Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Accedir a criminologia amb un batxillerat d'arts

Fent el batxillerat d’arts puc fer qualsevol carrera, com per exemple criminologia o dret?

Primer de tot, per acabar de dissenyar el teu projecte professional et recomanem fer el test d’orientació GR, que ajuda a perfilar quin és el perfil acadèmic i professional. Seguidament és recomanable mirar  les fitxes explicatives del Grau en Dret i el Grau en Criminologia.

Per accedir a aquests estudis de grau es pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat sempre i quan tinguis prou nota sumant el 60% de la mitjana del batxillerat més el 40% de la fase obligatòria de la selectivitat. En cas de no obtenir nota suficient sempre et pots presentar a la fas específica de selectivitat, per saber quines són aquestes assignatures et recomanem veure les taules de ponderació.

Les dues carreres pertanyen a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques i les assignatures que més ponderen són les del batxillerat social – humanístic, de totes maneres hi ha altres assignatures que ponderen d’altre batxillerats però menys (0,1). Si sumant el 60% del batxillerat més el 40% de la selectivitat s’obté prou nota, es podrà accedir sense necessitat de fer la fase específica. Si no és així, pots presentar-te a les matèries que ponderen 0,1 o preparar-te alguna matèries que ponderi 0,2 i presentar-te a l'examen d'aquesta matèria.