37

Professions d'Explotacions agroalimentàries, jardineria i mineria

Filtrar
Els carnissers majoristes tallen, emmagatzemen i envasen la carn. Generalment, no tenen contacte amb els compradors directes, sinó que subministren als carnissers detallistes, supermercats, hotels i restaurants.
Els silvicultors són responsables de la sembra, la cura i el manteniment d'arbres i arbusts, principalment en àrees verdes. El treball també pot incloure inspeccions in situ, la redacció d'informes, l'assessorament i la supervisió dels treballadors. Els silvicultors treballen per a autoritats locals...
Els tècnics alimentaris ajuden els bromatòlegs a desenvolupar productes alimentaris. Proven la seguretat i la qualitat de les matèries primeres i dels productes acabats, així com les tècniques d'empaquetatge, processament i emmagatzemament. Els tècnics s'ocupen del funcionament diari del laboratori ...
Els encarregats de camps esportius preparen i mantenen les superfícies esportives. Sembren la gespa en les superfícies planes, apliquen pesticides i fertilitzants, marquen línies i reguen els camps esportius. Altres tasques inclouen la cura de bardisses, xarxes i voltants del camp. Fan servir i mant...
Els directors de parcs i jardins són responsables del desenvolupament, manteniment i gestió de les zones verdes, que sovint inclouen l'accés del públic, la conservació i l'ús d'aquestes àrees. Els directors de parcs i jardins són responsables d'àrees com ara parcs, reserves naturals, boscos, llocs h...
Els tècnics del vidre porten a terme feines relacionades amb la ciència i la tecnologia de la fabricació del vidre. Molts treballen en un laboratori i en tasques de recerca i desenvolupament. Alguns tècnics treballen en la producció i control de qualitat.
Els enginyers tècnics miners elaboren mapes dels dipòsits minerals. Les seves responsabilitats inclouen calcular l'ús i valor potencials dels dipòsits minerals, la gestió i expansió de les mines, i la previsió dels possibles efectes ambientals de la mineria, com ara la contaminació atmosfèrica.
Els operaris d'embotellament supervisen màquines que renten, omplen i etiqueten les ampolles. Així mateix, s'asseguren que les màquines estiguin configurades correctament i carregades amb els materials necessaris.
Els treballadors de fàbrica de cervesa intervenen en totes les etapes de fabricació de la cervesa. Realitzen diversos treballs sota la direcció del tècnic cerveser. A les grans cerveseres automatitzades, aquests treballadors supervisen i controlen la maquinària. A les fàbriques de cervesa de petites...
Els gerents hortícoles s'encarreguen que les activitats hortícoles funcionin sense problemes i de manera eficient. Treballen principalment en horticultura, tant comercial com de servei públic. Segons l'àrea d'horticultura en la qual treballin, les seves tasques inclouen gestionar l'obtenció de culti...
Els treballadors d'escorxador realitzen diverses tasques relacionades amb el sacrifici dels animals i la preparació de les canals. Els que intervenen en el sacrifici dels animals hi han d'estar autoritzats.
Els cuidadors de camp de golf s'encarreguen de mantenir en el millor estat possible la superfície de joc dels camps de golf i àrees adjacents. Així mateix, ajuden a crear noves àrees de joc i a protegir el camp de vandalisme i de l'ús indegut.
Els pescadors surten a la mar per pescar i tornar amb peix. Les tripulacions dels pesquers estan formades per persones amb diferents tasques i responsabilitats. Aquesta feina pot comportar manejar equips, navegar, classificar el peix per mides, esbudellar-lo i disposar-lo en gel o a contenidors.
Els botànics estudien la vida de les plantes en tots els seus estadis. Observen com i on creixen les plantes, n'estudien les cèl·lules, i investiguen l'impacte que els productes químics i les malalties tenen sobre elles. Els botànics treballen en diferents àmbits, utilitzant els seus coneixements en...
Els controladors de plagues domèstiques identifiquen, capturen i destrueixen plagues i feristeles com ara rates o paneroles, que poden causar danys als edificis o ser un risc per a la salut. Els controladors de plagues domèstiques també són responsables de parar trampes i dipositar verí, així com d'...
Els enginyers de plataformes petrolíferes marines treballen per trobar maneres econòmicament rendibles i ambientalment segures d'extraure petroli i gas de jaciments naturals sota el llit marí. Dissenyen instal·lacions marines i equipaments de perforació, supervisen la perforació i són responsables d...
Els geòlegs miners ajuden a trobar i eliminar minerals i altres recursos presents per sota de la superfície de la Terra. També aconsellen sobre la innocuïtat i idoneïtat dels emplaçaments miners. Una vegada han començat els treballs de mineria, supervisen el treball i continuen assessorant en matèri...