Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Continguts del cicle de grau mitjà d'auxiliar d'infermeria

Què estudiaré en el Cicle de Grau Mitjà d'FP en Cures Auxiliars d'Infermeria?

En el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'FP en Cures Auxiliars d'Infermeria aprendràs les cures sanitàries bàsiques. Per a això, hauràs de superar els diferents mòduls formatius del cicle, amb continguts com:

- Documentació sanitària clínica

- Normes de seguretat i higiene en magatzems de centres sanitaris

- Presa de les constants vitals

- Higiene i neteja dels pacients

- Tècniques de mobilització

- Desinfecció i esterilització de material

- Administració de medicaments

- Alimentació i dietètica

- Suport psicològic al pacient

- Preparació d'instrumental en intervencions dentals

- Tècniques d'anestèsia dental

A més, cursaràs un mòdul d'orientació laboral, per conèixer els drets i obligacions dels treballadors i com buscar ocupació específicament en el sector.

I no ho oblidis, tindràs l'oportunitat de realitzar pràctiques en un centre sanitari o empresa on podràs continuar formant-te i aplicar els coneixements adquirits.

En acabar, obtindràs el títol de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria, amb el qual podràs incorporar-te al mercat laboral o bé continuar formant-te i accedir a un cicle d'FP de grau superior.

Pots consultar l'oferta de Cicles Formatius de Grau Mitjà d’FP en Cures Auxiliars d'Infermeria existent a Educaweb