Agricultura, jardineria i mineralogia
36

Professions de Agricultura, jardineria i mineralogia

 • Auxiliar de jardineria
  Els auxiliars de jardineria venen plantes, flors, eines i equip de jardineria. S'ocupen de les plantes, preparen arranjaments florals atractius, controlen les existències, s'encarreguen de les vendes i aconsellen als clients. Alguns treballen a planters, cultiven plantes i les venen.
 • Botànic
  Els botànics estudien la vida de les plantes en tots els seus estadis. Observen com i on creixen les plantes, n'estudien les cèl·lules, i investiguen l'impacte que els productes químics i les malalties tenen sobre elles. Els botànics treballen en diferents àmbits, utilitzant els seus coneixements en benefici dels treballs de conservació, l'agricultura i la indústria, per exemple.
 • Carnisser detallista
  Els carnissers detallistes tallen, emmagatzemen i exposen la carn en una botiga, mercat o supermercat. Serveixen, atenen i cobren als clients. També són responsables de la seguretat alimentària i de mantenir les eines i l'àrea de treball netes.
 • Carnisser majorista
  Els carnissers majoristes tallen, emmagatzemen i envasen la carn. Generalment, no tenen contacte amb els compradors directes, sinó que subministren als carnissers detallistes, supermercats, hotels i restaurants.
 • Científic hortícola
  Els científics hortícoles desenvolupen formes de millorar la reproducció, el creixement, la protecció, la collita i l'emmagatzemament de cultius com fruites, hortalisses, flors i arbusts. També utilitzen els seus coneixements per assessorar altres persones involucrades en l'horticultura.
 • Consultor agrícola
  Els consultors agrícoles assessoren els agricultors, ajudant-los a resoldre els seus problemes. També treballen amb altres persones que estan relacionades amb l'àmbit agrícola, incloent-hi propietaris i entitats de conservació. Donen assessorament financer i sobre negociació, per exemple, de pressupostos i de planificació. Així mateix, s'encarreguen de l'assessoria tècnica en temes com l'adobament dels cultius i l'alimentació a la ramaderia.
 • Controlador de plagues domèstiques
  Els controladors de plagues domèstiques identifiquen, capturen i destrueixen plagues i feristeles com ara rates o paneroles, que poden causar danys als edificis o ser un risc per a la salut. Els controladors de plagues domèstiques també són responsables de parar trampes i dipositar verí, així com d'eliminar els animals morts.
 • Cuidador de camp de golf
  Els cuidadors de camp de golf s'encarreguen de mantenir en el millor estat possible la superfície de joc dels camps de golf i àrees adjacents. Així mateix, ajuden a crear noves àrees de joc i a protegir el camp de vandalisme i de l'ús indegut.
 • Director de parcs i jardins
  Els directors de parcs i jardins són responsables del desenvolupament, manteniment i gestió de les zones verdes, que sovint inclouen l'accés del públic, la conservació i l'ús d'aquestes àrees. Els directors de parcs i jardins són responsables d'àrees com ara parcs, reserves naturals, boscos, llocs històrics i la xarxa d'accés públic.
 • Encarregat de camps esportius
  Els encarregats de camps esportius preparen i mantenen les superfícies esportives. Sembren la gespa en les superfícies planes, apliquen pesticides i fertilitzants, marquen línies i reguen els camps esportius. Altres tasques inclouen la cura de bardisses, xarxes i voltants del camp. Fan servir i mantenen màquines com rotocultors, segadores i polvoritzadors de fertilitzants, així com eines manuals.
 • Enginyer agrícola
  Els enginyers agrícoles utilitzen els seus coneixements d'enginyeria per resoldre problemes en la indústria agrícola. S'encarreguen de dissenyar, desenvolupar, provar i fer anar maquinària i equipaments agrícoles. La majoria dels enginyers agrícoles s'especialitzen en una àrea en particular de la indústria agrària.
 • Enginyer de plataformes petrolíferes marines
  Els enginyers de plataformes petrolíferes marines treballen per trobar maneres econòmicament rendibles i ambientalment segures d'extraure petroli i gas de jaciments naturals sota el llit marí. Dissenyen instal·lacions marines i equipaments de perforació, supervisen la perforació i són responsables de maximitzar la producció.
 • Enginyer forestal
  Els enginyers forestals planifiquen, desenvolupen i gestionen activitats forestals. Són responsables d'accions com la plantació i el manteniment d'arbres i el cultiu de fusta per a la venda. Els enginyers forestals també protegeixen l'entorn del bosc, aconsellen els propietaris rurals i gestionen l'accés públic per a activitats recreatives.
 • Enginyer miner
  Els enginyers miners apliquen els principis de la ciència i l'enginyeria per extraure i processar recursos naturals de jaciments propers a la superfície de la terra o sota terra. Aquests recursos naturals són, entre d'altres, carbó, ferro, sal, or i diamants. Els enginyers miners busquen els mètodes de treball més econòmics, segurs i respectuosos amb el medi ambient.
 • Enginyer tècnic miner
  Els enginyers tècnics miners elaboren mapes dels dipòsits minerals. Les seves responsabilitats inclouen calcular l'ús i valor potencials dels dipòsits minerals, la gestió i expansió de les mines, i la previsió dels possibles efectes ambientals de la mineria, com ara la contaminació atmosfèrica.
 • Florista
  Els floristes utilitzen la creativitat i el coneixement de les plantes per dissenyar i crear arranjaments florals. Els floristes venen flors, plantes i arranjaments al públic general, a empreses, a organitzadors d'esdeveniments, etc.
 • Geòleg miner
  Els geòlegs miners ajuden a trobar i eliminar minerals i altres recursos presents per sota de la superfície de la Terra. També aconsellen sobre la innocuïtat i idoneïtat dels emplaçaments miners. Una vegada han començat els treballs de mineria, supervisen el treball i continuen assessorant en matèria de seguretat, per exemple, per evitar inundacions i despreniments de roques.
 • Gerent hortícola
  Els gerents hortícoles s'encarreguen que les activitats hortícoles funcionin sense problemes i de manera eficient. Treballen principalment en horticultura, tant comercial com de servei públic. Segons l'àrea d'horticultura en la qual treballin, les seves tasques inclouen gestionar l'obtenció de cultius, contractar i supervisar el personal, elaborar pressupostos i planificar.
 • Horticultor
  Els horticultors cultiven fruites, vegetals, flors, plantes ornamentals, arbres i arbusts per a la venda. Treballen a llocs com ara granges d'arbres fruiters, horts, planters i centres de jardineria. Sembren llavors i bulbs, poden plantes, apliquen fertilitzants, fan la collita, avaluen les plantes en funció de la seva mida i qualitat i les preparen per a la venda.
 • Investigador agrícola
  Els investigadors agrícoles han de trobar la manera de resoldre problemes de l'agricultura. Investiguen formes de millorar el creixement dels cultius i la cura del bestiar. Afronten problemes ambientals i de conservació, un aspecte cada vegada més important d'aquesta feina.