CENTRE GARBÍ

Tècnic Mitjà en Emergències Sanitàries

CENTRE GARBÍ

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial
2000 Hores

Descripció

La competència general d'aquest cicle consisteix a traslladar el pacient al centre sanitari, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l'entorn pre-hospitalari, dur a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, i col · laborar en l'organització i desenvolupament dels plans d'emergència , els dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant una emergència individual, col · lectiva o catàstrofe.Objectius:

Evacuar al pacient o víctima utilitzant les tècniques de mobilització i immobilització i adequant la conducció a les condicions d'aquest, per fer un trasllat segur al centre sanitari de referència.

    
Aplicar tècniques de suport vital bàsic ventilatori i circulatori en situació de compromís i d'atenció bàsica inicial en altres situacions d'emergència.

    
Col · laborar en la classificació de les víctimes en tot tipus d'emergències i catàstrofes, sota supervisió i seguint les indicacions del superior sanitari responsable.

    
Ajudar al personal mèdic i d'infermeria en la prestació del suport vital avançat al pacient en situació d'emergència sanitària.

    
Donar suport psicològic bàsic al pacient, familiars i afectats en situacions de crisi i emergències sanitàries.

    
Atendre la demanda d'assistència sanitària rebuda en els centres gestors de teleoperació i teleassistència.

    
Netejar i desinfectar l'habitacle del vehicle sanitari i la seva dotació per conservar-lo en condicions higièniques.

    
Verificar el funcionament bàsic dels equips mèdics i mitjans auxiliars del vehicle sanitari aplicant protocols de comprovació per assegurar el seu funcionament.

    
Controlar i reposar les existències de material sanitari d'acord amb els procediments normalitzats de treball per assegurar la seva disponibilitat.

    
Mantenir el vehicle i la dotació no sanitària en condicions operatives.

    
Actuar en la prestació sanitària i el trasllat de pacients o víctimes seguint els protocols de protecció individual, prevenció, seguretat i qualitat.

    
Aplicar els procediments logístics que asseguren el transport, la distribució i el proveïment dels recursos al lloc del succés, d'acord amb les instruccions rebudes pel comandament sanitari responsable de les intervencions.

    
Aportar dades per elaborar, executar i avaluar plans de emergència, mapes de risc i dispositius de risc previsible col · laborant amb els responsables del centre coordinador.

    
Establir i mantenir la comunicació entre la zona d'intervenció i el centre coordinador operant els equips de comunicació.

    
Atendre les necessitats de mobilitat i transport dels pacients, víctimes i familiars garantint la seva privacitat i llibertat.

    
Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en la prestació dels serveis.

    
Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l'àmbit de la seva competència.

    
Participar en la feina en equip, respectant la jerarquia en les instruccions de treball.

    
Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

    
Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i d'aprenentatge.

    
Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat, de planificació i de comercialització.

    
Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i de responsabilitat.

Veure més

Temari del curs

Manteniment mecànic preventiu del vehicle
      Logística sanitària en emergències
      Dotació sanitària en emergències
      Atenció sanitària inicial en situacions d'emergència
      Atenció sanitària especial en situacions d'emergència
      Evacuació i trasllat de pacients
      Suport psicològic en situacions d'emergència
      Plans d'emergència i dispositius de riscs previsibles
      Teleemergències
      Anatomofisiologia i patologia bàsiques
      Formació i orientació laboral
      Empresa i iniciativa emprenedora
      Síntesi d'emergències sanitàries
      Formació en centres de treball (les pràctiques es realitzen en diversos hospitals i clíniques)
Veure més

Metodologia

Formació en el centre educatiu: 1.540 hores.
Formació en centres de treball: 460 hores.

Horari/Torn

Matins, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.45 h.

Durada

2 cursos acadèmics

Lloc on s'imparteix el curs

SALT (GIRONA)

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic Mitjà en Emergències Sanitàries

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Tècnic Mitjà en Emergències Sanitàries