Descripció del centre

Fundació Nou Xamfrà és una organització no lucrativa de pares, amics, voluntaris i professionals que intenta donar sentit a les vides de persones amb disminució psíquica lleu i mitjana, donant alhora, més sentit a les seves vides.
L'Objectiu primer de la Fundació és que aquestes persones puguin optar per una forma de vida que potenciï  la seva independència i autonomia i així esdevingui més interessant, estimulant i plena.

Característiques

Què ofereix aquest centre
Els aspectes sobre els que treballem a Xamfrà-Sant Miquel són:
  • La formació per al treball
  • Formació i recolzament en el procés de Transició a una Vida Adulta autònoma i independent.
  • La recerca i adaptació de llocs de treball 
  • Inserció laboral en empreses ordinàries
  • Borsa de Treball
  • Treball amb suport
  • Vivenda amb suport.

Cursos més populars

Campus i seus

Fundació Nou Xamfrà
C/ Riera Pahissa, 3 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

Altres centres que et poden interessar

Fundació Nou Xamfrà
X