Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Accedir a psicologia fent un cicle formatiu de grau superior

Es pot entrar a la carrera de psicologia a través d'un cicle formatiu?

Per accedir als estudis de grau en psicologia es pot accedir des d’un cicle formatiu de grau superior. Es pot accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau sense haver de superar una prova d'accés, sempre que es tingui prou nota d’accés.

En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al nombre de places ofertades a les universitats públiques, els estudiants procedents de cicles formatius podran presentar-se a la fase específica de la selectivitat per millorar la seva nota. En aquesta fase l'estudiant podrà realitzar un màxim de tres exercicis relacionats amb el grau en psicologia. El temari de les proves són les assignatures de modalitat del segon curs de batxillerat.