62

Professions de Construcció i edificació

Filtrar
Els tècnics de recobriment de superfícies condicionen i anivellen els sòls d'edificis nous i antics. A continuació, mesuren l'àrea de treball i, finalment, col·loquen el sòl. Usen eines manuals i elèctriques per fer la seva feina.
Els tècnics de la construcció donen suport i ajuden els professionals i directius en els projectes de construcció. Aquest treball inclou el disseny de plans, l'estimació de costos, la planificació dels mètodes de treball i l'organització dels subcontractistes.
L'arquitecte tècnic treballa en la construcció de projectes, juntament amb arquitectes, supervisors i altres professionals de la construcció. Decideix els materials i els procediments que es necessiten per al disseny i la construcció dels edificis. Els arquitectes tècnics estan qualificats per disse...
Els operaris de magatzem de construcció treballen amb diversos tipus de materials de construcció, des de sorra i ciment fins a accessoris de bany. Alguns tracten amb els clients i cobren comandes. Carreguen, descarreguen, traslladen i emmagatzemen productes, i mesuren, pesen i tallen les mercaderies...
Els tècnics d'aïllament de parets injecten materials aïllants en la cavitat de les parets exteriors dels edificis. S'encarreguen de perforar les parets, i bombar un material aïllant dins de la cavitat i en els forats, mitjançant una màquina especial.
Els vidriaires tallen i col·loquen vidre en una gran varietat d'edificis, des de cases fins a blocs d'oficines. Prenen mesures de les zones on s'han de col·locar vidres, tallen o retallen el vidre, i després el fixen en la posició correcta. Fan servir diferents i diverses eines per realitzar la seva...
Els assessors d'energies domèstiques comproven les propietats de les persones que volen vendre casa seva. Busquen la manera perquè les cases siguin energèticament eficients. Després de les comprovacions, els assessors presenten els documents que necessiten els venedors per llei per procedir a la ven...
Els ensostradors cobreixen teulades amb materials com ara teules, pissarra o tela asfàltica. Aquesta feina també implica el mesurament de superfícies de sostre i el càlcul de la quantitat necessària de materials. Els ensostradors utilitzen diferents eines per realitzar la seva feina.
Els muntadors de bastides posen bastides o plataformes de treball perquè puguin utilitzar-les els treballadors de la construcció. Alguns també construeixen estands, per exemple, en esdeveniments esportius. Generalment, treballen formant part d'un equip. La seguretat és essencial en aquesta feina.
Els encarregats de serveis s'han d'assegurar que tots els serveis que una empresa o organització necessita per ser eficient són de la millor qualitat possible. S'ocupen de la calefacció, l'enllumenat, el catering i la seguretat de les instal·lacions, així com de tots els temes relatius a la salut i ...
Els enrajoladors arreglen les rajoles de les parets i els terres dels diferents tipus de construcció després de fer un primer mesurament i de preparar la superfície. L'obra consisteix a planificar la tasca d'enrajolament i a tallar amb cura les rajoles per encaixar-les en les estructures existents.
Els inspectors d'obres s'asseguren que els edificis compleixin amb les normes vigents de construcció i els requisits de planificació local. Aquesta feina consisteix a controlar els plans de construcció i visitar les obres de construcció per assegurar-se del compliment de les normes de construcció.
Els enginyers de la construcció s'encarreguen del disseny de serveis de construcció, com ara ascensors, i de sistemes de calefacció o il·luminació dels edificis. Se centren en la reducció màxima d'energia utilitzant les noves tecnologies. Els enginyers de la construcció dediquen part de la jornada l...
Els enginyers de plataformes petrolíferes marines treballen per trobar maneres econòmicament rendibles i ambientalment segures d'extraure petroli i gas de jaciments naturals sota el llit marí. Dissenyen instal·lacions marines i equipaments de perforació, supervisen la perforació i són responsables d...
Els hidrogeòlegs estudien la situació, caràcter i moviment de les aigües subterrànies. Apliquen els seus coneixements per trobar nous recursos d'aigua subterrània, i per mantenir la qualitat i quantitat dels ja existents. També assessoren les persones que es dediquen a l'agricultura, indústria, mine...
Els pèrits de la construcció assessoren sobre diversos aspectes de la construcció, manteniment, alteració i reparació d'immobles residencials i comercials.
El personal de suport urbanístic presta suport tècnic i pràctic als urbanistes. La seva feina inclou ajudar a aplegar informació sobre urbanisme, portar el registre de les sol·licituds d'urbanisme i preparar informes, plans i dibuixos.
Els directors de paisatgisme gestionen, mantenen i desenvolupen zones paisatgístiques o enjardinades com ara parcs, jardins, reserves naturals o polígons industrials. Aquesta feina inclou planificar la futura gestió del paisatge.
Els instal·ladors de cels rasos instal·len cels rasos a edificis nous o existents. Treballen enfilats a plataformes o bastides i per realitzar la seva feina utilitzen diverses eines.
Els maquetistes construeixen models o maquetes que serveixen als dissenyadors a fer-se una idea més precisa del resultat que tindrà el seu disseny, com s'integra en aquest entorn i com serà de pràctic. Treballen amb diversos materials, com fusta, plàstic i metall.