Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Continguts del cicle d'FP en Gestió Administrativa

Què estudiaré al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'FP en Gestió Administrativa?

Amb el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'FP en Gestió Administrativa aprendràs a realitzar tasques de suport administratiu molt variades.

Per a això, hauràs de superar els diferents mòduls profesionals del cicle, que inclouen continguts com:

- La comunicació interna i externa a l'empresa

- Normes d'expressió escrita

- Correu electrònic

- Classificació de documents

- Resolució de reclamacions

- Activitats de compravenda

- Aplicacions informàtiques per al processament de textos

- Elaboració de fulls de càlcul

- Integració d'imatges i vídeos en documents

- Operacions de comptabilitat

- Operacions administratives de recursos humans 

- Anglès

També cursaràs un mòdul d'orientacions per a l'ocupabilitat, per conèixer els drets i obligacions dels treballadors i com buscar feina.

A més, realitzaràs pràctiques en una empresa en la qual aprendràs a aplicar els coneixements adquirits.

En acabar, obtindràs el títol de Tècnic o Tècnica en Gestió Administrativa, amb el qual podràs incorporar-te al mercat laboral com a auxiliar administratiu o bé ampliar els teus estudis i accedir a un cicle de grau superior del mateixa família o d’una altra família professional, si vols canviar el teu àmbit d’estudi.
 

Pots consultar l'oferta existent a Educaweb de Cicles de Grau Mitjà d'FP en Gestió Administrativa.