Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Continguts del cicle d'FP en Administració i Finances

Què estudiaré en el Cicle Formatiu de Grau Superior d'FP en Administració i Finances?

Amb el Cicle Formatiu de Grau Superior d'FP en Administració i Finances aprendràs a realitzar processos de tramitació administrativa empresarial.

Per a això, hauràs de superar els diferents mòduls professionals del cicle que inclouen continguts com:

- Elaboració de documents requerits pels organismes públics

- Procediments administratius de recursos humans

- Creació de documents amb processadors de text i fulls de càlcul

- Gestió de correu i agenda electrònica

- Càlculs de l'activitat comercial

- Gestió de comptes bancaris

- Redacció d'informes

- Confecció de nòmines

- Productes i serveis financers

- Fonts de finançament

- Impostos

- Confecció dels comptes anuals

- Gestió d'stocks

- Anglès tècnic

També aprendràs a desenvolupar un projecte de gestió empresarial i cursaràs un mòdul d'orientacions per a l'ocupabilitat, amb el qual coneixeràs els drets i obligacions dels treballadors i com dur a terme la recerca de feina.

A més, realitzaràs pràctiques en una empresa per aplicar els coneixements adquirits durant el cicle i perfeccionar les teves competències.

Després de superar el cicle, obtindràs el títol de Tècnic Superior o Tècnica Superior en Administració i Finances, amb el qual podràs incorporar-te al mercat laboral o ampliar la teva formació i accedir a estudis universitaris.


Pots consultar l'oferta existent en Educaweb de Cicles de Grau Superior d'FP en Administració i Finances.