La Salle Barceloneta

Tècnic en Electromecànica de vehicles automòbils

La Salle Barceloneta

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial
 • Barcelona
consultar preu

Descripció

Competència general:Realitzar operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions del vehicle en l'àrea de mecànica,hidràulica, pneumàtica i electricitat ajustant-se a procediments i temps establerts, aconseguint la qualitat requerida i en condicions de seguretat.Unitats de competència:• Mantenir el motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars

• Mantenir els sistemes que componen el tren de rodatge: frens, transmissió, direcció i suspensió

• Mantenir els sistemes elèctrics del vehicle realitzant-hi modificacions i/o noves instal•lacions

• Mantenir i/o muntar sistemes de seguretat i confort

• Realitzar l'administració gestió i comercialització en una petita empresa o taller

Temari del curs

 •  Motors ( 165h.)
 •  Sistemes auxiliars del motor ( 198h.)
 • Circuits de fluids. Suspensió i direcció Sistemes de transmissió i frenada ( 165h.)
 • Sistemes de transmissió i frenada( 165h.)
 •  Sistemes de càrrega i engegada del vehicle ( 165h.)
 • Sistemes elèctrics auxiliars del vehicle ( 165h.)
 •  Sistemes de seguretat i confort ( 165h.)
 • Tècniques de mecanització per al manteniment de vehicles ( 99h.)
 • Formació i orientació laboral ( 99h.)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66h.)
 • Crèdit de Síntesi  (66 .h.)
 •  Formació en centres de treball (383h.)

Requisits

Mitjançant titulació:
Títol de Graduat en Educació Secundària o equivalent (FP1, 2BUP).
Títol de Tècnic (CFGM).


Mitjançant prova:
17 anys complerts o que es compleixin durant l'any natural de la prova.
Experiència laboral 3 mesos, PQPI, curs ocupacional o curs preparatori.

Horari/Torn

1r curs i 2n curs: de dilluns a divendres de 9 a 14h.
Formació en centres de treball( pràctiques en empreses) tarda a 2n curs.

Durada

2000 hores en 2 cursos: 1617 hores a l?escola.
383 hores de pràctiques en centre de treball.

Perspectives laborals

Àmbit professional i de treball:
Tallers de reparació d'automòbils: mecànica i electricitat
Tallers de reparació de maquinària agrícola i obres públiques: mecànica i electricitat, equips, arreus i
transformacions opcionals
Empreses que per la seva activitat realitzin treballs de manteniment electromecànic de motos tèrmics (p.e. grups electrògens, ...).

Principals ocupacions i llocs de treball:
? Mecànica d'automòbils
? Electricista d'automòbils
? Mecànic d'equips diesel
? Instal?lador d'accessoris
? Mecànic de maquinària agrícola i d'obres públiques
? Mecànic de motocicletes
? Mecànic de vehicles pesats.

SORTIDES:
? A qualsevol altra Cicle de Grau Mitjà aplicant el sistema de convalidacions.
? A un Cicle de Grau Superior, superant la Prova d?accés (al propi centre es pot fer un curs de preparació)
? Curs d?accés al grau superior (CAS)
? Món Laboral (Borsa de treball).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic en Electromecànica de vehicles automòbils

També et recomanem aquests cursos

Tècnic en Electromecànica de vehicles automòbils