37

Professions d'Agricultura, jardineria i mineralogia

Filtrar
Els tècnics de manteniment de maquinària agrícola realitzen el manteniment i la reparació d'una gran varietat de maquinària i equip usat a l'agricultura, la jardineria, la silvicultura i l'horticultura.
Els ramaders tenen cura del bestiar, principalment bestiar boví, porcs i ovelles. Són responsables de l'alimentació, la neteja, el munyiment i la salut dels animals.
Els jornalers agrícoles realitzen tasques generals que contribueixen al funcionament de les granges. Aquesta feina es pot realitzar en una granja de cultiu, una granja de bestiar o una granja que combini cultius i ramaderia.
Els peixaters preparen i venen peix. Treballen a les botigues, parades de mercat i supermercats. Aconsellen els clients sobre com conservar i cuinar el peix. Alguns peixaters recullen els subministraments de peix molt d'hora al matí.
Els floristes utilitzen la creativitat i el coneixement de les plantes per dissenyar i crear arranjaments florals. Els floristes venen flors, plantes i arranjaments al públic general, a empreses, a organitzadors d'esdeveniments, etc.
Els peons forestals porten a terme diverses tasques pràctiques per plantar, conservar i recollir fusta de construcció a zones boscoses. La seva feina comporta netejar emplaçaments, plantar arbres joves, la poda i altres tasques de manteniment d'arbres, regar-los, aplicar insecticides, fer tasques de...
Els enginyers forestals planifiquen, desenvolupen i gestionen activitats forestals. Són responsables d'accions com la plantació i el manteniment d'arbres i el cultiu de fusta per a la venda. Els enginyers forestals també protegeixen l'entorn del bosc, aconsellen els propietaris rurals i gestionen l'...
Els auxiliars de jardineria venen plantes, flors, eines i equip de jardineria. S'ocupen de les plantes, preparen arranjaments florals atractius, controlen les existències, s'encarreguen de les vendes i aconsellen als clients. Alguns treballen a planters, cultiven plantes i les venen.
Els horticultors cultiven fruites, vegetals, flors, plantes ornamentals, arbres i arbusts per a la venda. Treballen a llocs com ara granges d'arbres fruiters, horts, planters i centres de jardineria. Sembren llavors i bulbs, poden plantes, apliquen fertilitzants, fan la collita, avaluen les plantes ...
Els jardiners de parcs i jardins públics es dediquen a la cura de plantes com ara flors, arbusts, arbres i gespa. Poden treballar en un parc, reserva natural, parc públic o privat, a rotondes de carretera, a camps d'esports o a àrees verdes d'edificis d'oficines, per exemple. Aquesta feina inclou la...
Els picapedrers tallen pedra i la modelen utilitzant eines manuals i elèctriques. Aquesta feina es pot fer a pedreres o a instal·lacions. Alguns paletes estan especialitzats en la talla de pedra. Els picapedrers creen formes a partir de blocs de pedra i els fixen als edificis. Alguns s'especialitzen...
Els consultors agrícoles assessoren els agricultors, ajudant-los a resoldre els seus problemes. També treballen amb altres persones que estan relacionades amb l'àmbit agrícola, incloent-hi propietaris i entitats de conservació. Donen assessorament financer i sobre negociació, per exemple, de pressup...
Els investigadors agrícoles han de trobar la manera de resoldre problemes de l'agricultura. Investiguen formes de millorar el creixement dels cultius i la cura del bestiar. Afronten problemes ambientals i de conservació, un aspecte cada vegada més important d'aquesta feina.
Els botànics estudien la vida de les plantes en tots els seus estadis. Observen com i on creixen les plantes, n'estudien les cèl·lules, i investiguen l'impacte que els productes químics i les malalties tenen sobre elles. Els botànics treballen en diferents àmbits, utilitzant els seus coneixements en...
Els enginyers agrícoles utilitzen els seus coneixements d'enginyeria per resoldre problemes en la indústria agrícola. S'encarreguen de dissenyar, desenvolupar, provar i fer anar maquinària i equipaments agrícoles. La majoria dels enginyers agrícoles s'especialitzen en una àrea en particular de la in...
Els tècnics en enginyeria agrícola donen suport a la feina dels enginyers en una àmplia varietat d'àrees en la indústria agrícola. La seva feina inclou la instal·lació, reparació i manteniment d'equips, el desenvolupament i comprovació de nous productes per a la indústria de l'agricultura, i l'aplic...
Els enginyers miners apliquen els principis de la ciència i l'enginyeria per extraure i processar recursos naturals de jaciments propers a la superfície de la terra o sota terra. Aquests recursos naturals són, entre d'altres, carbó, ferro, sal, or i diamants. Els enginyers miners busquen els mètodes...
Els científics hortícoles desenvolupen formes de millorar la reproducció, el creixement, la protecció, la collita i l'emmagatzemament de cultius com fruites, hortalisses, flors i arbusts. També utilitzen els seus coneixements per assessorar altres persones involucrades en l'horticultura.
Els pescadors surten a la mar per pescar i tornar amb peix. Les tripulacions dels pesquers estan formades per persones amb diferents tasques i responsabilitats. Aquesta feina pot comportar manejar equips, navegar, classificar el peix per mides, esbudellar-lo i disposar-lo en gel o a contenidors.
Els controladors de plagues domèstiques identifiquen, capturen i destrueixen plagues i feristeles com ara rates o paneroles, que poden causar danys als edificis o ser un risc per a la salut. Els controladors de plagues domèstiques també són responsables de parar trampes i dipositar verí, així com d'...