Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Documentació accés a grau mitjà

El centre on vaig fer la prova d’accés a grau mitjà ja no està actiu. On puc sol·licitar el meu paper acreditatiu de la superació de les proves?

Primer de tot cal recordar que el document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a grau mitjà no és igual al Graduat en  ESO i en cap cas és equivalent però si es cert que aquesta prova et permet accedir a cursar un cicle formatiu de grau mitjà.

Per demanar aquest document t’has de posar en contacte amb el Departament d’Ensenyament, trucant al 93 400 69 00.