Orientació Acadèmica

Notes de tall

La nota de tall serveix per orientar els futurs estudiants sobre la nota requerida en cursos acadèmics anteriors per l'ingrés a uns estudis determinats d'un centre concret.

Les notes de tall de graus es basen en el sistema de notes d'admissió, que permeten ordenar les sol·licituds d'ingrés als estudis universitaris per a l'assignació de les places que ofereixen les facultats y centres.
Continguts de la pàgina

Què és la nota de tall?

La nota de tall és la nota més baixa dels estudiants admesos en un grau universitari, és a dir, la nota de l'última persona que ha pogut accedir a uns estudis determinats.

Les notes de tall dels cursos anteriors serveixen com a orientació per als futurs estudiants. Aquesta nota és diferent cada any i no se sap la nota de tall per l'ingrés en el proper curs acadèmic fins que s'ha fet l'assignació de places de la universitat. Una vegada finalitzat el procés d'admissió les conselleries d'educació o les universitats publiquen les notes.

Normalment, les universitats privades no es regeixen per la nota de tall. Per accedir a una universitat privada cal que realitzis la preinscripció directament a la universitat i has de tenir en compte quins són els seus criteris d'accés. 

Com s'estableix la nota de tall d'una carrera? 

Cercador de notes de tall

Si vols veure les notes de tall de l'última convocatòria ordinària dels estudis que t'interessen, pots buscar l'estudi al nostre cercador de notes de tall de tot l'Estat.

Universitat

Graus
Universitaris
Notes de tall de graus

Podràs trobar totes les carreres universitàries classificades per àrees temàtiques. Amb el filtre Titulació pots consultar les notes de tall dels diferents centres universitaris que ofereixen aquella titulació de grau.

Al cercador, els graus enllacen amb els nostres continguts del Diccionari d'Estudis i amb el Directori de cursos. Dins les fitxes del Diccionari d'Estudis disposes de diversos apartats on t'expliquem com són aquests estudis de grau i el context laboral al qual podràs accedir al finalitzar. Des del Directori de cursos, pots veure la informació del grau que ofereix una universitat específica i contactar amb el centre per a demanar més informació.

Informa't en detall sobre les característiques de la preinscripció i els criteris d'adjudicació de places per a accedir a la universitat, ja que les notes de tall poden variar en finalitzar el procés d'admissió universitària.

Notes de tall d'anys anteriors

A continuació, trobaràs les notes de tall per a l'accés als diferents estudis universitaris de l'última convocatòria ordinària.

Places universitàries

Cada universitat disposa d'unes places anuals per a l'accés al primer curs. Seguidament, pots accedir al llistat de les places universitàries de les universitats públiques i la Universitat de Vic, i dels centres adscrits a aquestes, per a la convocatòria ordinària.

Oferta de titulacions a les diferents universitats catalanes

Les diferents universitats catalanes tenen una àmplia oferta de graus oficials. Cada un d'aquests estudis té unes característiques pròpies. És molt important que analitzis en detall la descripció de la formació i el seu pla d'estudis per poder decidir què estudiar i on.

Rànquing d'estudis més demandats

Durant la preinscripció a la universitat 2022 els 10 estudis més sol·licitats van ser:

Ordre Estudi Universitat Nombre de places Sol·licitants en 1a preferència Nota de tall via PAU/CFGS
1 Medicina (Campus Clínic) UB 172 1.846 12,809
2 Psicologia UB 480 1.214 9,902
3 Administració i Direcció d'Empreses UB 780 1.103 9,246
4 Medicina UAB 350 1.073 12,739
5 Infermeria (Campus Bellvitge) UB 395 858 10,397
6 Odontologia UB 120 762 12,430
7 Medicina URV 125 747 12,725
8 Dret UB 430 818 9,474
9 Psicologia UAB 360 725 9,936
10 Educació Primària UB 450 720 9,190
Elaboració pròpia a partir d'informació del Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya. 

Rànquing d'estudis amb nota de tall més elevada

Els graus universitaris amb les notes de tall més altes de la primera assignació de la convocatòria ordinària, per la via d'accés PAU/CFGS, han estat els següents:

Estudi i Centre Nombre de places 2022 Nota de tall 2022 Nota de tall 2021
Física + Matemàtiques (UAB) 20 13,486 13,338
Física + Matemàtiques (UB) 20 13,362 13,346
Matemàtiques (UPC) 55 13,254 13,114
Matemàtiques + Enginyeria Informàtica (UB) 20 13,094 12,899
Medicina (UPF) 60 12,825 12,758
Medicina (Campus Clínic) (UB) 172 12,809 13,135
Medicina (Campus Bellvitge) (UB) 87 12,795 12,878
Filosofia, Política i Economia (UPF + UAB + UAM + UCM3) 30 12,750 12,667
Medicina (UAB) 350 12,739 12,751
Enginyeria Física (UPC) 40 12,728 12,760
Elaboració pròpia a partir d'informació del Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya.