41

Professions d'Explotacions agroalimentàries, jardineria i mineria

Filtrar
Els ecòlegs estudien les relacions complexes i delicades entre animals, plantes, persones i el seu entorn. Algunes àrees de la seva feina són la gestió d'àrees de conservació, l'assessorament en matèria de protecció del medi ambient, la participació en projectes de restauració de sòls contaminats i ...
Els enginyers agrícoles utilitzen els seus coneixements d'enginyeria per resoldre problemes en la indústria agrícola. S'encarreguen de dissenyar, desenvolupar, provar i fer anar maquinària i equipaments agrícoles. La majoria dels enginyers agrícoles s'especialitzen en una àrea en particular de la in...
Els tècnics en enginyeria agrícola donen suport a la feina dels enginyers en una àmplia varietat d'àrees en la indústria agrícola. La seva feina inclou la instal·lació, reparació i manteniment d'equips, el desenvolupament i comprovació de nous productes per a la indústria de l'agricultura, i l'aplic...
Els enginyers miners apliquen els principis de la ciència i l'enginyeria per extraure i processar recursos naturals de jaciments propers a la superfície de la terra o sota terra. Aquests recursos naturals són, entre d'altres, carbó, ferro, sal, or i diamants. Els enginyers miners busquen els mètodes...
Els enginyers de plataformes petrolíferes marines treballen per trobar maneres econòmicament rendibles i ambientalment segures d'extraure petroli i gas de jaciments naturals sota el llit marí. Dissenyen instal·lacions marines i equipaments de perforació, supervisen la perforació i són responsables d...
Els administradors de piscifactories són responsables de la criança i reproducció de peixos destinats a la indústria alimentària, o per ser venuts posteriorment per a piscines ornamentals o per a la pràctica de la pesca esportiva.
Els geòlegs miners ajuden a trobar i eliminar minerals i altres recursos presents per sota de la superfície de la Terra. També aconsellen sobre la innocuïtat i idoneïtat dels emplaçaments miners. Una vegada han començat els treballs de mineria, supervisen el treball i continuen assessorant en matèri...
Els tècnics del vidre porten a terme feines relacionades amb la ciència i la tecnologia de la fabricació del vidre. Molts treballen en un laboratori i en tasques de recerca i desenvolupament. Alguns tècnics treballen en la producció i control de qualitat.
Els científics hortícoles desenvolupen formes de millorar la reproducció, el creixement, la protecció, la collita i l'emmagatzemament de cultius com fruites, hortalisses, flors i arbusts. També utilitzen els seus coneixements per assessorar altres persones involucrades en l'horticultura.
Els enginyers tècnics miners elaboren mapes dels dipòsits minerals. Les seves responsabilitats inclouen calcular l'ús i valor potencials dels dipòsits minerals, la gestió i expansió de les mines, i la previsió dels possibles efectes ambientals de la mineria, com ara la contaminació atmosfèrica.
Els zoòlegs estudien els animals, incloent-hi la seva evolució, fisiologia, reproducció, genètica, conducta i ecologia. Participen en la recerca de laboratori i treball de camp. Poden usar el seu coneixement en àrees com la conservació, l'agricultura i la indústria; per exemple, els productes farmac...
Els treballadors de piscifactories crien peixos per al sector de l'alimentació, per a piscines ornamentals, i per a la repoblació de llacs i rius amb vista a la pesca amb canya. S'encarreguen de fer treballs pràctics, com ara alimentar els peixos, netejar tancs i piscines, realitzar el manteniment d...
Els operaris d'embotellament supervisen màquines que renten, omplen i etiqueten les ampolles. Així mateix, s'asseguren que les màquines estiguin configurades correctament i carregades amb els materials necessaris.
Els treballadors de fàbrica de cervesa intervenen en totes les etapes de fabricació de la cervesa. Realitzen diversos treballs sota la direcció del tècnic cerveser. A les grans cerveseres automatitzades, aquests treballadors supervisen i controlen la maquinària. A les fàbriques de cervesa de petites...
Els pescadors surten a la mar per pescar i tornar amb peix. Les tripulacions dels pesquers estan formades per persones amb diferents tasques i responsabilitats. Aquesta feina pot comportar manejar equips, navegar, classificar el peix per mides, esbudellar-lo i disposar-lo en gel o a contenidors.
Els gerents hortícoles s'encarreguen que les activitats hortícoles funcionin sense problemes i de manera eficient. Treballen principalment en horticultura, tant comercial com de servei públic. Segons l'àrea d'horticultura en la qual treballin, les seves tasques inclouen gestionar l'obtenció de culti...
Els controladors de plagues domèstiques identifiquen, capturen i destrueixen plagues i feristeles com ara rates o paneroles, que poden causar danys als edificis o ser un risc per a la salut. Els controladors de plagues domèstiques també són responsables de parar trampes i dipositar verí, així com d'...
Els treballadors d'escorxador realitzen diverses tasques relacionades amb el sacrifici dels animals i la preparació de les canals. Els que intervenen en el sacrifici dels animals hi han d'estar autoritzats.
Els cuidadors de camp de golf s'encarreguen de mantenir en el millor estat possible la superfície de joc dels camps de golf i àrees adjacents. Així mateix, ajuden a crear noves àrees de joc i a protegir el camp de vandalisme i de l'ús indegut.
El treballador de la conservació de fruites i hortalisses manipula fruites i hortalisses i realitza treballs de congelació d'aliments, elaboració de concentrats i sucs, elaboració de conserves vegetals i envàs de productes alimentaris.