Orientació Acadèmica

Notes de tall

Què és la nota de tall?

La nota de tall és la nota més baixa d'entre els estudiants admesos en un grau universitari, és a dir, la nota de l'última persona que ha pogut accedir a uns estudis determinats.

Aquesta nota és diferent cada any i no se sap fins que s'ha fet l'assignació de places en la universitat. Informa't en detall sobre les característiques de la preinscripció i els criteris d'adjudicació de places per a accedir a la universitat, ja que les notes de tall poden variar en finalitzar el procés d'admissió universitària. Una vegada finalitzat aquest procés les conselleries d'educació o les universitats públiques publiquen les notes.

Si vols veure les notes de tall de l'última convocatòria dels estudis que t'interessen, pots buscar l'estudi al nostre cercador de graus per notes de tall. Podràs trobar tots els estudis universitaris classificats per àrees temàtiques. Dins de la fitxa de cada estudi tens un apartat en el qual pots consultar les notes de tall dels diferents centres universitaris que ofereixen la titulació.

Normalment, les universitats privades no es regeixen per la nota de tall. Per accedir a una universitat privada cal que realitzis la preinscripció directament a la universitat i has de tenir en compte quins són els seus criteris d'accés. 

Com s'estableix la nota de tall d'una carrera?

Notes de tall d'anys anteriors

A continuació, trobaràs les notes de tall per a l'accés als diferents estudis universitaris de la última convocatòria ordinària.

Places universitàries

Cada universitat disposa d'unes places anuals per a l'accés al primer curs. Seguidament pots accedir al llistat de les places universitàries de les universitats públiques i la Universitat de Vic, i dels centres adscrits a aquestes, per la convocatòria ordinària.

Oferta de titulacions a les diferents universitats catalanes

Les diferents universitats catalanes tenen una àmplia oferta de graus oficials. Cada un d'aquests estudis té unes característiques pròpies. És molt important que analitzis en detall la descripció de la formació i el seu pla d'estudis per poder decidir què estudiar i on.

Rànquing d'estudis més demandats

Durant la preinscripció a la universitat 2021, els 10 estudis més sol·licitats van ser:
 
Ordre Estudi Universitat Número de places Sol·licitants en 1a preferència Nota de tall
1 Medicina (Campus Clínic) UB 172 1.764 13,146
2 Psicologia UB 480 1.185 9,874
3 Medicina UAB 350 1.182 12,828
4 Administració i Direcció d'Empreses UB 780 1.077 9,646
5 Infermeria (Campus Bellvitge) UB 315 902 11,569
6 Psicologia UAB 360 818 9,974
7 Enginyeria Informàtica UPC 400 725 10,668
8 Dret UB 430 722 9,928
9 Odontologia UB 120 680 12,394
10 Medicina URV 125 656 12,852
Elaboració pròpia a partir d'informació del Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya. 

Rànquing d'estudis amb nota de tall més elevada

Els graus universitaris amb les notes de tall més altes de la primera assignació de la convocatòria ordinària han estat els següents:

Centre d'estudis Nota de tall 2021 Nota de tall 2020 Número de places 2021
Física + Matemàtiques (UAB) 13,566 13,528 20
Física + Matemàtiques (UB) 13,546 13,506 20
Matemàtiques (UPC) 13,218 13,202 50
Medicina (Campus Clínic) (UB) 13,146 13,135 172
Medicina (UPF) 13,098 - 50
Estudis Internacionals d'Economia i Empresa - International Business Economics (docència en anglès) (UPF) 13,039 12,778 90
Enginyeria Informàtica + Matemàtiques (UB) 13,032 13,140 20
Medicina (Campus Bellvitge) (UB) 12,988 12,990 87
Enginyeria Física (UPC) 12,984 12,729 40
Física + Química (UAB) 12,877 12,802 20
Elaboració pròpia a partir d'informació del Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya.