Tècnic Mitjà en Emergències Sanitàries

Cicle formatiu de grau mitjà
Oficial / homologat
Presencial
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

La competència general d'aquest cicle consisteix a traslladar el pacient al centre sanitari, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l'entorn pre-hospitalari, dur a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, i col · laborar en l'organització i desenvolupament dels plans d'emergència , els dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant una emergència individual, col · lectiva o catàstrofe.

Objectius:
Evacuar al pacient o víctima utilitzant les tècniques de mobilització i immobilització i adequant la conducció a les condicions d'aquest, per fer un trasllat segur al centre sanitari de referència.
    
Aplicar tècniques de suport vital bàsic ventilatori i circulatori en situació de compromís i d'atenció bàsica inicial en altres situacions d'emergència.
    
Col · laborar en la classificació de les víctimes en tot tipus d'emergències i catàstrofes, sota supervisió i seguint les indicacions del superior sanitari responsable.
    
Ajudar al personal mèdic i d'infermeria en la prestació del suport vital avançat al pacient en situació d'emergència sanitària.
    
Donar suport psicològic bàsic al pacient, familiars i afectats en situacions de crisi i emergències sanitàries.
    
Atendre la demanda d'assistència sanitària rebuda en els centres gestors de teleoperació i teleassistència.
    
Netejar i desinfectar l'habitacle del vehicle sanitari i la seva dotació per conservar-lo en condicions higièniques.
    
Verificar el funcionament bàsic dels equips mèdics i mitjans auxiliars del vehicle sanitari aplicant protocols de comprovació per assegurar el seu funcionament.
    
Controlar i reposar les existències de material sanitari d'acord amb els procediments normalitzats de treball per assegurar la seva disponibilitat.
    
Mantenir el vehicle i la dotació no sanitària en condicions operatives.
    
Actuar en la prestació sanitària i el trasllat de pacients o víctimes seguint els protocols de protecció individual, prevenció, seguretat i qualitat.
    
Aplicar els procediments logístics que asseguren el transport, la distribució i el proveïment dels recursos al lloc del succés, d'acord amb les instruccions rebudes pel comandament sanitari responsable de les intervencions.
    
Aportar dades per elaborar, executar i avaluar plans de emergència, mapes de risc i dispositius de risc previsible col · laborant amb els responsables del centre coordinador.
    
Establir i mantenir la comunicació entre la zona d'intervenció i el centre coordinador operant els equips de comunicació.
    
Atendre les necessitats de mobilitat i transport dels pacients, víctimes i familiars garantint la seva privacitat i llibertat.
    
Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en la prestació dels serveis.
    
Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l'àmbit de la seva competència.
    
Participar en la feina en equip, respectant la jerarquia en les instruccions de treball.
    
Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.
    
Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i d'aprenentatge.
    
Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat, de planificació i de comercialització.
    
Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i de responsabilitat.

Temari

Manteniment mecànic preventiu del vehicle
      Logística sanitària en emergències
      Dotació sanitària en emergències
      Atenció sanitària inicial en situacions d'emergència
      Atenció sanitària especial en situacions d'emergència
      Evacuació i trasllat de pacients
      Suport psicològic en situacions d'emergència
      Plans d'emergència i dispositius de riscs previsibles
      Teleemergències
      Anatomofisiologia i patologia bàsiques
      Formació i orientació laboral
      Empresa i iniciativa emprenedora
      Síntesi d'emergències sanitàries
      Formació en centres de treball (les pràctiques es realitzen en diversos hospitals i clíniques)

Metodologia

Formació en el centre educatiu: 1.540 hores. Formació en centres de treball: 460 hores.

Durada

2 cursos acadèmics

Pràctiques

Es realitzen en diversos hospitals i clíniques.

Preu

Consulteu el preu
Matrícula: 450 euros Mensualitats: 450 euros/mes durant els 9 mesos lectius Preu per any/curs: 4.500 euros

Lloc on s'imparteix el curs

SALT (GIRONA)

Horari

Matins, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.45 h.
Tècnic Mitjà en Emergències Sanitàries
CENTRE GARBÍ
Campus i seus: CENTRE GARBÍ
CENTRE GARBÍ
C/ Francesc Macià, 65 17190 Salt (Girona)
Cursos més populars
X