Cicle formatiu de grau superior d'esport de futbol (intensiu)

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

La formació dels tècnics d'esports, que tradicionalment havien impartit les federacions esportives i l'Escola Catalana de l'Esport, està actualment en un procés de canvi pel que fa a l'estructura, la durada, els requisits d'accés i les característiques dels centre i del professorat.

Aquest canvi implica la consideració com a ensenyaments de règim especial que condueixen a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica d'esports i tècnic o tècnica superior d'esport en l'especialitat cursada, que tenen validesa acadèmica i professional.

La validesa d'aquestes titulacions, que tenen un caràcter acadèmic i professional i validesa a tot l'Estat, correspon ara al Departament d'Educació, que actualment treballa en el disseny curricular dels títol i en el desenvolupament normatiu que comporta la implantació d'aquests ensenyaments.

Els ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions de tècnics d'esport i tècnics superior d'esport donen a l'alumnat la formació necessària per adquirir la competència professional característica de cada títol, alhora que el capacita per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.

Temari

Primer nivell
Bloc comú (120 hores)
 •         Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport I
 •         Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i l'entrenament I
 •         Entrenament esportiu I
 •         Fonaments sociològics de l'esport
 •         Organització i legislació de l'esport I
 •         Primers auxilis i higiene en l'esport
Bloc específic (170 hores)
 •         Desenvolupament professional I
 •         Direcció d'equips I
 •         Metodologia de l'ensenyament i de l'entrenament del futbol I
 •         Preparació física aplicada I
 •         Regles del joc I
 •         seguretat esportiva
 •         Tàctica i sistemes de joc I
 •         Tècnica individual i col·lectiva I
Bloc complementari (15 hores)
 •         Terminologia específica catalana
 •         Fonaments de l'esport adaptat
  Bloc de formació pràctica (150 hores)
Segon nivell
Bloc comú (150 hores)
 •        Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport II
 •        Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i l'entrenament II
 •        Entrenament esportiu II
 •        Organització i legislació de l'esport II
 •        Teoria i sociologia de l'esport
Bloc específic (185 hores)
 •         Desenvolupament professional II
 •         Direcció d'equips II
 •         Metodologia de l'ensenyament i l'entrenament del futbol II
 •         Preparació física II
 •         Regles del joc II
 •         Tàctica i sistemes de joc II
 •         Tàctica i II
Bloc complementari (30 hores)
 •         Terminologia específica estrangera
 •         equipaments esportius
 •         Informàtica bàsica aplicada

Titulació obtinguda

Tècnic en deport i futbol

Pràctiques

Formació en centres de treball 350 hores
Cicle formatiu de grau superior d'esport de futbol (intensiu)
IES Escola del Treball
Campus i seus: IES Escola del Treball
IES Escola del Treball
Comte d'Urgell, 187 08036 Barcelona
Cursos més populars
X