33

Professions de Disseny: gràfic, tèxtil, industrial i interiors

Filtrar
Els aparadoristes dissenyen i creen els aparadors de les botigues i els departaments de punts de venda al detall. El seu objectiu és promoure les vendes dels productes en exposició presentant-los de la forma més atractiva.
El dissenyador gràfic o dissenyadora gràfica s'encarrega de transmetre missatges o idees de manera visual mitjançant la combinació creativa del color, imatges, textos i símbols. Un dissenyador gràfic pot treballar en àmbits molt diversos: sector editorial, publicitat, aplicacions web i entorns digit...
Els dissenyadors de decorats de televisió, teatre i cine s'encarreguen de seleccionar decorats exteriors i interiors per a produccions de televisió, teatre i cine. Preparen maquetes o dibuixos i supervisar la creació dels seus sets.
Els sastres fan diferents tipus de peces de roba confeccionades a mida, en especial roba d'home. Prenen les mides als clients i els aconsellen sobre els teixits i els dissenys. Els sastres porten a terme totes les tasques de producció de les peces acabades; per exemple, patronatge, tall, costura, mu...
Els cosidors a màquina utilitzen màquines de cosir per crear peces de roba i parts de peces de roba per a la indústria tèxtil. Realitzen diferents tasques, com ara costures per evitar que s'esfilagarsin els teixits, o la fixació de cremalleres i cinturons.
Els treballadors del cuir elaboren una gran varietat d'articles de cuir. Els articles es produeixen en massa a fàbriques o mitjançant mètodes tradicionals a tallers d'artesania. Alguns artesans s'especialitzen com a guarnicioners, i fan i reparen articles de cuir per muntar a cavall.
Els tecnòlegs del cuir apliquen principis científics al tractament i la utilització del cuir. Molts tecnòlegs treballen en la producció o control de qualitat, a les adoberies, i d'altres realitzen treballs de recerca i desenvolupament.
Els tècnics tintorers s'encarreguen d'assegurar-se que els diferents materials es tenyeixen amb el to requerit.
Els tècnics d'acabats d'impressió controlen les màquines d'impressió per convertir materials impresos en productes finals. Treballen en una àmplia varietat de productes diferents, per exemple, llibres, revistes, catàlegs, etc.
Els maquetistes construeixen models o maquetes que serveixen als dissenyadors a fer-se una idea més precisa del resultat que tindrà el seu disseny, com s'integra en aquest entorn i com serà de pràctic. Treballen amb diversos materials, com fusta, plàstic i metall.
Els modistes confeccionen diverses peces de vestir, conforme als encàrrecs de clients particulars. Prenen les mides als clients i poden aconsellar teles i dissenys adequats. Els modistes realitzen totes les tasques necessàries per produir peces acabades. Alguns també ofereixen servei d'arranjaments ...
Els dissenyadors de mobles creen dissenys per a productes de mobiliari en cadenes de producció en sèrie o artesanal. Tenen en compte la funció d'un element de mobiliari, el seu aspecte i les limitacions del material (per exemple, fusta, metall o plàstic).
Els impressors utilitzen un mètode d'impressió per pantalla de tela. Imprimeixen dissenys, fotografies i altres imatges en una varietat de materials.
Els correctors de textos creen articles impresos i en línia i s'asseguren que siguin correctes abans de ser publicats. Treballen en publicacions com ara diaris, revistes i llocs web internacionals. Els correctors de textos s'encarreguen de comprovar que la còpia es llegeix bé, que no té cap error or...
Els sabaters confeccionen, modifiquen i reparen calçat i articles similars com a bosses, cinturons o participen en alguns dels processos de fabricació d'aquests productes.
Els tècnics tèxtils s'han d'assegurar que la roba es confecciona utilitzant els mètodes més rendibles i eficients, però mantenint els estàndards de qualitat. Apliquen els seus coneixements sobre equipaments, materials i processos de producció.
Els dissenyadors tèxtils creen dissenys d'estampats, teixits i gèneres de punt, catifes i revestiments de parets. A més de mantenir-se al dia amb les últimes tendències de moda, els dissenyadors tèxtils han de tenir coneixements especialitzats sobre l'ús i el comportament dels diferents tipus de tei...
Els assistents de dissenyador ajuden els dissenyadors a fer la seva feina. Entre d'altres tasques, fan treballs de recerca per a un projecte de disseny, mitjançant la realització d'esbossos, i preparen els materials per a la producció. Els assistents de dissenyador treballen en una àmplia gamma d'àr...
Els il·lustradors fan dibuixos, imatges, pintures o diagrames per a una àmplia varietat de productes i apliquen diverses tècniques artístiques i gràfiques per fer-ho. Els il·lustradors acostumen a especialitzar-se en una àrea en concret, com manuals mèdics, tècnics o científics, o en il·lustració co...
Els dissenyadors d'interiors (o interioristes) utilitzen tècniques de disseny per fer el millor ús visual i físic de l'espai, un procés conegut com a ordenació del territori. Els dissenyadors d'interiors estan especialitzats en la creació d'ambients a oficines i cases particulars.