93

Professions de Sanitat i salut

Filtrar
Els ginecòlegs o ginecòlogues són metges especialistes en el sistema reproductor femení. Aquests professionals s'ocupen de prevenir, diagnosticar i tractar patologies relacionades amb els òrgans genitals femenins com l'úter, la vagina i els ovaris. Aquesta especialitat sanitària es troba estretament...
El pneumòleg o pneumòloga és un metge especialista en el sistema respiratori. Prevé, diagnostica i tracta malalties relacionades amb el conjunt d'òrgans que formen part de l'aparell respiratori, com els pulmons, els bronquis, la tràquea i la faringe. Algunes de les malalties que tracten els pneumòle...
Els auxiliars de geriatria ofereixen atenció social bàsica i suport emocional a persones grans que necessiten ajuda per a la realització de les tasques quotidianes. Els auxiliars de geriatria poden treballar a hospitals, centres de dia i residències geriàtriques.
La funció principal dels auxiliars d'odontologia és assistir al dentista durant el tractament dels pacients. Es asseguren que l'equip i els materials estan a punt, desinfecten les àrees clíniques, preveuen les necessitats que poden sorgir en la consulta mèdica i atenen els pacients quan arriben.
Els tècnics en pròtesis dentals fabriquen i reparen corones, ponts, dentadures postisses (pròtesis) i altres aparells dentals, utilitzant impressions (motllos) i seguint les instruccions indicades per un dentista. Són experts en el treball amb materials plàstics, aliatges metàl·lics, ceràmiques i tè...
Els odontòlegs diagnostiquen, tracten i preveuen càries dentals i malalties de les genives. Realitzen reconeixements sistemàtics, revisions regulars, foraden, preparen i rebleixen cavitats, dents, dentadures postisses i altres aparells, alhora que ajusten, equilibren i poleixen dents, extrauen dents...
Els zeladors traslladen pacients i instrumental a diferents llocs de l'hospital; per exemple, al quiròfan o a la sala de raigs X o d'una sala o una planta a una altra.
Els biomèdics recullen i analitzen mostres mèdiques, per exemple, de sang i teixit, per ajudar els metges a diagnosticar, tractar i controlar malalties. Utilitzen els seus coneixements i els resultats de les proves per assessorar els metges i el personal de suport mèdic. Els biomèdics han de posseir...
Els infermers de cures medicoquirúrgiques ajuden els anestesistes i cirurgians a atendre els pacients durant les intervencions quirúrgiques. Preparen els pacients per a la cirurgia, observen els monitors i altres equips durant les operacions, i donen suport als pacients durant la recuperació del pos...
Els fisioterapeutes avaluen i tracten persones el moviment de les quals està limitat a causa d'una lesió, una malaltia o la vellesa. Faciliten el moviment de les extremitats i articulacions mitjançant exercicis i equipament especialitzat amb la finalitat de tractar els pacients. Les àrees importants...
Els logopedes ajuden les persones a afrontar i superar dificultats de comunicació i de deglució. Dediquen gran part de la seva jornada laboral a treballar amb nens, però també poden ajudar persones de qualsevol edat. Treballen amb els pares, cuidadors, professors i altres professionals de la salut.
Els artterapeutes fan servir l'art per ajudar persones amb dificultats físiques, mentals, socials i emocionals. L'art pot ajudar les persones a expressar-se i explorar els seus sentiments. Els artterapeutes treballen amb persones i grups en àrees com la salut mental, els problemes d'aprenentatge i e...
Els audiòlegs exploren l'audició de les persones i mesuren la pèrdua d'audició. També s'encarreguen d'examinar i avaluar els pacients per detectar problemes d'equilibri. Treballen en estreta col·laboració amb el pacient, donant-li consells i informació per ajudar-lo a desenvolupar les habilitats que...
Els higienistes dentals s'encarreguen de prevenir i tractar problemes de les dents i les genives. Fan treballs dentals, com ara curetatges i poliments dentals; fan radiografies, i fan empastaments per reduir la càries dental. Donen consells als pacients sobre com raspallar-se les dents correctament ...
Els tècnics de salut ambiental treballen per mantenir, millorar i promoure la salut pública. Protegeixen les persones dels riscos ambientals a la llar, a la feina i en llocs públics. Garanteixen la seguretat dels aliments, milloren les condicions de les persones que viuen a habitatges inadequats, i ...
Els ergonomistes són professionals dels factors humans de les relacions entre les persones i la seva vida quotidiana o el seu entorn de treball, que inclou l'anàlisi dels objectes i l'equipament que utilitzen les persones. Els ergonomistes aconsellen sobre els tipus d'equips i sobre l'entorn que aju...
Els neurofisiòlegs configuren i utilitzen l'equipament que s'utilitza per vigilar l'activitat elèctrica del cervell i dels sistemes nerviosos central i perifèric. Aquestes proves ajuden els metges a investigar malalties, com ara epilèpsia, apoplexia, esclerosi múltiple i trastorns dels nervis perifè...
Els ortopedes/especialistes protètics dissenyen i ajusten dispositius quirúrgics (pròtesis), com collars, suports de columna vertebral, suports i pinces. Aquestes peces de suport del cos del pacient, per exemple, realitzen la funció dels músculs paralitzats o alleugen el dolor. Els especialistes pro...
Els farmacèutics que treballen en una farmàcia ofereixen i venen al públic medicaments amb recepta i medicaments de venda lliure i altres productes, i assessoren sobre el seu ús. Treballen a llocs com ara departaments de farmàcia de supermercats, farmàcies d'ambulatoris, farmàcies rurals i centres d...
Els farmacòlegs estudien l'acció dels fàrmacs i els seus efectes en el cos. Usen els seus coneixements de biologia i química per investigar i desenvolupar nous medicaments i per provar-ne la seguretat. Desenvolupen nous medicaments a través d'un llarg procés d'experimentació i l'anàlisi.