Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Acreditació de competències

Què és l'acreditació de competències professionals?

L'acreditació de competències és un procés que permet reconèixer unitats de competència professional adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

Aquestes unitats de competència són les que configuren les qualificacions professionals regulades regulades pel Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional mitjançant l'Institut Nacional de Qualificacions (INCUAL), i aquí a Catalunya mitjançant l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya i el SistemaFPCAT.

Es tracta d'un procediment que pot incrementar les possibilitats d'inserció laboral dels candidats i millorar el seu perfil professional mitjançant l'obtenció de títols oficials. A més, afavoreix l'aprenentatge al llarg de la vida, ja que aporta informació sobre les accions formatives més convenients per a cada candidat.

Acreditación de competencias

El procés d'avaluació i acreditació de competències permet reconèixer una o més unitats de competència professional que poden formar part d'un títol de Formació Professional (de grau bàsic, mitjà o superior) o d'un Certificat de Professionalitat.

El sistema d'acreditació és acumulable, amb la finalitat que els candidats puguin obtenir el títol d'FP o el Certificat de Professionalitat associat a les unitats de competència reconegudes en diferents processos.

Actualment les Administracions autonòmiques mantenen obert un procediment permanent d'avaluació i acreditació de competències professionals. Aquest procediment contempla les unitats de competència incloses en l'oferta de formació professional de cada comunitat autònoma associada al Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

 

Requisits d'accés

Per poder participar en el procediment d'acreditació de competències professionals cal que compleixis amb els següents requisits:
  • Tenir nacionalitat espanyola o un dels següents documents: certificat de resident comunitari, targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, autorització de residència o de residència i treball a Espanya, o sol·licitud de protecció internacional.
  • Tenir 18 anys, en el cas de voler acreditar unitats de competència de nivell 1, o 20 anys complerts en realitzar la inscripció per a les unitats de nivell 2 i nivell 3. 
  • Complir un dels següents requisits:

- Demostrar 2 anys d'experiència laboral en els últims 15 anys amb un mínim de 1.200 hores treballades per a unitats de nivell 1 o 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades per a les unitats de competència de nivell 2 i nivell 3.

- Haver cursat un mínim de 200 hores de formació en els últims 10 anys relacionada amb les competències de nivell 1 que es volen acreditar, o 300 hores si aquestes unitats de competència són de nivell 2 o nivell 3.

Si compleixes els requisits podràs sol·licitar la preinscripció telemàticament a través de la web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Fases del procediment

El procés d'avaluació i acreditació de competències professionals consta de tres fases que es poden allargar un màxim de cinc sessions:

  • Assessorament.
  • Demostració.
  • Certificació.

Assessorament

En aquesta primera fase un professional t'assessorarà sobre les unitats de competència que pots acreditar en funció del teu historial professional i formatiu, aclarirà els teus dubtes relatius al dossier de competències que has de preparar i emetrà un informe sobre les possibilitats que tens en aquest moment de superar la següent fase, la d'avaluació.

Si l'assessor considera que hauries de realitzar formació complementària per a acreditar alguna de les unitats de competència, t'indicarà on pots cursar aquesta formació.

Independentment de si l'informe és favorable o no, tu seràs qui decideixis si et presentes a la següent fase.
 

Demostració

En aquesta fase podràs demostrar que tens les competències que vols acreditar. Els professionals encarregats de realitzar l'avaluació valoraran el teu dossier de competències i poden aplicar altres mètodes d'avaluació, com per exemple una entrevista professional.
 

Certificació

Si superes la fase d'avaluació rebràs la certificació oficial de cada unitat que hagis pogut acreditar. Se't proporcionarà també un informe d'orientació i itinerari formatiu.

Les unitats que et vagin reconeixent i que estiguin contemplades als teus certificats d'acreditació et poden permetre obtenir el títol d'FP o el Certificat de Professionalitat associat a aquelles competències, ja que l'acreditació té un efecte acumulable.

Més informació sobre el procediment

Les Administracions autonòmiques han de proporcionar orientació a tots els ciutadans que vulguin participar en el procediment d'acreditació de competències. A Catalunya podràs trobar tota la informació relativa al procediment al web de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

Pots consultar les dades de contacte dels punts d'informació i orientació que tens a la teva disposició a Catalunya. A més d'informar-te de les fases i requisits per accedir al procediment, et poden ajudar a presentar la sol·licitud de preinscripció i a organitzar el teu dossier de competències professionals.

Si ho desitges, pots consultar també la normativa que regula el procediment d'acreditació de competències: el Reial decret 143/2021, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, o bé el text complet de la norma.

I si el que necessites és conèixer l'oferta formativa de formació professional, consulta els Programes de Formació i Inserció (PFI), els cicles de grau mitjà, de grau superior i els Certificats de Professionalitat que tens a la teva disposició.