Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Les 4 diferències entre administratius i auxiliars

Quines diferències hi ha entre un administratiu i un auxiliar administratiu?

Tant els administratius com els auxiliars poden realitzar tasques de gestió administrativa en empreses de qualsevol sector, encara que existeixen diferències entre els dos professionals.

Les principals diferències tenen a veure amb:

1. Formació. Per obtenir les competències d'auxiliar administratiu es necessita un cicle formatiu de grau mitjà en Gestió Administrativa o bé un Certificat Professional de nivell 2 de la família d'Administració i Gestió. Als administratius, en canvi, se'ls exigeix una titulació de Tècnic Superior d'FP com la de Tècnic Superior en Administració i Finances o bé un Certificat Professional de nivell 3 de la mateixa família.

2. Funcions. Els auxiliars administratius realitzen tasques de suport com recopilació i introducció de dades, registres comptables, atenció telefònica i tasques bàsiques de logística. Els administratius i administratives tenen més responsabilitat en les seves tasques de gestió: elaboren informes, gestionen operacions de cobrament i pagament i realitzen la gestió administrativa de recursos humans, per exemple.

3. Salari. Els administratius perceben un sou més elevat que el dels auxiliars, d'acord amb les seves majors responsabilitats.

4. Accés a ocupació pública. Amb relació a les oposicions que es convoquen per cobrir aquests llocs de treball a l'Administració pública, els requisits d'accés i l'amplitud del temari a estudiar seran diferents per a cada lloc, més exigents en el cas dels administratius.

Són professionals que, tot i tenir una formació diferent i realitzar tasques diferenciades, solen treballar en col·laboració, complementant-se en molts aspectes i poden compartir espais en una mateixa empresa.

També poden fer servir les mateixes eines informàtiques, cadascú utilitzant les funcionalitats que requereixi la seva feina.

És convenient que t'informis més detalladament sobre la formació amb la qual et podràs preparar per accedir a cadascun d'aquests llocs de treball. Explora l'oferta existent a Educaweb de: 

- Cursos per a preparar oposicions d'administratiu i d'auxiliar administratiu.

- Cicles de grau mitjà en Gestió Administrativa.

- Cicles de grau superior en Administració i Finances.

- Cicles de grau superior en Assistència a la Direcció.

- Certificats Professionals de la família professional Administració i Gestió.