Curs de Tècnic comptable

Curs
Presencial | On-line
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

L'objectiu és conèixer l'estructura del Pla General Comptable, analitzar correctament els fets econòmics i la seva transcripció comptable i aplicar aquests coneixements a les necessitats de l'empresa.
La consecució d'aquests objectius implica un esforç constant d'estudi per part de l'alumne.
El tractament en profunditat de l'àrea comptable es completa amb una sèrie de matèries complementàries com són l'àrea financera, l'àrea jurídica, l'àrea d'impostos i l'àrea de salaris i cotitzacions.

Temari

Programa (20 crèdits):
Àrea comptable:
• Comptabilitat General, incloent totes les operacions que realitzen les empreses:
o Despeses i ingressos.
o Cicle comptable i benefici de l'empresa.
o Immobilitzat material i intransferible.
o Provisions.
o Comptes per pagaments i comptes per cobraments.
o Periodificació comptable.
o IVA.
o Operacions de leasing, valors negociables i existències.
o Formulació de comptes anuals.
• Introducció a la Comptabilitat de Societats, a la Comptabilitat Analítica i l'Anàlisi d'Estats Financers.
• Documents Comptables.

Àrea financera:
• Relacions de l'empresa amb la banca:
o Sistema financer espanyol.
o El negoci bancari.
o Els productes que utilitzen les entitats de crèdit per prendre i per prestar diners.
o Els serveis bancaris.
o Mitjans de pagament.

Àrea jurídica:
• Obligacions mercantils.
• Obligacions Fiscals i Comptables.
• Obligacions Laborals.

Destinataris

Dirigit a persones amb estudis mínims de BUP o FP II que vulguin fer de la gestió comptable seva professió, per això CEF ha desenvolupat aquest curs d'acord amb les exigències de les empreses, fent-ho compatible amb l'activitat laboral o amb els estudis d'una carrera universitària.

Metodologia

En el sistema de formació presencial l'avaluació és contínua i individualitzada. L'alumne d'presencial tindrà una càrrega de treball, individual o en grup, similar a la d'hores de classe. En la modalitat online l'alumne pot compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació en línia es basa en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, al costat de la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les aules virtuals, han de garantir l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que precisarà per al desenvolupament de la seva activitat.

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Preu

entre 1000 € i 2500 €
Online: 1.320 euros.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. Unitats didàctiques. S'entrega la normativa del Pla General Comptable i 8 manuals. Durant el desenvolupament del Curs es lliurarà la Revista CEFGESTIÓN, revista d'actualització empresarial editada pel CEF.
Curs de Tècnic comptable
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X