La Salle Barceloneta

Tècnic en Gestió administrativa

La Salle Barceloneta

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

Competència general:Realitzar les operacions de gestió administrativa a l'àmbit públic i privat, d'acord amb les normes d'organització interna i la legislació vigent, d'una manera eficaç i amb qualitat de servei.Unitats de competència:

  • Registrar, processar i transmetre informació.


  • Realitzar les gestions administratives de compra i venda de productes i/o serveis.


  • Realitzar les gestions administratives de personal.


  • Realitzar les gestions administratives de tresoreria i els registres comptables.


  • Informar i atendre el client sobre productes i/o serveis financers i d'assegurances.


  •  Realitzar gestions administratives en l'Administració pública.Temari del curs

• Mòdul 1: Comunicació empresarial i atenció al client  (165 h.)
• Mòdul 2: Operacions administratives de compravenda (165 h.)
• Mòdul 3: Operacions administratives de recursos humans (99 h.)
• Mòdul 4: Operacions auxiliars de gestió de tresoreria (132 h.)
• Mòdul 5: Tècnica Comptable (165 h.)
• Mòdul 6: Tractament de la documentació comptable (132 h.)
• Mòdul 7: Tractament informàtic de la informació (231 h.)
• Mòdul 8: Operacions administratives de suport (66 h.)
• Mòdul 9: Anglès (99 h.)
• Mòdul 10: Empresa i Administració. ( 165 h.)
• Mòdul 11: Empresa a l'aula (132 h.)
• Mòdul 12: Formació i Orientació Laboral (99 h.)
• Mòdul 13: Formació en centres de treball (350 h.)

Requisits

Mitjançant titulació:
Títol de Graduat en Educació Secundària o equivalent (FP1, 2BUP)
Títol de Tècnic (CFGM)


Mitjançant prova:
17 anys complerts o que es compleixin durant l'any natural de la prova.
Experiència laboral 3 mesos, PQPI, curs ocupacional o curs preparatori.

Horari/Torn

1r curs: de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h.
2n curs: de dilluns a divendres de 15.00h a 20.00h.
Formació en centres de treball( pràctiques al matí en empreses) a 2n curs.

Durada

2000 hores en 2 cursos: 1650 hores a l?escola.
350 hores de pràctiques en centre de treball.

Perspectives laborals

Àmbit professional i de treball:

Bancs privats i públics.
Caixes d'estalvi.
Corporacions i institucions de crèdit i finançament.
Assegurances.
Altres serveis financers prestats a les empreses.
A l'Administració pública: central, local i autonòmica.

Principals ocupacions i llocs de trebal:

? Auxiliar administratiu.
? Ajudant d'oficina
? Auxiliar de documentació i arxiu.
? Gestor de cobraments i pagament.
? Caixer.
? Administratiu de banca i institucions financeres.
? Treballador de mitjans de pagament: tresoreria, valors, estranger.
? Auxiliar administratiu de l'Administració pública, d'assegurances de producció, de sinistres i reassegurances. ,
? Administratiu comercial, de gestió i de personal.

Sortides:
? A qualsevol altra Cicle de Grau Mitjà aplicant el sistema de convalidacions.
? A un Cicle de Grau Superior, superant la Prova d?accés.
? Curs d?accés al Grau Superior (CAS).
? Món Laboral (Borsa de treball).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic en Gestió administrativa

També et recomanem aquests cursos

Tècnic en Gestió administrativa