Curs Prova d'Accés a Grau Superior

1090 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
INF Institut Numància Formació
Curs Prova d'Accés a Grau Superior
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Presencial | On-line | Semi-presencial | Distància
Sabadell (Barcelona)
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu de les proves d'accés als cicles formatius de grau superior és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti.

La formació professional és indispensable per adquirir les competències professionals que necessites per a accedir per primera vegada o reincorporar-se al mercat laboral.

El Departament d'Educació convoca, cada any, les proves d'accés als cicles formatius de grau superior que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic / a superior.

Amb el curs d'Institut Numància Formació estaràs preparat per superar les proves d'accés a grau superior i podràs cursar el Cicle Formatiu de Grau Superior que desitgis.

Temari

Part comuna: Comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.
Part específica: Comprèn diverses matèries relacionades amb els camps professionals. Caldrà escollir dues depenent del cicle formatiu que vulguis realitzar:
• Biologia
• Ciències de la terra i el medi ambient
• Educació física
• Física
• Química
• Tecnologia industrial
• Dibuix tècnic
• Disseny i imatge
• Història de l'art
• Geografia social i econòmica
• Economia i organització d'empreses
• Psicologia
• Segona llengua estrangera (anglès o francès)

Destinataris

A totes aquelles persones que no disposen de la titulació de Batxillerat (o l'equivalent: COU) i vulguin accedir a qualsevol cicle de grau superior de formació professional per tal d'ampliar o perfeccionar les seves competències professionals.

Requisits

Trobar-se en una de les dues situacions següents: ? Tenir complerts 19 anys d'edat o bé complir-los durant l'any. • Tener cumplidos 18 años o bien cumplirlos durante el año y tener el título de técnico/a del mismo grupo de itinerarios. • No disponer de la titulación académica que permita acceder a grado superior (Bachillerato, equivalente o superior)

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Titulació obtinguda

Amb la realització d'aquest curs obtindràs el Certificat d'Aprofitament de INF, atès que es tracta d'un curs de preparació per superar unes proves oficials
Curs Prova d'Accés a Grau Superior
INF Institut Numància Formació
Campus i seus: INF Institut Numància Formació
INF Institut Numància Formació (Sabadell)
C/ Jardí, 6 08029 Sabadell (Barcelona)
Sol·licita informació
X