37

Professions d'Explotacions agroalimentàries, jardineria i mineria

Filtrar
Els tècnics de manteniment de maquinària agrícola realitzen el manteniment i la reparació d'una gran varietat de maquinària i equip usat a l'agricultura, la jardineria, la silvicultura i l'horticultura.
Els ramaders tenen cura del bestiar, principalment bestiar boví, porcs i ovelles. Són responsables de l'alimentació, la neteja, el munyiment i la salut dels animals.
Els jornalers agrícoles realitzen tasques generals que contribueixen al funcionament de les granges. Aquesta feina es pot realitzar en una granja de cultiu, una granja de bestiar o una granja que combini cultius i ramaderia.
Els peixaters preparen i venen peix. Treballen a les botigues, parades de mercat i supermercats. Aconsellen els clients sobre com conservar i cuinar el peix. Alguns peixaters recullen els subministraments de peix molt d'hora al matí.
Els floristes utilitzen la creativitat i el coneixement de les plantes per dissenyar i crear arranjaments florals. Els floristes venen flors, plantes i arranjaments al públic general, a empreses, a organitzadors d'esdeveniments, etc.
Els peons forestals porten a terme diverses tasques pràctiques per plantar, conservar i recollir fusta de construcció a zones boscoses. La seva feina comporta netejar emplaçaments, plantar arbres joves, la poda i altres tasques de manteniment d'arbres, regar-los, aplicar insecticides, fer tasques de...
Els enginyers forestals planifiquen, desenvolupen i gestionen activitats forestals. Són responsables d'accions com la plantació i el manteniment d'arbres i el cultiu de fusta per a la venda. Els enginyers forestals també protegeixen l'entorn del bosc, aconsellen els propietaris rurals i gestionen l'...
Els auxiliars de jardineria venen plantes, flors, eines i equip de jardineria. S'ocupen de les plantes, preparen arranjaments florals atractius, controlen les existències, s'encarreguen de les vendes i aconsellen als clients. Alguns treballen a planters, cultiven plantes i les venen.
Els horticultors cultiven fruites, vegetals, flors, plantes ornamentals, arbres i arbusts per a la venda. Treballen a llocs com ara granges d'arbres fruiters, horts, planters i centres de jardineria. Sembren llavors i bulbs, poden plantes, apliquen fertilitzants, fan la collita, avaluen les plantes ...
Els jardiners de parcs i jardins públics es dediquen a la cura de plantes com ara flors, arbusts, arbres i gespa. Poden treballar en un parc, reserva natural, parc públic o privat, a rotondes de carretera, a camps d'esports o a àrees verdes d'edificis d'oficines, per exemple. Aquesta feina inclou la...
Els picapedrers tallen pedra i la modelen utilitzant eines manuals i elèctriques. Aquesta feina es pot fer a pedreres o a instal·lacions. Alguns paletes estan especialitzats en la talla de pedra. Els picapedrers creen formes a partir de blocs de pedra i els fixen als edificis. Alguns s'especialitzen...
Els consultors agrícoles assessoren els agricultors, ajudant-los a resoldre els seus problemes. També treballen amb altres persones que estan relacionades amb l'àmbit agrícola, incloent-hi propietaris i entitats de conservació. Donen assessorament financer i sobre negociació, per exemple, de pressup...
Els investigadors agrícoles han de trobar la manera de resoldre problemes de l'agricultura. Investiguen formes de millorar el creixement dels cultius i la cura del bestiar. Afronten problemes ambientals i de conservació, un aspecte cada vegada més important d'aquesta feina.
Els enginyers agrícoles utilitzen els seus coneixements d'enginyeria per resoldre problemes en la indústria agrícola. S'encarreguen de dissenyar, desenvolupar, provar i fer anar maquinària i equipaments agrícoles. La majoria dels enginyers agrícoles s'especialitzen en una àrea en particular de la in...
Els tècnics en enginyeria agrícola donen suport a la feina dels enginyers en una àmplia varietat d'àrees en la indústria agrícola. La seva feina inclou la instal·lació, reparació i manteniment d'equips, el desenvolupament i comprovació de nous productes per a la indústria de l'agricultura, i l'aplic...
Els enginyers miners apliquen els principis de la ciència i l'enginyeria per extraure i processar recursos naturals de jaciments propers a la superfície de la terra o sota terra. Aquests recursos naturals són, entre d'altres, carbó, ferro, sal, or i diamants. Els enginyers miners busquen els mètodes...
Els científics hortícoles desenvolupen formes de millorar la reproducció, el creixement, la protecció, la collita i l'emmagatzemament de cultius com fruites, hortalisses, flors i arbusts. També utilitzen els seus coneixements per assessorar altres persones involucrades en l'horticultura.
El treballador de la conservació de fruites i hortalisses manipula fruites i hortalisses i realitza treballs de congelació d'aliments, elaboració de concentrats i sucs, elaboració de conserves vegetals i envàs de productes alimentaris.
Els operadors de maquinària agrícola condueixen, manegen, operen i controlen la maquinària agrícola utilitzada per sembrar, conrear i collir els cultius.
Els carnissers detallistes tallen, emmagatzemen i exposen la carn en una botiga, mercat o supermercat. Serveixen, atenen i cobren als clients. També són responsables de la seguretat alimentària i de mantenir les eines i l'àrea de treball netes.