Ciències socials
37

Professions de Ciències socials

Resultats 21 - 37

 • Integrador social
  Els integradors socials avaluen persones amb discapacitat i hi fan actuacions per trobar mecanismes per gestionar i millorar la seva situació.
 • Investigador social
  Els investigadors socials recopilen i analitzen informació sobre avenços, tendències i actituds a la societat. Les seves conclusions s'utilitzen per ajudar a fer política social, comentar els aspectes de la vida moderna, vendre béns i serveis. Treballen per a un govern local o central, centres d'estudis independents, estudis de mercat o educació superior.
 • Netejador domèstic
  Els netejadors domèstics treballen a cases particulars efectuant la neteja general i realitzant altres tasques domèstiques. El treball acostuma a ser a temps parcial durant unes hores a la setmana i sovint es fa mentre l'amo de la casa és a la feina.
 • Orientador terapèutic
  Els orientadors terapèutics ajuden les persones a analitzar les dificultats, l'angoixa o la pèrdua del sentit que experimenten a la seva vida. Generalment, treballen amb persones individualment, amb les quals tracten els seus problemes de manera confidencial. Algunes persones necessiten orientació terapèutica que les ajudi a fer front a qüestions com la pèrdua d'un ésser estimat, ansietat, dependència a les drogues o a l'alcohol, deutes o violència domèstica.
 • Polític
  Els polítics representen les opinions, els interessos i les preocupacions de la població del seu territori a escala local, nacional o europea. Alguns també contribueixen a donar forma i posar en pràctica la política del partit; per exemple, en matèria social, econòmica i de política exterior. Poden treballar tant independentment com per a un partit polític. Els polítics són escollits per la comunitat local d'àrees específiques (anomenades circumscripcions).
 • Psicòleg
  Els psicòlegs estudien la forma de pensar i d'actuar de les persones. S'interessen per tots els aspectes de la conducta i els pensaments i sentiments que ens fan actuar com ho fem. Els psicòlegs utilitzen els seus coneixements per ajudar les persones amb dificultats a canviar la seva vida per millorar-la. Molts psicòlegs treballen en els serveis de salut i educació, però també se'ls pot trobar en altres camps.
 • Responsable de seguretat vial
  Els responsables de seguretat vial promouen que els ciutadans es converteixin en usuaris més segurs de la via pública, a través de campanyes d'educació, formació i publicitat. Això implica visitar escoles, fer xerrades a agrupacions locals, organitzar exposicions, etc.
 • Tanatopràctic
  Els tanatopràctics utilitzen substàncies químiques i instruments mèdics per preparar els cossos de persones que han mort abans del seu funeral, sia per a un enterrament o una cremació. L'embalsamament es realitza amb tres finalitats: la conservació, la presentació i un servei de sanejament.
 • Taquígraf de tribunal
  Els taquígrafs de tribunal treballen als tribunals realitzant la transcripció literal de les audiències. Anoten les declaracions dels testimonis, els al·legats, les conclusions del jutge, el veredicte i tota imposició de pena posterior.
 • Teatreterapeuta
  Els teatreterapeutes utilitzen el teatre com a mètode terapèutic per ajudar persones amb dificultats físiques, mentals, socials i emocionals. A través del teatre, els pacients poden explorar les seves dificultats i experiències, comunicar els seus sentiments i superar els seus problemes socials. Els teatreterapeutes treballen en molts entorns, incloent-hi escoles, hospitals, serveis assistencials, presons i centres de rehabilitació de persones amb drogo ...
 • Tècnic analista de mercat
  Els tècnics analistes de mercat es dediquen a explicar els resultats d'enquestes, com ara qüestionaris i sondejos d'opinió. Processen, analitzen i presenten la informació de forma estadística i a informes. També fan recomanacions basant-se en els seus resultats als seus col·legues o clients.
 • Tècnic de serveis comunitaris
  Els tècnics de serveis comunitaris treballen amb grups de persones per ajudar-les a millorar la seva qualitat de vida i a resoldre problemes en comunitat. Treballen en comunitats de persones amb certes discapacitats o en una situació desafavorida. Ajuden les persones a reconèixer les seves necessitats i els seus drets, a identificar els seus objectius i a actuar de la forma més adequada per aconseguir-los, sempre respectant les necessitats dels altres.
 • Tècnic en programes de prevenció i inserció social
  Els tècnics en programes de prevenció i inserció social , generalment, treballen per als departaments de serveis socials de les autoritats locals. Treballen amb les persones que, per diferents raons, necessiten ajuda o suport. Aquests professionals complementen la feina dels treballadors socials.
 • Tècnic en relacions laborals
  Els tècnics en relacions laborals es preocupen per establir i mantenir bones relacions entre ocupadors i empleats en el lloc de treball. Participen a reunions i negociacions amb individus i amb grups, incloent-hi els sindicats. S'ocupen de qüestions com la gestió dels conflictes i la compaginació de la vida laboral i la vida privada.
 • Treballador social
  Els treballadors socials ajuden, protegeixen i donen suport a les persones que són vulnerables, que es troben en perill d'exclusió social o que pateixen problemes socials o emocionals. Visiten les persones que necessiten assistència en la comunitat per oferir assessorament, assistència pràctica i suport emocional. Els treballadors socials animen les persones amb les quals treballen a cuidar d'elles mateixes i a no dependre d'un suport professional.
 • Treballador social residencial
  Els treballadors socials residencials proporcionen suport pràctic i emocional als residents de centres de cures. Poden treballar amb nens o adults. Estan contractats per autoritats locals, organitzacions benèfiques i empreses privades.
 • Uixer
  Els uixers treballen als tribunals per ajudar que tot funcioni bé. Abans que comenci un cas o una vista, preparen la sala i disposen els seients. Comproven que tothom hagi arribat, criden als testimonis i acusats perquè pugin a les estrades, i ajuden els declarants a prestar jurament abans de testificar.