Centre d'Estudis FIF Futur i Formació

Vigilant de Seguretat Privada + Vigilància en esdeveniments esportius + Operador de transmissors

Centre d'Estudis FIF Futur i Formació

Curs
Presencial
Oficial / Homologat
180 Hores

Descripció

CONVOCATÒRIES:Els exàmens oficials per al 2014 estan convocats per la Secretaria d'Estat de Seguretat en el BOE número 6, de data 7 de gener del 2014.QUE T'OFERIM:Amb els nostres cursos et preparem per a l'obtenció de la TIP posant a la teva disposició:     Professors acreditats pel Ministeri de l'Interior, professionals en actiu del sector i amb àmplia experiència en la docència.

     Preparació de classes de defensa personal

     Preparació de proves físiques al gimnàs i pista d'atletisme

     Pràctica en camp de tirA més, un cop obtinguis la TIP, t'ajudem en el procés de recerca de feina de manera individualitzada i sense cost addicional, oferint suport en l'elaboració del teu CV, preparació d'entrevistes i seguiment d'ofertes.S'inclouen classes presencials + accés a campus + gimnàs + pista d'atletisme + pràctica en camp de tir.

Veure més

Temari del curs

PROVES D'APTITUD

Primera ( d'aptitud física )
Consistirà en la realització pels aspirants de tots els exercicis que es descriuen a l'apèndix I, havent de superar les marques i temps establerts en el mateix , tenint en compte que la no superació d'alguna o algun d'ells suposa la seva eliminació . La qualificació d'aquesta prova serà d'apte o no apte .

S'haurà de presentar un certificat mèdic , expedit dins dels trenta dies immediatament anteriors a la data del començament del termini de presentació d'instàncies de la corresponent convocatòria i fins al dia de realització de les esmentades proves d'aptitud física , en el qual es faci constar que l'aspirant reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les referides proves esportives .

1 . Potència tren superior .

1.1 Flexió de braços en suspensió pura (homes ) .

1.2 Llançament de pilota medicinal ( dones de totes les edats i homes des de 40 anys ) .

2 . Potència tren inferior .

2.1 Salt vertical (homes i dones ) .

3 . Carrera (homes i dones ) . 400 metres llisos


Segona ( de coneixements teoricopràctics )
Consistirà en la contestació per escrit a un qüestionari de vuitanta preguntes ajustades al programa .

Mòduls professionals de formació dels vigilants de seguretat

ÀREA JURÍDICA
Mòdul de Dret Constitucional
Mòdul de Dret Penal
Mòdul de Dret Processal Penal
Mòdul de Dret Administratiu Especial
Mòdul de Dret Laboral
Mòdul de Pràctica Jurídica

ÀREA SOCIOPROFESSIONAL

ÀREA tecnicoprofessional

ÀREA INSTRUMENTAL
Veure més

Requisits

REQUISITS GENERALS:


Per poder presentar-se a les proves oficials es necessita reunir els següents requisits:


Ser major d'edat i no haver complert cinquanta-cinc anys
Tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea
Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, tècnic o equivalent
Posseir l'aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per a l'exercici de la professió
No tenir antecedents penals
Posseir diploma d'haver superat el curs corresponent en un centre de formació autoritzat.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Vigilant de Seguretat Privada + Vigilància en esdeveniments esportius + Operador de transmissors

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Vigilant de Seguretat Privada + Vigilància en esdeveniments esportius + Operador de transmissors