41

Professions de Tecnologia, informàtica i telecomunicacions

Filtrar
Els gerents de vendes de material informàtic venen hardware i software a clients comercials. Donen consells sobre l'equip i sistemes adequats. La seva feina de vegades implica la negociació de contractes i la gestió d'un equip de personal de vendes. També poden gestionar serveis postvenda.
Els enginyers informàtics de hardware treballen en el disseny, desenvolupament i fabricació d'equipaments informàtics. S'especialitzen en àrees com ara les comunicacions, els sistemes de control, la robòtica, els microprocessadors o els dispositius semiconductors. Han de tenir en compte l'eficiència...
Els enginyers de control s'encarreguen de la recerca, el disseny i la gestió del desenvolupament dels equipaments utilitzats per monitorar i controlar sistemes i maquinària. Treballen en sistemes on la precisió és vital, per exemple, a plantes de processament químic i a plantes de generació d'energi...
Els enginyers de software d'ordinador s'encarreguen d'analitzar, dissenyar, crear i provar sistemes informàtics i de software. A més, escriuen programes de software per satisfer les necessitats dels clients o per resoldre un problema particular.
Els enginyers de telecomunicacions són experts en tecnologia de les comunicacions. S'encarreguen del disseny, recerca i desenvolupament de sistemes de comunicacions per cable i satèl·lit, telèfons mòbils, ones de ràdio, Internet i correu electrònic. El món de les telecomunicacions evoluciona amb gra...
Els instructors de TIC ensenyen als usuaris informàtics a usar i aprofitar al màxim els seus sistemes informàtics. Preparen i imparteixen classes individuals o cursos complets de formació. La preparació pot incloure l'avaluació de les necessitats dels seus clients. Els instructors de TIC acostumen a...
Els caps d'assistència postvenda d'ordinadors organitzen l'assistència tècnica i l'assessorament als clients després de la venda de sistemes informàtics. Aquest treball consisteix a resoldre problemes tècnics i garantir que els clients puguin utilitzar els seus sistemes de manera eficaç. Els caps d'...
Els administradors de bases de dades gestionen i mantenen les bases de dades informatitzades. S'asseguren que aquestes siguin segures i estiguin actualitzades. Aquests professionals treballen sobre les formes de reorganitzar les bases de dades per fer-les més ràpides o més fàcils d'usar. Creen siste...
L'instal·lador i reparador en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) instal·la, repara i manté equips de telecomunicacions i de transmissions de dades, cables, antenes i conductes, i repara, adapta i manté equips informàtics.
L'especialista en ciberseguretat és l'encarregat de la privadesa i protecció de dades de les empreses i les organitzacions per fer front als ciberatacs.
Els tècnics d'impressores instal·len i gestionen impressores. Realitzen una impressió de prova per comprovar la qualitat i el seguiment de la tirada principal. Els tècnics d'impressores configuren i fan funcionar les impressores.
Un o una Agile Coach s'encarrega d'impulsar i guiar la implementació de les metodologies àgils en una organització amb la finalitat de millorar la flexibilitat, l'eficiència i els resultats de l'empresa. Aquests professionals analitzen els processos que es duen a terme en una organització i proposen...
Els gestors de projectes de TIC utilitzen les seves habilitats tècniques i de gestió per planificar i coordinar projectes de TIC. S'asseguren de realitzar totes les activitats planificades, d'acabar-les a temps, que siguin de qualitat, que compleixin amb les especificacions i que no se surtin del pr...
Els administradors informàtics controlen i supervisen el processament de treball a través d'ordinadors centrals de gran capacitat. Poden carregar discos o cintes i executar programes. Els administradors informàtics també gestionen els errors que es produeixen en el sistema.
Els venedors de material informàtic treballen a les botigues de venda d'ordinadors i productes informàtics. Ajuden els clients a escollir els millors productes que satisfacin les seves necessitats i realitzen totes les tasques necessàries per completar la venda.
Els tècnics de suport TIC aconsellen, assessoren i donen suport als usuaris de les TIC. Controlen el personal i els recursos del seu departament. El seu objectiu és presentar un servei continu als usuaris de les TIC a la seva empresa.
Els provadors de software (també coneguts com a testers, com se'n diuen en anglès) planifiquen i porten a terme proves de software dels ordinadors per comprovar si funcionen correctament. Identifiquen el risc que apareguin errors de software, detecten errors i els comuniquen. Avaluen el funcionament...
Els tècnics informàtics de serveis de suport treballen en col·laboració amb enginyers informàtics i ajuden els clients o companys de feina a fer anar equipaments informàtics. Han d'instal·lar, provar, mantenir i actualitzar els equipaments i software informàtics. Alguns tècnics informàtics de servei...
Els directors de tecnologies de la informació i la comunicació s'encarreguen que els departaments d'informàtica funcionin sense contratemps i de manera eficient. Treballen, per exemple, amb analistes de sistemes per millorar els sistemes informàtics. Així mateix, gestionen bases de dades, organitzen...
El data analyst o analista de dades recull, gestiona i interpreta conjunts de dades per a prendre decisions estratègiques en una empresa o organització de qualsevol sector. S'encarrega de recollir grans quantitats de dades de diferents fonts d'informació i analitzar-los de manera estadística amb l'o...