87

Professions de Sanitat i salut

Filtrar
El tècnic o tècnica en anatomia patològica i citologia s'encarrega de realitzar necròpsies clíniques i forenses, processar biòpsies i dur a terme estudis citològics generals i ginecològics perquè serveixin com a suport al diagnòstic clínic o metge-legal. Aquests professionals analitzen mostres cel·l...
Els ginecòlegs o ginecòlogues són metges especialistes en el sistema reproductor femení. Aquests professionals s'ocupen de prevenir, diagnosticar i tractar patologies relacionades amb els òrgans genitals femenins com l'úter, la vagina i els ovaris. Aquesta especialitat sanitària es troba estretament...
El pneumòleg o pneumòloga és un metge especialista en el sistema respiratori. Prevé, diagnostica i tracta malalties relacionades amb el conjunt d'òrgans que formen part de l'aparell respiratori, com els pulmons, els bronquis, la tràquea i la faringe. Algunes de les malalties que tracten els pneumòle...
Els auxiliars de geriatria ofereixen atenció social bàsica i suport emocional a persones grans que necessiten ajuda per a la realització de les tasques quotidianes. Els auxiliars de geriatria poden treballar a hospitals, centres de dia i residències geriàtriques.
Els podòlegs diagnostiquen, tracten i gestionen els problemes relatius als peus i les cames. Tracten símptomes dolorosos i altres problemes més duradors, inspeccionen els peus per detectar els problemes al més aviat possible, i proporcionen informació i consells als pacients sobre com mantenir els p...
La funció principal dels auxiliars d'odontologia és assistir al dentista durant el tractament dels pacients. Es asseguren que l'equip i els materials estan a punt, desinfecten les àrees clíniques, preveuen les necessitats que poden sorgir en la consulta mèdica i atenen els pacients quan arriben.
Els tècnics en pròtesis dentals fabriquen i reparen corones, ponts, dentadures postisses (pròtesis) i altres aparells dentals, utilitzant impressions (motllos) i seguint les instruccions indicades per un dentista. Són experts en el treball amb materials plàstics, aliatges metàl·lics, ceràmiques i tè...
Els odontòlegs diagnostiquen, tracten i preveuen càries dentals i malalties de les genives. Realitzen reconeixements sistemàtics, revisions regulars, foraden, preparen i rebleixen cavitats, dents, dentadures postisses i altres aparells, alhora que ajusten, equilibren i poleixen dents, extrauen dents...
Els dietistes són experts en dietètica i nutrició. Són especialistes en el coneixement dels aliments i en la salut. Atenen pacients a hospitals, ensenyen els seus coneixements a altre personal mèdic i promouen una alimentació saludable en la comunitat. Els dietistes treballen en molts altres àmbits,...
Els òptics subministren i venen ulleres i lents de contacte sota una recepta prescrita per un optometrista (òptic oftàlmic). Donen consells als clients sobre el tipus d'ulleres que pugui satisfer millor les seves necessitats. Els òptics no fan proves de visió.
Els auxiliars d'infermeria proporcionen atenció bàsica de salut als pacients i treballen sota la supervisió d'un infermer. Fan tasques com ara ocupar-se de l'alimentació dels pacients, fer els llits i endreçar la roba, i ajudar els pacients a vestir-se i anar al lavabo. Registren variables com, per ...
Els zeladors traslladen pacients i instrumental a diferents llocs de l'hospital; per exemple, al quiròfan o a la sala de raigs X o d'una sala o una planta a una altra.
Els biomèdics recullen i analitzen mostres mèdiques, per exemple, de sang i teixit, per ajudar els metges a diagnosticar, tractar i controlar malalties. Utilitzen els seus coneixements i els resultats de les proves per assessorar els metges i el personal de suport mèdic. Els biomèdics han de posseir...
Els infermers de cures medicoquirúrgiques ajuden els anestesistes i cirurgians a atendre els pacients durant les intervencions quirúrgiques. Preparen els pacients per a la cirurgia, observen els monitors i altres equips durant les operacions, i donen suport als pacients durant la recuperació del pos...
Els optometristes examinen els ulls dels pacients per trobar defectes de visió, signes de lesions, malalties i problemes de salut en general. Estableixen un diagnòstic, donen consells i, si cal, prescriuen i adapten ulleres o lents de contacte. Treballen a clíniques privades, a departaments especial...
Els auxiliars de farmàcia treballen sota la supervisió del farmacèutic preparant i subministrant els medicaments. Les seves sortides professionals es concentren en farmàcies, farmàcies hospitalàries, en centres d'atenció primària i en la indústria farmacèutica.
Els fisioterapeutes avaluen i tracten persones el moviment de les quals està limitat a causa d'una lesió, una malaltia o la vellesa. Faciliten el moviment de les extremitats i articulacions mitjançant exercicis i equipament especialitzat amb la finalitat de tractar els pacients. Les àrees importants...
Els logopedes ajuden les persones a afrontar i superar dificultats de comunicació i de deglució. Dediquen gran part de la seva jornada laboral a treballar amb nens, però també poden ajudar persones de qualsevol edat. Treballen amb els pares, cuidadors, professors i altres professionals de la salut.
Els artterapeutes fan servir l'art per ajudar persones amb dificultats físiques, mentals, socials i emocionals. L'art pot ajudar les persones a expressar-se i explorar els seus sentiments. Els artterapeutes treballen amb persones i grups en àrees com la salut mental, els problemes d'aprenentatge i e...
Els audiòlegs exploren l'audició de les persones i mesuren la pèrdua d'audició. També s'encarreguen d'examinar i avaluar els pacients per detectar problemes d'equilibri. Treballen en estreta col·laboració amb el pacient, donant-li consells i informació per ajudar-lo a desenvolupar les habilitats que...