46

Professions d'Explotacions agroalimentàries, jardineria i mineria

Filtrar
Els auxiliars de jardineria venen plantes, flors, eines i equip de jardineria. S'ocupen de les plantes, preparen arranjaments florals atractius, controlen les existències, s'encarreguen de les vendes i aconsellen als clients. Alguns treballen a planters, cultiven plantes i les venen.
Els ramaders tenen cura del bestiar, principalment bestiar boví, porcs i ovelles. Són responsables de l'alimentació, la neteja, el munyiment i la salut dels animals.
Els encarregats de camps esportius preparen i mantenen les superfícies esportives. Sembren la gespa en les superfícies planes, apliquen pesticides i fertilitzants, marquen línies i reguen els camps esportius. Altres tasques inclouen la cura de bardisses, xarxes i voltants del camp. Fan servir i mant...
Els controladors de plagues domèstiques identifiquen, capturen i destrueixen plagues i feristeles com ara rates o paneroles, que poden causar danys als edificis o ser un risc per a la salut. Els controladors de plagues domèstiques també són responsables de parar trampes i dipositar verí, així com d'...
Els toxicòlegs estudien i analitzen els efectes nocius que algunes substàncies químiques tenen sobre els éssers vius i el medi ambient. Proven i desenvolupen maneres d'evitar o reduir aquests efectes. Per exemple, els toxicòlegs ajuden a garantir que els productes alimentaris i les begudes estiguin ...
Els treballadors d'escorxador realitzen diverses tasques relacionades amb el sacrifici dels animals i la preparació de les canals. Els que intervenen en el sacrifici dels animals hi han d'estar autoritzats.
Els carnissers detallistes tallen, emmagatzemen i exposen la carn en una botiga, mercat o supermercat. Serveixen, atenen i cobren als clients. També són responsables de la seguretat alimentària i de mantenir les eines i l'àrea de treball netes.
Els tècnics de manteniment de maquinària agrícola realitzen el manteniment i la reparació d'una gran varietat de maquinària i equip usat a l'agricultura, la jardineria, la silvicultura i l'horticultura.
Els biotecnòlegs estudien la biologia, la ciència dels éssers vius, associada a la tecnologia. Investiguen i desenvolupen l'ús de la biologia per resoldre problemes en àrees com ara la salut, la indústria farmacèutica i química, l'agricultura, la producció d'aliments i la protecció del medi ambient.
Els peixaters preparen i venen peix. Treballen a les botigues, parades de mercat i supermercats. Aconsellen els clients sobre com conservar i cuinar el peix. Alguns peixaters recullen els subministraments de peix molt d'hora al matí.
Els geòlegs miners ajuden a trobar i eliminar minerals i altres recursos presents per sota de la superfície de la Terra. També aconsellen sobre la innocuïtat i idoneïtat dels emplaçaments miners. Una vegada han començat els treballs de mineria, supervisen el treball i continuen assessorant en matèri...
Els gerents hortícoles s'encarreguen que les activitats hortícoles funcionin sense problemes i de manera eficient. Treballen principalment en horticultura, tant comercial com de servei públic. Segons l'àrea d'horticultura en la qual treballin, les seves tasques inclouen gestionar l'obtenció de culti...
Els científics desenvolupen nova informació sobre el món que ens envolta, sovint amb el propòsit de resoldre problemes o millorar aspectes de la vida moderna. En les seves recerques, els científics necessiten aplicar un enfocament lògic i sistemàtic. Dissenyen amb cura, realitzen el seguiment i anal...
Els bromatòlegs són experts en la composició biològica, química i física del menjar i en com es pot processar, emmagatzemar i preservar. Els bromatòlegs apliquen aquests coneixements a crear nous productes alimentaris i a garantir-ne la seguretat i la qualitat.
Els operaris d'embotellament supervisen màquines que renten, omplen i etiqueten les ampolles. Així mateix, s'asseguren que les màquines estiguin configurades correctament i carregades amb els materials necessaris.
Els botànics estudien la vida de les plantes en tots els seus estadis. Observen com i on creixen les plantes, n'estudien les cèl·lules, i investiguen l'impacte que els productes químics i les malalties tenen sobre elles. Els botànics treballen en diferents àmbits, utilitzant els seus coneixements en...
Els zoòlegs estudien els animals, incloent-hi la seva evolució, fisiologia, reproducció, genètica, conducta i ecologia. Participen en la recerca de laboratori i treball de camp. Poden usar el seu coneixement en àrees com la conservació, l'agricultura i la indústria; per exemple, els productes farmac...
Els consultors agrícoles assessoren els agricultors, ajudant-los a resoldre els seus problemes. També treballen amb altres persones que estan relacionades amb l'àmbit agrícola, incloent-hi propietaris i entitats de conservació. Donen assessorament financer i sobre negociació, per exemple, de pressup...
Els horticultors cultiven fruites, vegetals, flors, plantes ornamentals, arbres i arbusts per a la venda. Treballen a llocs com ara granges d'arbres fruiters, horts, planters i centres de jardineria. Sembren llavors i bulbs, poden plantes, apliquen fertilitzants, fan la collita, avaluen les plantes ...
Els jornalers agrícoles realitzen tasques generals que contribueixen al funcionament de les granges. Aquesta feina es pot realitzar en una granja de cultiu, una granja de bestiar o una granja que combini cultius i ramaderia.