Orientació Acadèmica

Dates i exemples d'exàmens de selectivitat

Dates de realització de les proves de selectivitat

Anualment se celebren dues convocatòries per superar les proves de selectivitat: una convocatòria ordinària durant el mes de juny i una d'extraordinària durant el mes de setembre.

Cada convocatòria de la PAU consta de tres o quatre dies de proves on l'estudiant es va examinant de les diferents matèries.

Les dates de les convocatòries d'exàmens del 2022 són les següents:

  • Convocatòria ordinària: 14, 15 i 16 de juny.
  • Convocatòria extraordinària: 6, 7 i 8 de setembre.
     

Models d'exàmens

A continuació pots trobar els exàmens de l'última convocatòria de juny i les seves correccions:
 
Matèria Examen Correcció
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
Llengua Catalana i Literatura CAT CAT-C
Llengua Castellana i Literatura CAST CAST-C
Llengua Estrangera -anglès- ANG ANG-C
Llengua Estrangera -francès- FR FR-C
Llengua Estrangera -alemany- AL AL-C
Llengua Estrangera -italià- IT IT-C
Història HIS HIS-C
MATÈRIES DE MODALITAT
Literatura Catalana LITCAT LITCAT-C
Literatura Castellana LITCAST LITCAST-C
Llatí LLAT LLAT-C
Grec GRE GRE-C
Matemàtiques MAT MAT-C
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials MAT-A MAT-A-C
Economia de l'Empresa ECO ECO-C
Física FIS FIS-C
Química QUI QUI-C
Biologia BIO BIO-C
Ciències de la Terra i del Medi Ambient CTMA CTMA-C
Geografia GEO GEO-C
Història de l'Art HIS-A HIS-A-C
Fonaments de les Arts FON-A FON-A-C
Història de la Filosofia HIS-F HIS-F-C
Anàlisi Musical AM AM-C
Dibuix Artístic DA DA-C
Disseny DIS DIS-C
Cultura Audiovisual CA CA-C
Dibuix Tècnic DT DT-C
Tecnologia Industrial TI TI-C
Electrotècnia EL EL-C
Elaboració pròpia a partir d'informació del Canal niversitats de la Generalitat de Catalunya 

Si vols consultar models d'exàmens d'altres anys i/o escoltar la part auditiva de les proves d'idioma, pots adreçar-te al Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya.

I si vols començar a preparar-te per obtenir un bon resultat a les proves, t'oferim alguns consells pràctics per superar la selectivitat.