43

Professions de Tecnologia, informàtica i telecomunicacions

Filtrar
Els enginyers de software d'ordinador s'encarreguen d'analitzar, dissenyar, crear i provar sistemes informàtics i de software. A més, escriuen programes de software per satisfer les necessitats dels clients o per resoldre un problema particular.
Els tècnics multimèdia utilitzen l'ordinador per treballar amb productes que barregen text, so, gràfics, vídeo digital, música i imatges. Poden incloure productes de software, llocs web i DVDs.
L'instal·lador i reparador en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) instal·la, repara i manté equips de telecomunicacions i de transmissions de dades, cables, antenes i conductes, i repara, adapta i manté equips informàtics.
Els caps d'assistència postvenda d'ordinadors organitzen l'assistència tècnica i l'assessorament als clients després de la venda de sistemes informàtics. Aquest treball consisteix a resoldre problemes tècnics i garantir que els clients puguin utilitzar els seus sistemes de manera eficaç. Els caps d'...
SAP és un programa de planificació de recursos empresarials (ERP, Enterprise Resource Planning) que permet agilitzar els processos interns i augmentar la productivitat mitjançant la centralització de la gestió de dades de la companyia. Un consultor SAP és el responsable d'adaptar el software a les n...
El Data Engineer o enginyer de dades, en català, és el responsable de dissenyar, construir i gestionar les infraestructures d'emmagatzematge de la informació i els sistemes de processament de dades per a la seva posterior anàlisi. L'enginyer o enginyera de dades defineix i implementa el flux de dade...
Els programadors i programadores informàtics escriuen codi amb diferents llenguatges de programació per a proporcionar instruccions que dotin de funcionalitat a sistemes operatius, pàgines web, aplicacions multiplataforma o videojocs, entre altres. També analitzen codi ja existent per a depurar-ho, ...
El Data Scientist o científic de dades (en català) s'encarrega d'extreure i analitzar enormes volums de dades procedents de múltiples fonts per a transformar-los en informació de valor. El científic o la científica de dades desenvolupa sistemes analítics complexos a partir d'algoritmes matemàtics ba...
El Cloud Engineer o enginyer en el núvol (en català) és l'especialista en disseny, planificació, implementació i manteniment de sistemes de cloud en una organització. El cloud computing o computació en el núvol és un model que permet l'emmagatzematge i l'accés remot a recursos informàtics i dades a ...
Els tècnics informàtics de serveis de suport treballen en col·laboració amb enginyers informàtics i ajuden els clients o companys de feina a fer anar equipaments informàtics. Han d'instal·lar, provar, mantenir i actualitzar els equipaments i software informàtics. Alguns tècnics informàtics de servei...
Els administradors de llocs web són els responsables dels llocs web d'Internet. S'asseguren que la informació del lloc web és correcta, segura i està actualitzada. Treballen estretament amb dissenyadors i programadors i amb els departaments de vendes i màrqueting. Alguns administradors també disseny...
Els directors de tecnologies de la informació i la comunicació s'encarreguen que els departaments d'informàtica funcionin sense contratemps i de manera eficient. Treballen, per exemple, amb analistes de sistemes per millorar els sistemes informàtics. Així mateix, gestionen bases de dades, organitzen...
Els administradors de xarxes informàtiques desenvolupen, suporten i mantenen les xarxes informàtiques de les empreses. Una xarxa és un grup d'ordinadors connectats entre si, generalment, a través d'un ordinador potent anomenat servidor central.
Els enginyers de control s'encarreguen de la recerca, el disseny i la gestió del desenvolupament dels equipaments utilitzats per monitorar i controlar sistemes i maquinària. Treballen en sistemes on la precisió és vital, per exemple, a plantes de processament químic i a plantes de generació d'energi...
Els programadors de sistemes informàtics escriuen programes per controlar el funcionament intern dels ordinadors, fet que implica dissenyar programes que siguin eficients, ràpids i versàtils. Dediquen molt de temps a provar el programes, i també poden instal·lar, personalitzar i donar suport a aques...
Els administradors de bases de dades gestionen i mantenen les bases de dades informatitzades. S'asseguren que aquestes siguin segures i estiguin actualitzades. Aquests professionals treballen sobre les formes de reorganitzar les bases de dades per fer-les més ràpides o més fàcils d'usar. Creen siste...
Els desenvolupadors de videojocs (game developers en anglès) realitzen la conceptualització tècnica per a convertir les idees i especificacions de disseny d'un videojoc en aplicacions informàtiques que permetin executar totes les opcions del joc. Per a construir aquestes aplicacions interactives des...
Els assistents d'atenció al client d'una empresa informàtica atenen les trucades telefòniques i correus electrònics de persones que tenen problemes amb el hardware o software. Primer detecten el problema i després intenten trobar-hi una solució. Treballen per a fabricants i proveïdors de hardware i ...
Els gestors de projectes de recerca i desenvolupament (R+D) coordinen totes les activitats relacionades amb el desenvolupament de nous productes, processos o tecnologies en una empresa. Aquests professionals són experts en dissenyar projectes per a presentar-los a finançament o subvenció pública o p...
Els tècnics d'introducció de dades utilitzen el teclat de l'ordinador per introduir informació en els sistemes informàtics. Treballen textos i dades numèriques, i transformen aquesta informació en el format requerit. Molts tècnics també realitzen altres tasques administratives.