Orientació Acadèmica

Dates i exemples d'exàmens de selectivitat

 • Dates de realització de les proves de selectivitat

  Anualment hi ha dues convocatòries per superar les proves de selectivitat, una convocatòria ordinària durant el mes de juny i una d'extraordinària durant el mes de setembre.
  Cada convocatòria consta de tres dies d'exàmens on l'estudiant es va examinant de les diferents matèries.

  Les convocatòries d'exàmens pel curs 2019 són:
   
  • Convocatòria ordinària: 12, 13 i 14 de juny de 2019.
  • Convocatòria extraordinària: 3, 4 i 5 de setembre de 2019.
    

  Models d'exàmens

  A continuació pots trobar els exàmens de l'última convocatòria de juny i les seves correccions:
   
  Matèria Examen Correcció
  MATÈRIES OBLIGATÒRIES
  Llengua catalana CAT CAT-C
  Llengua castellana CAST CAST-C
  Llengua estrangera -anglès- ANG ANG-C
  Llengua estrangera -francès- FR FR-C
  Llengua estrangera -alemany- AL AL-C
  Llengua estrangera -italià- IT IT-C
  Història HIS HIS-C
  MATÈRIES DE MODALITAT
  Literatura catalana LITCAT LITCAT-C
  Literatura castellana LITCAST LITCAST-C
  Llatí LLAT LLAT-C
  Grec GRE GRE-C
  Matemàtiques MAT MAT-C
  Matemàtiques aplicades a les ciències socials MAT-A MAT-A-C
  Economia de l'empresa ECO ECO-C
  Física FIS FIS-C
  Química QUI QUI-C
  Biologia BIO BIO-C
  Ciències de la terra i del medi ambient CTMA CTMA-C
  Geografia GEO GEO-C
  Història de l'art HIS-A HIS-A-C
  Fonaments de les arts FON-A FON-A-C
  Història de la filosofia HIS-F HIS-F-C
  Anàlisis musical AM AM-C
  Dibuix artístic DA DA-C
  Disseny DIS DIS-C
  Cultura audiovisual CA CA-C
  Dibuix tècnic DT DT-C
  Tecnologia industrial TI TI-C
  Electrotècnia EL EL-C

  Prepara't per superar amb èxit la selectivitat!
   
Cerca graus per nota de tall