37

Professions de Ciències socials

Filtrar
Els advocats treballen en dues vies diferents: ofereixen assessorament especialitzat sobre qüestions jurídiques complexes i representen les persones en els tribunals. La majoria dels advocats reben els encàrrecs de feines a través de la ruta jurídica tradicional dels advocats, però avui dia n'hi ha ...
Els educadors de nens i adolescents ofereixen una atenció social bàsica a nens i joves en entorns concrets, com ara escoles d'educació especial, centres de dia i residències. Donen suport a nens i joves per a la pràctica de les seves tasques diàries, i fomenten el seu desenvolupament personal i soci...
Els tècnics de serveis comunitaris treballen amb grups de persones per ajudar-les a millorar la seva qualitat de vida i a resoldre problemes en comunitat. Treballen en comunitats de persones amb certes discapacitats o en una situació desafavorida. Ajuden les persones a reconèixer les seves necessita...
Els tanatopràctics utilitzen substàncies químiques i instruments mèdics per preparar els cossos de persones que han mort abans del seu funeral, sia per a un enterrament o una cremació. L'embalsamament es realitza amb tres finalitats: la conservació, la presentació i un servei de sanejament.
Els assistents d'atenció domiciliària treballen amb persones que necessiten assistència per portar la seva llar. El motiu pot ser malalties, problemes de salut mental, incapacitat física o dificultats d'aprenentatge. En funció de les necessitats dels clients, els assistents d'atenció domiciliària el...
Els gestors culturals s'encarreguen de la gestió d'entitats culturals, com ara teatres, orquestres, sales de concerts, galeries d'art o centres d'art. La feina consisteix a fer d'enllaç amb els directors i altres organitzadors de la seu. Alguns també tenen responsabilitats financeres.
Els assistents dels magistrats judicials realitzen tasques d'oficina i administratives per donar suport als funcionaris judicials i per assegurar-se que el tribunal funciona sense problemes.
Els integradors socials avaluen persones amb discapacitat i hi fan actuacions per trobar mecanismes per gestionar i millorar la seva situació.
Els responsables de seguretat vial promouen que els ciutadans es converteixin en usuaris més segurs de la via pública, a través de campanyes d'educació, formació i publicitat. Això implica visitar escoles, fer xerrades a agrupacions locals, organitzar exposicions, etc.
Els netejadors domèstics treballen a cases particulars efectuant la neteja general i realitzant altres tasques domèstiques. El treball acostuma a ser a temps parcial durant unes hores a la setmana i sovint es fa mentre l'amo de la casa és a la feina.
Els taquígrafs de tribunal treballen als tribunals realitzant la transcripció literal de les audiències. Anoten les declaracions dels testimonis, els al·legats, les conclusions del jutge, el veredicte i tota imposició de pena posterior.
Els tècnics en relacions laborals es preocupen per establir i mantenir bones relacions entre ocupadors i empleats en el lloc de treball. Participen a reunions i negociacions amb individus i amb grups, incloent-hi els sindicats. S'ocupen de qüestions com la gestió dels conflictes i la compaginació de...
Els investigadors socials recopilen i analitzen informació sobre avenços, tendències i actituds a la societat. Les seves conclusions s'utilitzen per ajudar a fer política social, comentar els aspectes de la vida moderna, vendre béns i serveis. Treballen per a un govern local o central, centres d'est...
Els cuidadors ajuden i presten suport a les persones que no poden sortir-se'n per elles mateixes per fer les seves tasques diàries. Això pot ser a causa de l'edat , a un problema de salut física o mental o a una dificultat greu d'aprenentatge. Els cuidadors treballen a residències infantils o de per...
Els psicòlegs estudien la forma de pensar i d'actuar de les persones. S'interessen per tots els aspectes de la conducta i els pensaments i sentiments que ens fan actuar com ho fem. Els psicòlegs utilitzen els seus coneixements per ajudar les persones amb dificultats a canviar la seva vida per millor...
Els educadors socials ajuden, donen suport i protegeixen a les persones vulnerables o en risc. Aquests professionals intervenen en diferents entorns, acompanyant a les persones a millorar la seva realitat.
L'animador de temps lliure realitza diferents tipus d'activitats d'oci i temps lliure amb joves, adults o ancians de diferents característiques i nivell sociocultural.
El Data Analyst o analista de dades, en català, recopila, gestiona i interpreta conjunts de dades per prendre decisions estratègiques en una empresa o organització de qualsevol sector. S'encarrega de recollir grans quantitats de dades de diferents fonts d'informació i analitzar-los de manera estadís...
Els directors d'estudis de mercat coordinen projectes per recopilar, analitzar, interpretar i presentar informació, amb la finalitat d'estudiar el mercat d'un nou producte o servei, per exemple. Pot participar en l'organització d'enquestes o sondejos d'opinió, així com en l'anàlisi de les estadístiq...
Els tècnics en programes de prevenció i inserció social, generalment, treballen per als departaments de serveis socials de les autoritats locals. Treballen amb les persones que, per diferents raons, necessiten ajuda o suport. Aquests professionals complementen la feina dels treballadors socials.