Orientació Acadèmica

Acreditació de competències

 • Actualment, a Catalunya, hi ha diferents formes per reconèixer les competències assolides en l'experiència professional de la persona i també per reconèixer els aprenentatges assolits acadèmicament al llarg de l'experiència laboral o en activitats socials. Aquests processos són: l'Acredita't, el Servei d'assessorament i reconeixement en la Formació professional, i el Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

  Acredita't

  Les persones, al llarg de la seva trajectòria professional, van assolint una sèrie de competències professionals de les quals no en tenen un reconeixement oficial. L'Acredita't és un procés que et permet obtenir un certificat oficial de totes aquelles competències adquirides a través del lloc de treball, la pràctica i experiència professional i també de les vies no formals de formació.

  La qualificació professional és el conjunt de competències (coneixements i capacitats) vàlids per l'exercici d'una activitat laboral que pot adquirir-se a través de la formació o l'experiència laboral. El procés Acredita't reconeix aquelles competències o unitats de competència que posseeixes i al final del procés obtens, una certificació que pot arribar a ser un certificat professional i fins i tot un títol de formació professional (o ambdues coses).

  De forma periòdica s'obren processos per poder acreditar les competències. Aquests processos, a banda de tenir un calendari fixat que hauràs de seguir, no sempre s'obren per a totes les famílies professionals o titulacions. En cada procés que es convoca s'especifica també quins són els àmbits professionals que es convoquen.

  Abans d'iniciar el procés, és recomanable que facis el pas previ (no obligatori) d'informació i orientació amb la finalitat de poder acreditar el màxim de competències.

  Per poder participar en el procés d'acreditació, cal que compleixis amb els següents requisits:
   
  • Nacionalitat espanyola (o certificat de registre ciutadania comunitària; o targeta familiar de ciutadà de la UE; o autorització de residència o residència i treball a Espanya).
  • Tenir 18 anys (per al nivell 1 d'unitats de competència) o 20 anys (per als nivells 2 i 3 d'unitats de competència). 
  • Experiència laboral o haver fet formació relacionada amb les competències professionals que es volen acreditar:
   • Tenir 2 anys d'experiència laboral amb un mínim de 1200 hores treballades o haver fet 200 hores de formació, per a unitats de competència de nivell 1 i 2.
   • 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2000 hores treballades o 300 hores de formació per al nivell 2 i 3. 
  Si compleixes els requisits i hi ha un procés obert, primer t'has de preinscriure al procés, després has de presentar tota la documentació necessària i finalment es publiquen les llisten d'admesos i exclosos i l'assignació del centre on hauràs de realitzar l'acreditació. És molt important realitzar tots els tràmits dins del període preestablert.
   

  Etapes de l'acreditació

  L'acreditació de competències consta de tres etapes:
   
  • Assessorament
   L'assessor o assessora t'ajuda a identificar totes les competències que tens i t'assessora sobre si és millor seguir amb el procés d'avaluació o realitzar una formació complementària.
    
  • Avaluació
   Hauràs de demostrar que tens les competències que vols acreditar. Demostrar la competència professional relacionada amb la unitat de competència. Depenent del que vulguis acreditar, la forma d'avaluació és una o una altra.
    
  • Acreditació de competències
   Rebràs la certificació oficial de cada unitat que hagis pogut acreditar. Set' proporcionarà també un informe d'orientació i itinerari formatiu.
    

  Certificat d'acreditació

  El certificat d'acreditació que obtindràs en finalitzar el procés és un títol oficial on hi consten totes les unitats de competència que hagis pogut demostrar.

  A més, aquest certificat et pot servir per a l'obtenció d'un títol de formació professional o d'un certificat de professionalitat.

  Per poder obtenir un títol de formació professional, primer de tot, has de tenir els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius. Si és així, les diferents unitats de competència acreditades es poden convalidar de forma parcial amb els mòduls professionals del cicle formatiu. Fent que hagis de cursar únicament aquells mòduls professionals que no hagis pogut acreditar.

  Per poder obtenir un certificat de professionalitat, cal que hagis obtingut totes les unitats de competència corresponents a aquest certificat. Si és així, aquest es pot expedir a través del SOC.

  Com puc acreditar la meva experiència professional?

   
   

  Servei d'assessorament i reconeixement en la Formació Professional

  Aquest procés està destinat a totes aquelles persones que tenen una experiència laboral o formació prèvia en un àmbit i vulguin obtenir un diagnòstic de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i conèixer l'itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació proposat.

  L'assessorament finalitza amb un informe d'assessorament, requisit necessari per a fer la inscripció en el procés de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

  El servei es realitza a través dels centres educatius i cada centre assessora sobre unes famílies professionals determinades. En cada convocatòria que s'obre, s'especifica també per a quines famílies professionals es pot sol·licitar l'assessorament.

  El procés té una fase de preinscripció i després es publiquen les llistes de persones admeses. A la web del centre s'informa dels tràmits a seguir una vegada la persona ha estat admès al servei.

  Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials

  Les persones amb experiència laboral o en activitats socials poden fer un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu. Cal estar en possessió d'un informe d'assessorament per poder fer el reconeixement.

  Per poder accedir al reconeixement cal que tinguis com a mínim 18 anys i acreditis una experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector.

  Al finalitzar el procés, rebràs un certificat oficial on hi consten els crèdits o unitats formatives que s'han pogut reconèixer. Amb aquest certificat, si tens els requisits d'accés als cicles formatius, pots realitzar un cicle formatiu amb la convalidació de tots aquells crèdits reconeguts.

  Coneix tota l'oferta formativa de cicles formatius de grau mitjà i grau superior.