Cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment electromecànic.

Cicle formatiu de grau mitjà
Oficial / homologat
Presencial
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
2 anys
Consulteu el preu

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a muntar i mantenir maquinària i equip industrial i línies automatitzades de producció d'acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Temari

Mòduls professionals de durada
 • Tècniques d'Unió i muntatge. 132
 • Electricitat i automatismes elèctrics. 231
 • Automatització pneumàtica i hidràulica. 198
 • Muntatge i manteniment mecànic. 198
 • Muntatge i manteniment elèctric/electrònica. 165
 • Instal·lació i manteniment de línies automatitzades. 198
 • Direcció de formació i ocupació 99
 • Tècniques de fer 198
 • Empresa i iniciativa emprenedora 66
 • Tècnic anglès 99
 • Síntesi 66

Competències per a les quals et prepara el curs

a) Obtenir les dades necessàries a partir de la documentació tècnica per realitzar les operacions associades al muntatge i manteniment de les instal-lacions. b) Elaborar el pressupost de muntatge o de manteniment de les instal-lacions. c) Aprovisionar els recursos i mitjans necessaris per a escometre l'execució del muntatge o del manteniment de les instal-lacions. d) Proposar modificacions de les instal-lacions d'acord amb la documentació tècnica per garantir la viabilitat del muntatge, resolent els problemes de la seva competència i informant d'altres contingències. e) Muntar els sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics i altres elements auxiliars associats a les instal-lacions electromecàniques. f) Muntar sistemes elèctrics i de regulació i control associats a les instal-lacions electromecàniques, en condicions de qualitat i seguretat.

Durada

2000 hores Data d'inici: 12 de setembre del 2016

Objectius

a) Identificar la informació rellevant, interpretant plànols, esquemes i fitxes tècniques per obtenir les dades necessàries. b) Valorar materials i mà d'obra, consultant catàlegs, tarifes de fabricant i taxes horàries per elaborar pressupostos. c) Seleccionar eines i equips, utilitzant esquemes de muntatge i instruccions de manteniment per aprovisionar els recursos. d) Documentar els problemes identificats de la seva competència, realitzant els plànols o croquis necessaris per proposar modificacions de les instal-lacions. e) Identificar els components hidràulics, pneumàtics i elements auxiliars d'una instal-lació electromecànica, interpretant la documentació tècnica per muntar els sistemes mecànics. f) Fixar i connectar els components hidràulics, pneumàtics i elements auxiliars d'una instal-lació electromecànica, manejant eines i aplicant tècniques de muntatge per muntar els sistemes mecànics. g) Identificar els components elèctrics i de regulació i control, interpretant la documentació

Titulació obtinguda

Técnic de Manteniment Electromecànic.

Preu

Consulteu el preu
A consultar
Cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment electromecànic.
IES Esteve Terradas
Campus i seus: IES Esteve Terradas
IES Esteve Terradas
C/ Bonavista, s/n 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Cursos més populars
Sol·licita informació
X