41

Professions d'Educació i formació

Filtrar
El mestre o professor d'Educació Física és la persona encarregada de dissenyar, programar, impartir i avaluar l'aprenentatge relacionat amb l'activitat física i l'esport en les diferents etapes educatives. Aquests professionals fomenten el desenvolupament de les capacitats físiques de nens i adolesc...