35

Professions de Ciències socials

Filtrar
Els advocats treballen en dues vies diferents: ofereixen assessorament especialitzat sobre qüestions jurídiques complexes i representen les persones en els tribunals. La majoria dels advocats reben els encàrrecs de feines a través de la ruta jurídica tradicional dels advocats, però avui dia n'hi ha ...
Els educadors de nens i adolescents ofereixen una atenció social bàsica a nens i joves en entorns concrets, com ara escoles d'educació especial, centres de dia i residències. Donen suport a nens i joves per a la pràctica de les seves tasques diàries, i fomenten el seu desenvolupament personal i soci...
Els tècnics de serveis comunitaris treballen amb grups de persones per ajudar-les a millorar la seva qualitat de vida i a resoldre problemes en comunitat. Treballen en comunitats de persones amb certes discapacitats o en una situació desafavorida. Ajuden les persones a reconèixer les seves necessita...
Els gestors culturals s'encarreguen de la gestió d'entitats culturals, com ara teatres, orquestres, sales de concerts, galeries d'art o centres d'art. La feina consisteix a fer d'enllaç amb els directors i altres organitzadors de la seu. Alguns també tenen responsabilitats financeres.
Els assistents dels magistrats judicials realitzen tasques d'oficina i administratives per donar suport als funcionaris judicials i per assegurar-se que el tribunal funciona sense problemes.
Els integradors socials avaluen persones amb discapacitat i hi fan actuacions per trobar mecanismes per gestionar i millorar la seva situació.
Els responsables de seguretat vial promouen que els ciutadans es converteixin en usuaris més segurs de la via pública, a través de campanyes d'educació, formació i publicitat. Això implica visitar escoles, fer xerrades a agrupacions locals, organitzar exposicions, etc.
Els taquígrafs de tribunal treballen als tribunals realitzant la transcripció literal de les audiències. Anoten les declaracions dels testimonis, els al·legats, les conclusions del jutge, el veredicte i tota imposició de pena posterior.
Els tècnics en relacions laborals es preocupen per establir i mantenir bones relacions entre ocupadors i empleats en el lloc de treball. Participen a reunions i negociacions amb individus i amb grups, incloent-hi els sindicats. S'ocupen de qüestions com la gestió dels conflictes i la compaginació de...
Els investigadors socials recopilen i analitzen informació sobre avenços, tendències i actituds a la societat. Les seves conclusions s'utilitzen per ajudar a fer política social, comentar els aspectes de la vida moderna, vendre béns i serveis. Treballen per a un govern local o central, centres d'est...
Els psicòlegs estudien la forma de pensar i d'actuar de les persones. S'interessen per tots els aspectes de la conducta i els pensaments i sentiments que ens fan actuar com ho fem. Els psicòlegs utilitzen els seus coneixements per ajudar les persones amb dificultats a canviar la seva vida per millor...
Els educadors socials ajuden, donen suport i protegeixen a les persones vulnerables o en risc. Aquests professionals intervenen en diferents entorns, acompanyant a les persones a millorar la seva realitat.
Els cuidadors ajuden i presten suport a les persones que no poden sortir-se'n per elles mateixes per fer les seves tasques diàries. Això pot ser a causa de l'edat , a un problema de salut física o mental o a una dificultat greu d'aprenentatge. Els cuidadors treballen a residències infantils o de per...
Els directors d'estudis de mercat coordinen projectes per recopilar, analitzar, interpretar i presentar informació, amb la finalitat d'estudiar el mercat d'un nou producte o servei, per exemple. Pot participar en l'organització d'enquestes o sondejos d'opinió, així com en l'anàlisi de les estadístiq...
Els tècnics en programes de prevenció i inserció social, generalment, treballen per als departaments de serveis socials de les autoritats locals. Treballen amb les persones que, per diferents raons, necessiten ajuda o suport. Aquests professionals complementen la feina dels treballadors socials.
Els agents d'igualtat i gènere treballen per a organitzacions com ara consells locals, universitats i col·legis. El seu objectiu és entrar en contacte amb aquestes organitzacions i assegurar-se que les persones que hi treballen reben una igualtat d'oportunitats, sense distinció de raça, edat, discap...
Els treballadors socials residencials proporcionen suport pràctic i emocional als residents de centres de cures. Poden treballar amb nens o adults. Estan contractats per autoritats locals, organitzacions benèfiques i empreses privades.
Els teatreterapeutes utilitzen el teatre com a mètode terapèutic per ajudar persones amb dificultats físiques, mentals, socials i emocionals. A través del teatre, els pacients poden explorar les seves dificultats i experiències, comunicar els seus sentiments i superar els seus problemes socials. Els...
Els consultors d'agències d'ocupació s'encarreguen de trobar el personal adequat per cobrir llocs de treball. Ofereixen un servei tant als ocupadors com a les persones que busquen feina i actuen com a enllaç entre ambdós.
Els assessors juvenils treballen per a l'administració pública en serveis d'assessorament que ofereixen assessorament i ajuda als joves. Aquests serveis proporcionen suport als joves en diferents àrees.