Valoració econòmica de l'impacti ambiental

Curs
Presencial
Barcelona
30 hores
Consulteu el preu

Descripció

Exposició dels tècniques d'anàlisi econòmica il.lustrada amb casos reals i recolzada amb una documentació ad hoc.

Temari

EL CONCEPTE D'IMPACTI AMBIENTAL
- Consideració general de l'impacti ambiental.
- Diverses visions de l'impacti ambiental.

Concepte jurídic-polític.

Concepte polític-social.

Concepte econòmic.

Premisses ètiques per a la valoració econòmica del medi ambient.

LA GESTIÓ DELS IMPACTIS AMBIENTALS A L'ADMINISTRACIÓ
- Els experiències europees i espanyoles.

La realitat de l'aplicació dels normatives.

Exposició d'un cas significatiu.

- Els experiències catalans.

La realitat dels resultats.

Exposició del cas de l'eix transversal.

- Els aportacions de la Llei d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental.

MEDI AMBIENT NATURAL I MEDI AMBIENT SOCIAL.
- Característiques ambientals naturals que podin veure's afectades.
- Característiques ambientals socials que podin veure's afectades.
- Exposició dels característiques naturals i socials en el cas simplificat de la construcció d'un abocador.

LA VALORACIÓ MONETÀRIA DELS IMPACTIS
- Mercats convencionals.

Funcions de producció i medi ambient.

Limitacions del mètode.

Funcions de producció d'utilitat i medi ambient.

Limitacions del mètode.

-Mercats implícits.

El mètode del cost de viatge.

Acotacions sobre el valor econòmic del temps.

Els preus hedònics.

Els salaris hedònics.

Restriccions i limitacions dels mètodes de preus i salaris hedònics.

- Mercats construïts.

El mètode de la valoració contingent.

Avaluació del mètode de la valoració contingent

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'IMPACTI AMBIENTAL DE L'EMPRESA
- Els fases del procés productiu.

Entrada de materials.

Transformació de materials.

Disseny del producte.

- La distribució i el consum del producte.
- Construcció d'alternatives de millora.
- El cas d'una empresa industrial.
- El cas d'una empresa turística.

VALOARCIÓ ECONÒMICA DE L'IMPACTI AMBIENTAL DE GRANS INFRASTRUCTURES
- Lens rondis de la ciutat de Barcelona.

Plantejament inicial.

Mesuris correctors.

Resultat final.

- Els envasaments, un cas simplificat.

Plantejament inicial.


Mesuris correctors.

Resultat final.

Variacions sobre el cost inicial.

- Empresa de producció de ciment.
- Repoblació forestal.

APLICABILITAT DELS ANÀLISIS COST-BENEFICI EN DIVERSES HIPÒTESIS
- Compliment d'exigències legislatives.
- Selecció de mesuresa correctors.
- Selecció de tecnologia.
- Selecció de tecnologia.
- Selecció d'emplaçament.
- Limitacions del mètode.

Destinataris

Alumnes de 2n cicle dels estudis d'Economia i de Direcció i Administració d'Empreses dels Universitats de catalunya. .
Valoració econòmica de l'impacti ambiental
Col·legi d'Economistes de Catalunya
Campus i seus: Col·legi d'Economistes de Catalunya
Col·legi d'Economistes de Catalunya
Diagonal 512 Pral 08006 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X