La Salle Barceloneta

Tècnic Superior en Automoció

La Salle Barceloneta

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a organitzar, programar i supervisar l'execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d'automoció, diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.
Veure més

Temari del curs

Sistemes elèctrics i de seguretat i de confort
Sistemes de transmissió de força i trens de rodatge.
Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.
Elements amovibles i fixos no estructurals.
Tractament i recobriment de superfícies.
Estructures del vehicle.
Gestió i logística del manteniment de vehicles.
Tècniques de comunicació i de relacions.
Projecte en automoció.
Formació i orientació laboral.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Formació en centres de treball.
Veure més

Durada

2000 hores en 2 cursos: 1584 hores a l'escola i 416 hores de pràctiques en centres de treball.
Formació en centres de treball en 2n curs.

Objetius

Qualificacions incloses en el títol
? Planificar els processos de reparació d'elements amovibles i fixos no estructurals, controlant la seva execució.
? Planificar els processos de reparació d'estructures de vehicles, controlant la seva execució.
? Planificar els processos de protecció, preparació i embelliment de superfícies, controlant la seva execució.
? Gestionar el manteniment de vehicles i la logística associada, atenent a criteris d'eficàcia, seguretat i qualitat.
? Planificar els processos de reparació dels sistemes elèctrics, electrònics, de seguretat i confortabilitat, controlant la seva execució.
? Planificar els processos de reparació dels sistemes de transmissió de força i trens de rodatge, controlant la seva execució.
? Planificar els processos de reparació dels motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars controlant la seva execució.
? Gestionar el manteniment de vehicles i la logística associ

Perspectives laborals

Sortides acadèmiques:
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:
? En qualsevol estudi universitari oficial de grau

Sortides laborals:
En el món laboral com:
? Tècnic receptor i reparador de vehicles o tècnica receptora i reparadora de vehicles
? Mecànic o mecànica de vehicles industrials
? Encarregat o encarregada de taller o de seccions de vehicles industrials
? Taxador o taxadora de vehicles

Promocions

SERVEIS:Borsa de treball

Seguiment de les FCT

Cicle totalment pràctic

Programes d'innovació (CREA i 5'S)

Professorat i professionals en actiu altament qualificats

Foment de la vivència en valors.

Especialització en vehicle elèctric i híbrid

Tutoria individualitzada

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic Superior en Automoció

També et recomanem aquests cursos

Tècnic Superior en Automoció