Orientació Laboral

Què és una oposició?

Què és una oposició?

Una oposició és un procés selectiu per accedir als llocs de treball de l'administració pública. Existeixen molts tipus de feines dins de l'administració pública i de diferents categories professionals, alguns exemples són: mestre, policia, administratiu o advocat.

Per poder-te presentar a un procés d'oposició has de complir amb uns requisits previs, acreditar la formació exigida i demostrar unes competències i habilitats. Les persones que millor compleixen amb tots els requisits seran els que aconseguiran la plaça.

En els processos d'oposicions és molt important que coneguis (a banda de tots els requisits necessaris) el número de persones que opten per a cada plaça. Com major sigui aquest número, més difícil és aconseguir la plaça.

Les oposicions estan convocades per diferents organismes públics:
 • Organismes internacionals
 • L'administració de l'Estat
 • L'administració autonòmica (Comunitats Autònomes, Diputacions)
 • L'administració local (Municipis)
Per presentar-te a unes oposicions, has de conèixer amb detall les fases del procés d'oposició, els tipus d'empleats públics que hi ha, i fer una bona preparació de les oposicions.

En aquesta secció hi trobaràs tota aquesta informació, com també les claus per escollir una oposició i els consells sobre com preparar una oposició.

Tipus de processos selectius

Existeixen tres tipus de processos selectius:
 
 • Oposició: En aquest tipus de procés s'han de realitzar una o més proves, que poden ser teòriques o pràctiques.
   
 • Concurs: En aquest procés es tenen en compte els mèrits del candidat: formació (tipus i hores), experiència laboral (tipus, hores, tasques, etc.). En la convocatòria del concurs apareix una baremació on s'indiquen els mèrits que es poden presentar i els punts atorgats per cada tipus de mèrit que es presenta.
   
 • Concurs - Oposició: És una combinació entre els dos processos que s'han explicat amb anterioritat. Es té en compte la prova o proves que es realitzen i també els mèrits dels candidats.
Les persones que aconsegueixen una major puntuació en el procés selectiu són les que aconseguiran la plaça.

Tipus d'exàmens d'una oposició

En els processos d'oposició i oposició - concurs, segons el grup o categoria a la qual optis, hauràs de realitzar unes proves o unes altres. Algunes de les proves que hi poden haver són:
 
 • Test: Es tracta d'un llistat de preguntes amb diferents respostes possibles on has d'escollir la correcta. A vegades, les preguntes respostes de forma incorrecta resten a la puntuació final.
 • Preguntes de desenvolupament: Són preguntes obertes relacionades amb el temari.
 • Casos pràctics: En aquest tipus de prova es plantegen situacions que es viuran en el futur lloc de treball i que has de resoldre de forma òptima.
 • Prova pràctica: Aquesta prova serveix per avaluar competències i coneixements d'una àrea en concret, com per exemple, la informàtica.
 • Proves físiques: Es realitzen sobretot en les oposicions per a cossos especials, com per exemple, policia, bomber, agents forestals, etc.
 • Entrevistes personals: Aquesta prova s'utilitza per determinar el perfil psicològic de l'aspirant i poder-lo conèixer més a fons.
 • Psicotècnics: Es tracta de diferents proves que exploren aptituds, personalitat, competències,... Aquestes poden ser a través d'un test, proves manipulatives o preguntes obertes.
 • Reconeixement mèdic
 • Prova d'idiomes

Com ser funcionari?


Coneix bé què són les oposicions i com preparar-les i troba el curs d'oposicions que t'ajudarà a ser funcionari.