41

Professions de Tecnologia, informàtica i telecomunicacions

Filtrar
Els gestors de projectes de recerca i desenvolupament (R+D) coordinen totes les activitats relacionades amb el desenvolupament de nous productes, processos o tecnologies en una empresa. Aquests professionals són experts en dissenyar projectes per a presentar-los a finançament o subvenció pública o p...