Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Estudis per ser professor de Secundària

Què haig d'estudiar si vull ser professor o professorad'Educació Secundària?

Si tens clar que t'agradaria treballar com a docent en Educació Secundària, és a dir, amb estudiants d'ESO, Batxillerat o Formació Professional, hauràs de comptar amb una titulació universitària de Grau i, a més, amb el Màster Universitari en Formació del Professorat

Cada titulació de Grau dóna accés a determinades especialitats dels cossos docents i, per tant, permet impartir docència d'unes matèries concretes.

Així mateix, els plans d'estudi del Màster en Formació del Professorat varien en funció de l'especialitat a la qual vol accedir cada estudiant.

Si tens vocació docent i tens clar que aquest és el teu itinerari, abans de triar universitat per cursar el Màster informa't bé de les especialitats impartides a cada centre i de les titulacions de Grau que donen accés a cada especialitat.

També és important que consultis a la teva comunitat autònoma els requisits exigits per a la docència de cada especialitat de Secundària.

Pots consultar l'oferta existent a Educaweb del Màster Universitari en Formació de Professorat


Tingueu en compte que no s'exigeix titulació universitària de grau per ser Professor Tècnic de Formació Professional de determinades especialitats.