits

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin almenys 16 anys i com a màxim 21 a l'any d'inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

Tenen una durada total de 1000 hores, curs acadèmic.

Pràctiques

Formació Pràctica en Empreses.

Perspectives laborals

Sortides professionals La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) permet accedir al món laboral com: muntador o muntadora de productes d'ebenisteria en general, muntador o muntadora de mobles de fusta o similars, muntador o muntadora de productes de fusta, excepte ebenisteria, muntador o muntadora d'envasos/embalatges de fusta i similars, acabador o acabadora de mobles de fusta, polidor-envernissador o polidora-envernissadora de parquet, envernissador-lacador o envernissadora-lacadora d'artesania de fusta, envernissador-lacador o envernissadora-lacadora d'artesania de moble de fusta, operador o operadora de tren d'acabat de moble, embalador-empaquetador-etiquetador o embaladora-empaquetadora-etiquetadora a mà, peó de la indústria de la fusta i del suro, tapisser o tapissera de mobles. Obtenció del certificat de professionalitat MAMD0209 Treballs de fusteria i moble, emesos per lAdministració laboral.
Programa de Formació i Inserció en Treballs de Fusteria i Instal·lació de Mobles
Fundació Nou Xamfrà
Campus i seus: Fundació Nou Xamfrà
Fundació Nou Xamfrà
C/ Riera Pahissa, 3 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X