Orientació Acadèmica

Dates i exemples d'exàmens de selectivitat

Dates de realització de les proves de selectivitat

Anualment se celebren dues convocatòries per superar les proves d'accés a la universitat (PAU): una convocatòria ordinària durant el mes de juny i una d'extraordinària durant el mes de setembre.

Cada convocatòria de la PAU consta de tres dies de proves on l'estudiant es va examinant de les diferents matèries.

Les dates de les convocatòries d'exàmens del 2023 són les següents:

  • Convocatòria ordinària: 7, 8 i 9 de juny.
  • Convocatòria extraordinària: 5, 6 i 7 de setembre.
     

Models d'exàmens

A continuació pots trobar els exàmens de l'última convocatòria de juny i les seves correccions:
 
Matèria Examen Correcció
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
Llengua Catalana i Literatura CAT CAT-C
Llengua Castellana i Literatura CAST CAST-C
Llengua Estrangera -anglès- ANG ANG-C
Llengua Estrangera -francès- FR FR-C
Llengua Estrangera -alemany- AL AL-C
Llengua Estrangera -italià- IT IT-C
Història HIS HIS-C
MATÈRIES DE MODALITAT
Literatura Catalana LITCAT LITCAT-C
Literatura Castellana LITCAST LITCAST-C
Llatí LLAT LLAT-C
Grec GRE GRE-C
Matemàtiques MAT MAT-C
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials MAT-A MAT-A-C
Economia de l'Empresa ECO ECO-C
Física FIS FIS-C
Química QUI QUI-C
Biologia BIO BIO-C
Ciències de la Terra i del Medi Ambient CTMA CTMA-C
Geografia GEO GEO-C
Història de l'Art HIS-A HIS-A-C
Fonaments de les Arts FON-A FON-A-C
Història de la Filosofia HIS-F HIS-F-C
Anàlisi Musical AM AM-C
Dibuix Artístic DA DA-C
Disseny DIS DIS-C
Cultura Audiovisual CA CA-C
Dibuix Tècnic DT DT-C
Tecnologia Industrial TI TI-C
Electrotècnia EL EL-C
Elaboració pròpia a partir d'informació del Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya 

Si vols consultar models d'exàmens d'altres anys i/o escoltar la part auditiva de les proves d'idioma, pots adreçar-te al Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya.

I si vols començar a preparar-te per obtenir un bon resultat a les proves, t'oferim alguns consells pràctics per superar la selectivitat.

També pots consultar l'oferta de graus per branca de coneixement, per tal de conèixer l'oferta de graus universitaris impartits a Catalunya que pots trobar a Educaweb.