Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Assignatures del Grau en Enginyeria Informàtica

Què s'estudia en la carrera d'Enginyeria Informàtica?

El Grau en Enginyeria Informàtica et prepara per aplicar els fonaments de l'enginyeria al desenvolupament de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques i treballar com a enginyer tècnic Iiformàtic.

La carrera s'imparteix en moltes universitats, i hi ha algunes diferències entre els plans d'estudis, tot i que hi ha assignatures que es repeteixen a tots els centres, com són:

- Àlgebra

- Estadística

- Programació

- Matemàtica discreta

- Estructura de computadors

- Intel·ligència artificial

- Enginyeria del software

- Xarxes de Computadors

- Gestió de projectes informàtics

Hauràs de cursar assignatures optatives que varien d'un centre a un altre. A més, en algunes universitats el pla d'estudis s'estructura en mencions o especialitats, com per exemple:

- Enginyeria del software

- Enginyeria de Computadors

- Computació 

- Tecnologies d'informació

També podràs realitzar pràctiques externes en empreses o institucions, ja que en la majoria d'universitats s'ofereixen com a optativa.

Finalment, hauràs de fer el treball de fi de grau (TFG).

Analitza bé els plans d'estudi de cada universitat per prendre la teva decisió, i no t'oblidis de valorar altres aspectes com la nota de tall, si el centre és públic o privat, etc.

Recorda que per ser enginyer informàtic o enginyera informàtica hauràs de cursar també el Màster Universitari en Enginyeria Informàtica.

Explora l'oferta de Graus en Enginyeria Informàtica existent a Educaweb.