Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Acreditació de competències i carnets professionals

Porto molts anys treballant però no tinc cap títol oficial. Hi ha alguna forma d'obtenir alguna titulació que reconegui totes les competències que tinc? I necessito també informació dels carnets professionals.

Les persones que porten anys treballant en una professió i no disposen d'un títol acadèmic oficial poden participar en els processos d'acreditació de competències. El seu principal objectiu és acreditar l'experiència adquirida al llarg dels anys en l'entorn de treball amb les competències fixades per a aquest professional.

Aquest procés es realitza a través de diferents convocatòries, per participar-hi la persona interessada s'ha de dirigir a un dels centres educatius participants perquè el puguin informar del calendari i passos a seguir. A les pàgines web de la Generalitat es pot trobar més informació dels programes d'acreditació de competències, l'acredita't i el servei d'assessorament en la formació professional.

Una vegada finalitzat el procés d'acreditació, si la persona compleix amb els requisits d'accés als cicles formatius, pot accedir a un cicle formatiu amb la convalidació de totes aquelles competències que ja ha acreditat de forma que únicament haurà de cursar les competències i mòduls que li faltin.

Respecte als carnets professionals, aquests són necessaris per exercir algunes professions, com per exemple alguns instal·ladors. La seva obtenció es fa a través del Departament d'Empresa i Ocupació. De forma periòdica es convoquen proves per a l'obtenció dels carnets professionals. La superació d'alguns títols de Formació Professional dóna també de forma automàtica alguns carnets professionals.