Orientació Acadèmica

La nota d'admissió i les taules de ponderacions

 • Com es calcula la nota d'admissió?

  La nota d'admissió (mínim de 5 i màxim de 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderades segons el coeficient que li correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries han d'estar vinculades a la branca de coneixement que està adscrit el títol de grau al qual vulguis accedir.

  La nota d'admissió a les diferents titulacions de grau es calcula aplicant la fórmula següent:

  Nota d'admissió = Nota d'accés + a * M1 + b * M2

  Nota d'accés: mitjana del batxillerat (60%) i la fase general de la selectivitat (40%)
  M1, M2: Dues matèries superades en la fase específica que proporcionin millor nota d'admissió
  a, b: Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

  Exemple:
  En Pau es presenta aquest any a la selectivitat, ell vol estudiar bioquímica a la Universitat de Barcelona. A més de realitzar la fase general de la selectivitat ha fet la fase específica per poder assegurar la seva plaça. També, té la possibilitat de sumar nota amb l'examen de la matèria de modalitat, en aquest cas Matemàtiques. És a dir, la nota de la matèria de modalitat de la fase obligatòria podrà comptar dos cops: una per calcular la nota de la fase general, i l'altra per calcular la nota de la fase específica, en el cas que sigui una de les dues millors notes.

  Les seves notes i la nota d'admissió a la universitat han estat les següents:
   
  Fase General Nota
  Llengua catalana i literatura 7.500
  Llengua castellana i literatura 6.850
  Llengua estrangera (anglès) 7.120
  Història 8.030
  Matèria de modalitat: Matemàtiques 8.250
  Nota mitjana fase general (FG) 7.550
  Nota mitjana del batxillerat 8.500
  Mitjana FG + batxillerat 8.120
  Fase específica Nota examen Paràmetre de ponderació Nota ponderada
  Biologia 8 0.2 1.60
  Química 8.36 0.2 1.67
  Física 7.65 0.1 0.76
  (Matemàtiques) 7.50 0.2 1.5
  NOTA D'ADMISSIÓ 11.390

  Les seves dues millors notes ponderades són les dels exàmens de biologia i química, aquestes es sumen a la seva nota mitjana de la fase general de la selectivitat i del batxillerat. Finalment la seva nota d'accés per als estudis de bioquímica per la Universitat de Barcelona serà de 11,390.

  Paràmetres de ponderació a les diferents Universitats Catalanes

  A continuació et mostrem els paràmetres de ponderació de les diferents universitats d'aquest curs i dels cursos següents:

  Paràmetres de ponderació any 2019

  Els paràmetres de ponderació per a l'any 2020 i 2021 canviaran respecte als dels anys anteriors. Això afecta a tots els estudiants que aquest curs 2018-2019 comencin el batxillerat. A continuació pots trobar els paràmetres de ponderació de l'any 2020 i 2021.
   

  Què són els paràmetres de ponderació? Com s'estableix la nota de tall d'una carrera?


  Informa't de la nota de tall dels estudis universitaris que t'interessen!
Cerca graus per nota de tall
Cursos relacionats