66

Professions d'Indústria, mecànica, electricitat i electrònica

Filtrar
Els rellotgers revisen, reparen i restauren rellotges. Utilitzen petites eines especialitzades que inclouen lents d'augment i pinces. La majoria dels rellotgers reparen rellotges de polsera o rellotges d'un altre tipus, i cada vegada s'especialitzen més a reparar mecanismes molt complexos. La ciènci...
Els tècnics de la xarxa de distribució de gas instal·len, mantenen i garanteixen la seguretat del subministrament de gas a les cases particulars, fàbriques, comerços, oficines i molts altres tipus de construcció.
El muntador d'estructures metàl·liques prepara, munta i desmunta les armadures metàl·liques dels edificis i altres estructures.
L'ajustador i operador de màquines o eines regula i maneja diferents màquines i eines que treballen amb precisió.
El tècnic en control de qualitat manté i fa complir els procediments del sistema de qualitat de les organitzacions, assegurant-se que els productes i serveis compleixen amb els estàndards de qualitat.
El mecànic de manteniment realitza l'ajustament, instal·lació, revisió, condicionament i reparació de motors, maquinària agrícola i industrial i altres equips mecànics.
El director de recerca i desenvolupament planifica, dirigeix i coordina les activitats de recerca i desenvolupament d'una empresa o organització.
Els consultors o consultores de medi ambient son professionals amb coneixements amplis o especialitzats en medi ambient que presten serveis d’assessoria i gestió a empreses i institucions sobre l’impacte de la seva activitat, el compliment de la normativa en matèria ambiental i plans de modernitzaci...
Els enginyers de sistemes dissenyen, desenvolupen i milloren sistemes d'enginyeria. Treballen en el sistema complet i poden estar implicats en tots els aspectes del disseny, desenvolupament, integració, fabricació i màrqueting. Han de posseir amplis coneixements d'enginyeria i han de ser capaços de ...
Els peons de fàbrica porten a terme una sèrie de tasques en una fàbrica, com ara traslladar mercaderies, netejar, carregar i descarregar vehicles. Alguns auxiliars fan funcionar màquines i realitzen tasques de embalatge.
Els enginyers de materials estudien les qualitats, característiques i usos dels materials. Investiguen i desenvolupen nous materials i milloren l'ús dels ja existents. Proven com reaccionen els materials davant variables com ara la temperatura, la pressió i l'estrès, i resolen problemes com la corro...
Els encarregats de serveis s'han d'assegurar que tots els serveis que una empresa o organització necessita per ser eficient són de la millor qualitat possible. S'ocupen de la calefacció, l'enllumenat, el catering i la seguretat de les instal·lacions, així com de tots els temes relatius a la salut i ...
Els tècnics de tinció es dediquen a la recerca, desenvolupament i gestió de la producció i l'ús de colorants i pigments. Treballen amb una gran varietat de materials, com ara teixits, fibres, pintures i cosmètics.
Els enginyers de sistemes de fabricació s'encarreguen del disseny, desenvolupament i millora de sistemes de producció que converteixen les matèries primeres en productes acabats. Treballen en tot el sistema, des del disseny fins al producte acabat.
Els enginyers de combustibles i energia es dediquen a la investigació i el desenvolupament de les formes de millorar l'ús de l'energia i de minimitzar l'impacte ambiental a partir de la seva conversió en formes utilitzables. Moltes indústries contracten enginyers de combustible i energia per avaluar...
Els tecnòlegs del cuir apliquen principis científics al tractament i la utilització del cuir. Molts tecnòlegs treballen en la producció o control de qualitat, a les adoberies, i d'altres realitzen treballs de recerca i desenvolupament.
Els tècnics clínics s'encarreguen de calibrar, mantenir, controlar i fer funcionar l'equipament complex utilitzat als hospitals per diagnosticar i tractar els pacients. Molts tècnics clínics tenen contacte directe amb els pacients.
Els tècnics metal·lúrgics es dediquen a l'estudi dels metalls, incloent-hi la seva estructura, producció i usos. Usen els seus coneixements per produir, processar i aplicar els metalls en àrees com la mineria, la metal·lúrgia, l'enginyeria civil i la indústria.
Els tècnics de polímers poden ocupar una gran varietat de llocs de treball dins de les indústries del plàstic i el cautxú. Poden treballar en la producció, desenvolupament i control de qualitat del producte, o a vendes i màrqueting. La majoria dels tècnics s'especialitzen en una àrea de treball.
Els tecnòlegs de polímers supervisen el processament de plàstics i cautxú per satisfer les demandes dels clients. Treballen a departaments de recerca, producció, servei tècnic i control de qualitat.