36

Professions de Ciències socials

Filtrar
Els treballadors socials ajuden, protegeixen i donen suport a les persones vulnerables, que es troben en perill d'exclusió social o que pateixen problemes socials o emocionals. Amb aquesta finalitat, s'encarreguen de planificar i implementar les políticas i serveis socials que poden beneficiar a cad...
Els coachs ajuden altres persones a treure el màxim partit de les seves vides i a assolir les seves metes i aprofitar al màxim el seu potencial. Utilitzen una combinació d'habilitats i tècniques de comunicació per ajudar els seus clients a explorar diferents solucions per als reptes als quals s'enfr...
Els treballadors socials residencials proporcionen suport pràctic i emocional als residents de centres de cures. Poden treballar amb nens o adults. Estan contractats per autoritats locals, organitzacions benèfiques i empreses privades.
Els teatreterapeutes utilitzen el teatre com a mètode terapèutic per ajudar persones amb dificultats físiques, mentals, socials i emocionals. A través del teatre, els pacients poden explorar les seves dificultats i experiències, comunicar els seus sentiments i superar els seus problemes socials. Els...
Els consultors d'agències d'ocupació s'encarreguen de trobar el personal adequat per cobrir llocs de treball. Ofereixen un servei tant als ocupadors com a les persones que busquen feina i actuen com a enllaç entre ambdós.
Els assessors juvenils treballen per a l'administració pública en serveis d'assessorament que ofereixen assessorament i ajuda als joves. Aquests serveis proporcionen suport als joves en diferents àrees.
Els assessors jurídics assessoren sobre les pràctiques de la llei i els procediments judicials que es desenvolupen en els tribunals per ajudar els magistrats a prendre les seves decisions. Donen consells sobre les sentències correctes per determinats delictes, així com orientació sobre els punts dif...
Els tècnics analistes de mercat es dediquen a explicar els resultats d'enquestes, com ara qüestionaris i sondejos d'opinió. Processen, analitzen i presenten la informació de forma estadística i a informes. També fan recomanacions basant-se en els seus resultats als seus col·legues o clients.
Els advocats de patents proporcionen assessoria tècnica i jurídica a persones que volen protegir les seves invencions. La seva feina inclou l'assessorament en tots els àmbits de la propietat intel·lectual. El procés de sol·licitud d'una patent és complicat, de manera que moltes persones utilitzen el...
Els informadors juvenils afavoreixen el desenvolupament personal i social dels joves, ajudant-los a desenvolupar tot el seu potencial, no solament com a individus, sinó també com a membres responsables de la comunitat. Proporcionen informació, assessorament i orientació, i fomenten el desenvolupamen...
Els examinadors de patents decideixen si es concedeixen o es deneguen les sol·licituds de patents. Estudien molt atentament les sol·licituds de patent, buscant a bases de dades i publicacions per assegurar-se que la idea és realment original i d'ús pràctic.
Els coordinadors d'atenció domiciliària gestionen la distribució d'atenció domiciliària a les persones que necessiten ajuda per quedar-se a casa seva. El coordinador gestiona equips d'auxiliars d'atenció domiciliària, que visiten persones que necessiten ajuda.
Els orientadors terapèutics ajuden les persones a analitzar les dificultats, l'angoixa o la pèrdua del sentit que experimenten a la seva vida. Generalment, treballen amb persones individualment, amb les quals tracten els seus problemes de manera confidencial. Algunes persones necessiten orientació t...
Els uixers treballen als tribunals per ajudar que tot funcioni bé. Abans que comenci un cas o una vista, preparen la sala i disposen els seients. Comproven que tothom hagi arribat, criden als testimonis i acusats perquè pugin a les estrades, i ajuden els declarants a prestar jurament abans de testif...
Els documentalistes polítics fan tasques de documentació per als membres dels parlaments, assemblees nacionals i regionals, per a partits polítics i per a institucions de recerca. Donen suport i assessorament als polítics mitjançant la recopilació i anàlisi d'informació i redactant documentació polí...
Els polítics representen les opinions, els interessos i les preocupacions de la població del seu territori a escala local, nacional o europea. Poden treballar tant independentment com per a un partit polític i ocupen un càrrec polític determinat com, per exemple, regidor, alcalde, diputat, senador, ...