Màster Universitari en Recerca odontològica

1085 Persones estan visitant aquest curs
Preu 10.934 €
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Màster Universitari en Recerca odontològica
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Preu 10.934 €

Descripció

El Màster Universitari en Investigació Odontològica de UIC Barcelona (Espanya) ofereix un enfocament d'aprenentatge mixt que engloba una formació estructurada per a la recerca acadèmica, industrial i d'àmbit clínic.
La Facultat d'Odontologia de UIC Barcelona està en constant progrés en el camp de la investigació bàsica i aplicada, buscant els resultats a través de les respostes clíniques per millorar l'eficiència dels materials i les tècniques.
Aquest programa de màster pretén millorar el coneixement investigador dels participants i preparar-los per als estudis de doctorat per mitjà d'una sèrie de temes de formació avançada en els diferents camps d'especialització odontològica.
UIC Barcelona proporciona el marc ideal per a aquest tipus de formació avançada en investigació odontològica gràcies a diversos factors: les nombroses línies d'investigació que exploren els diferents departaments de la Facultat d'Odontologia de UIC Barcelona, ??l'estreta relació amb el sector farmacèutic i odontològic respecte a la implementació dels projectes i uns laboratoris d'investigació totalment equipats.

Temari

Programa teòric
Analitzarem i debatrem des d'un punt de vista crític la bibliografia clàssica i moderna mitjançant seminaris sobre els temes següents:
El Màster en Recerca en Odontologia de UIC Barcelona s'estructura en 60 ECTS durant un any acadèmic, temps durant el qual els estudiants adquiriran les habilitats necessàries per a la recerca clínica i bàsica aplicada a l'odontologia i altres ciències de la salut. Així mateix, els estudiants observaran en profunditat els conceptes relacionats amb el seu Treball de Fi de Màster (TFM) (Protocol, TFM I i TFM II) per aconseguir una major especialització en la investigació bàsica i clínica aplicada.
Com es tracta d'un curs d'aprenentatge mixt, els estudiants podran seguir les classes teòriques i després prendre part en diverses activitats des de la plataforma on-line. Les classes que consten d'un element pràctic i la presentació final oral del TFM es condensen en dues setmanes (la segona i tercera de juliol). Al llarg del primer semestre, els alumnes lliuren el projecte. En segon semestre és el període per fer-ho i, finalment al mes de juliol és quan ha de ser presentat davant un tribunal.
La llengua de comunicació serà l'anglès (80% anglès, 20% espanyol): totes les classes s'impartiran en anglès, i el 20% en castellà correspon a la comunicació per correu electrònic entre els mentors i els estudiants mentre desenvolupen el Protocol i el TFM, sempre que el mentor prefereixi utilitzar aquesta llengua.
 
El programa del Màster es divideix en els tres mòduls següents:
Mòdul 1. Metodologia basada en evidències
Aquest mòdul està format per assignatures obligatòries amb contingut i metodologies científics. Els estudiants adquiriran una base estadística per al disseny experimental apropiat, aprendran a buscar sistemàticament informació científica, aprendran les fases de la investigació i desenvoluparan hàbits per a la presentació i la comunicació de resultats científics. Aquest mòdul prepararà als estudiants per tractar amb problemes relacionats amb la investigació humana, laboratori de proves en animals i pràctiques ètiques, alhora que garanteix el compliment dels aspectes regulatoris. A més, els estudiants aprendran a saber gestionar els recursos humans i materials en investigació per a la transferència de coneixement al sector.

Mòdul 2. Eines de recerca en odontologia
Aquest mòdul està format per dues assignatures obligatòries. Proporcionarà la base per al Treball de Fi de Màster en la línia que estableix la Facultat d'Odontologia. Els estudiants es centraran amb més detall en els conceptes clínics de la biologia molecular, la medicina regenerativa o els materials relacionats amb aquesta àrea de coneixement.
A més de rebre una formació completa en el camp de la investigació, és important que els estudiants assisteixin i participin activament en conferències científiques del seu camp d'interès per encoratjar la transferència de coneixement a la resta de la comunitat científica.
 
Mòdul 3. Treball de Fi de Màster
Aquest mòdul integra i avalua la majoria d'habilitats i competències necessàries per desenvolupar recerca i continuar amb un programa de doctorat.
Sota les directrius d'un tutor, els estudiants dissenyaran un treball de recerca que desemboqui en el treball final, mitjançant el qual desenvoluparan habilitats metodològiques que els permetran dur a terme la part pràctica de la investigació, redactar l'informe d'investigació i presentar els resultats del treball final.
 Així mateix, el tutor garantirà que l'estudiant dugui a terme la investigació d'acord amb les directrius de la Comissió Científica i el Comitè Ètic per a la Investigació Clínica, amb rigor metodològic, una anàlisi crítica dels resultats i les conclusions.programa teòric
Analitzarem i debatrem des d'un punt de vista crític la bibliografia clàssica i moderna mitjançant seminaris sobre els temes següents:
El Màster en Recerca en Odontologia de UIC Barcelona s'estructura en 60 ECTS durant un any acadèmic, temps durant el qual els estudiants adquiriran les habilitats necessàries per a la recerca clínica i bàsica aplicada a l'odontologia i altres ciències de la salut. Així mateix, els estudiants observaran en profunditat els conceptes relacionats amb el seu Treball de Fi de Màster (TFM) (Protocol, TFM I i TFM II) per aconseguir una major especialització en la investigació bàsica i clínica aplicada.
Com es tracta d'un curs d'aprenentatge mixt, els estudiants podran seguir les classes teòriques i després prendre part en diverses activitats des de la plataforma on-line. Les classes que consten d'un element pràctic i la presentació final oral del TFM es condensen en dues setmanes (la segona i tercera de juliol). Al llarg del primer semestre, els alumnes lliuren el projecte. En segon semestre és el període per fer-ho i, finalment al mes de juliol és quan ha de ser presentat davant un tribunal.
La llengua de comunicació serà l'anglès (80% anglès, 20% espanyol): totes les classes s'impartiran en anglès, i el 20% en castellà correspon a la comunicació per correu electrònic entre els mentors i els estudiants mentre desenvolupen el Protocol i el TFM, sempre que el mentor prefereixi utilitzar aquesta llengua.
 
El programa del Màster es divideix en els tres mòduls següents:
Mòdul 1. Metodologia basada en evidències
Aquest mòdul està format per assignatures obligatòries amb contingut i metodologies científics. Els estudiants adquiriran una base estadística per al disseny experimental apropiat, aprendran a buscar sistemàticament informació científica, aprendran les fases de la investigació i desenvoluparan hàbits per a la presentació i la comunicació de resultats científics. Aquest mòdul prepararà als estudiants per tractar amb problemes relacionats amb la investigació humana, laboratori de proves en animals i pràctiques ètiques, alhora que garanteix el compliment dels aspectes regulatoris. A més, els estudiants aprendran a saber gestionar els recursos humans i materials en investigació per a la transferència de coneixement al sector.

Mòdul 2. Eines de recerca en odontologia
Aquest mòdul està format per dues assignatures obligatòries. Proporcionarà la base per al Treball de Fi de Màster en la línia que estableix la Facultat d'Odontologia. Els estudiants es centraran amb més detall en els conceptes clínics de la biologia molecular, la medicina regenerativa o els materials relacionats amb aquesta àrea de coneixement.
A més de rebre una formació completa en el camp de la investigació, és important que els estudiants assisteixin i participin activament en conferències científiques del seu camp d'interès per encoratjar la transferència de coneixement a la resta de la comunitat científica.
 
Mòdul 3. Treball de Fi de Màster
Aquest mòdul integra i avalua la majoria d'habilitats i competències necessàries per desenvolupar recerca i continuar amb un programa de doctorat.
Sota les directrius d'un tutor, els estudiants dissenyaran un treball de recerca que desemboqui en el treball final, mitjançant el qual desenvoluparan habilitats metodològiques que els permetran dur a terme la part pràctica de la investigació, redactar l'informe d'investigació i presentar els resultats del treball final.
 Així mateix, el tutor garantirà que l'estudiant dugui a terme la investigació d'acord amb les directrius de la Comissió Científica i el Comitè Ètic per a la Investigació Clínica, amb rigor metodològic, una anàlisi crítica dels resultats i les conclusions.

Requisits

Per entrar al Màster oficial cal comptar amb una diplomatura, llicenciatura, un diploma o estar en possessió del títol d'enginyer o arquitecte.
Tots els candidats que compleixin els requisits generals poden accedir a aquesta qualificació.
No obstant això, es recomana que els sol·licitants tinguin el següent perfil:
• Grau en Odontologia, Medicina, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Farmàcia, Química o Ciències Veterinàries o alguna altra disciplina del camp de les ciències de la salut.
• Nivell d'anglès equivalent al B2. Al principi del curs cal passar un test de nivell d'anglès.
• Vocació per la ciència i la investigació.
• Habilitats de presa de decisió ràpida.
• Disciplina, bona memòria i ètica laboral.
• Sentit de la responsabilitat i la integritat.
• Sensibilitat i empatia amb el dolor d'altres persones.
• Dots d'observació.
• Capacitat de treballar en equip.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

S'ha de superar un procés d'admissió.

Metodologia

Les classes s'impartiran on-line mitjançant la plataforma Moodle, versió 2.6. Aquesta plataforma, que s'utilitza en un gran nombre d'universitats nacionals, europees i internacionals, proporciona les eines necessàries per treure el major profit de l'aprenentatge en línia. Els estudiants treballaran de forma independent durant aproximadament 300 hores per semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i algunes assignatures en anglès.

Objectius

• El principal objectiu del Màster Universitari en Recerca en Odontologia és proporcionar el coneixement i les eines necessàries per seguir un programa de doctorat en el camp de la salut bucal, seguint una metodologia basada en l'evidència ètica i científica.
• Formar els estudiants perquè siguin experts en el mètode científic, capaços de planificar, executar i interpretar els resultats dels projectes de recerca, tenint en compte els aspectes econòmics, regulatoris, legals, ètics i humanitaris.
• Formar els estudiants perquè siguin experts en la base molecular del diagnòstic i el tractament de les malalties més comunes del camp de l'odontologia.
• Permetre als estudiants desenvolupar una base sòlida en l'ús de tècniques de recerca metodològica i instrumental, el que facilita contribucions als laboratoris tant públics com privats.
• Proporcionar l'opció de complementar la formació clínica amb un context sòlid en investigació.

Titulació obtinguda

Màster Universitari en Recerca en Odontologia, 60 ECTS.

Preu

Preu 10.934 €

Professorat

María Arregui Gambús Jordi Cano Batalla Rut Fadó Andrés Natalia Felipe Spada Adrian González Marrón Bernhard Knapp Jordi Mas Castella Lissethe Peñate González Rosalía Rodríguez Rodríguez

Tipus d'avaluació

La valoració del Màster es basarà en una avaluació contínua de totes les matèries, resolució de casos i examen final.
Màster Universitari en Recerca odontològica
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Campus i seus: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Derecho
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Humanidades
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Edificio Alfa-Campus Barcelona, Inmaculada 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Educación
Carrer Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
+ vegeu més seus
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X