Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Accedir a logopèdia

Per fer logopèdia quin batxillerat es necessita? Quan acabi la carrera de logopèdia, podria fer un grau en psicologia? Quina nota de tall es necessita per fer logopèdia?

Per fer logopèdia es recomanable haver cursat un batxillerat que contingui les següents matèries: biologia i matemàtiques, ja que són les assignatures que més ajuden a pujar la nota a la selectivitat (ponderen 0,2), en el cas de: ciències de la terra i del medi ambient, física i química, també són prioritàries per a l'accés a logopèdia, però la seva ponderació només és de 0,1.  El batxillerat on podràs cursar aquestes matèries és el de la materialitat de ciències.

Un cop acabat el grau el logopèdia podries perfectament anar a cursar el grau de psicologia. En aquest cas amb la nota obtinguda en finalitzar el grau en logopèdia podries entrar.

Respecte a la nota de tall per logopèdia aquesta varia cada any, cal que consultis les notes de tall del curs anterior per tenir una referència.