37

Professions d'Explotacions agroalimentàries, jardineria i mineria

Filtrar
Els tècnics de manteniment de maquinària agrícola realitzen el manteniment i la reparació d'una gran varietat de maquinària i equip usat a l'agricultura, la jardineria, la silvicultura i l'horticultura.
Els ramaders tenen cura del bestiar, principalment bestiar boví, porcs i ovelles. Són responsables de l'alimentació, la neteja, el munyiment i la salut dels animals.
Els jornalers agrícoles realitzen tasques generals que contribueixen al funcionament de les granges. Aquesta feina es pot realitzar en una granja de cultiu, una granja de bestiar o una granja que combini cultius i ramaderia.
Els floristes utilitzen la creativitat i el coneixement de les plantes per dissenyar i crear arranjaments florals. Els floristes venen flors, plantes i arranjaments al públic general, a empreses, a organitzadors d'esdeveniments, etc.
Els peons forestals porten a terme diverses tasques pràctiques per plantar, conservar i recollir fusta de construcció a zones boscoses. La seva feina comporta netejar emplaçaments, plantar arbres joves, la poda i altres tasques de manteniment d'arbres, regar-los, aplicar insecticides, fer tasques de...
Els enginyers forestals planifiquen, desenvolupen i gestionen activitats forestals. Són responsables d'accions com la plantació i el manteniment d'arbres i el cultiu de fusta per a la venda. Els enginyers forestals també protegeixen l'entorn del bosc, aconsellen els propietaris rurals i gestionen l'...
Els auxiliars de jardineria venen plantes, flors, eines i equip de jardineria. S'ocupen de les plantes, preparen arranjaments florals atractius, controlen les existències, s'encarreguen de les vendes i aconsellen als clients. Alguns treballen a planters, cultiven plantes i les venen.
Els horticultors cultiven fruites, vegetals, flors, plantes ornamentals, arbres i arbusts per a la venda. Treballen a llocs com ara granges d'arbres fruiters, horts, planters i centres de jardineria. Sembren llavors i bulbs, poden plantes, apliquen fertilitzants, fan la collita, avaluen les plantes ...
Els jardiners de parcs i jardins públics es dediquen a la cura de plantes com ara flors, arbusts, arbres i gespa. Poden treballar en un parc, reserva natural, parc públic o privat, a rotondes de carretera, a camps d'esports o a àrees verdes d'edificis d'oficines, per exemple. Aquesta feina inclou la...
Els investigadors agrícoles han de trobar la manera de resoldre problemes de l'agricultura. Investiguen formes de millorar el creixement dels cultius i la cura del bestiar. Afronten problemes ambientals i de conservació, un aspecte cada vegada més important d'aquesta feina.
Els científics hortícoles desenvolupen formes de millorar la reproducció, el creixement, la protecció, la collita i l'emmagatzemament de cultius com fruites, hortalisses, flors i arbusts. També utilitzen els seus coneixements per assessorar altres persones involucrades en l'horticultura.
El treballador de la conservació de fruites i hortalisses manipula fruites i hortalisses i realitza treballs de congelació d'aliments, elaboració de concentrats i sucs, elaboració de conserves vegetals i envàs de productes alimentaris.
Els carnissers detallistes tallen, emmagatzemen i exposen la carn en una botiga, mercat o supermercat. Serveixen, atenen i cobren als clients. També són responsables de la seguretat alimentària i de mantenir les eines i l'àrea de treball netes.
Els carnissers majoristes tallen, emmagatzemen i envasen la carn. Generalment, no tenen contacte amb els compradors directes, sinó que subministren als carnissers detallistes, supermercats, hotels i restaurants.
Els tècnics alimentaris ajuden els bromatòlegs a desenvolupar productes alimentaris. Proven la seguretat i la qualitat de les matèries primeres i dels productes acabats, així com les tècniques d'empaquetatge, processament i emmagatzemament. Els tècnics s'ocupen del funcionament diari del laboratori ...
Els directors de parcs i jardins són responsables del desenvolupament, manteniment i gestió de les zones verdes, que sovint inclouen l'accés del públic, la conservació i l'ús d'aquestes àrees. Els directors de parcs i jardins són responsables d'àrees com ara parcs, reserves naturals, boscos, llocs h...
Els gerents hortícoles s'encarreguen que les activitats hortícoles funcionin sense problemes i de manera eficient. Treballen principalment en horticultura, tant comercial com de servei públic. Segons l'àrea d'horticultura en la qual treballin, les seves tasques inclouen gestionar l'obtenció de culti...
Els treballadors d'escorxador realitzen diverses tasques relacionades amb el sacrifici dels animals i la preparació de les canals. Els que intervenen en el sacrifici dels animals hi han d'estar autoritzats.
Els silvicultors són responsables de la sembra, la cura i el manteniment d'arbres i arbusts, principalment en àrees verdes. El treball també pot incloure inspeccions in situ, la redacció d'informes, l'assessorament i la supervisió dels treballadors. Els silvicultors treballen per a autoritats locals...
Els enginyers miners apliquen els principis de la ciència i l'enginyeria per extraure i processar recursos naturals de jaciments propers a la superfície de la terra o sota terra. Aquests recursos naturals són, entre d'altres, carbó, ferro, sal, or i diamants. Els enginyers miners busquen els mètodes...