Especial Educació Infantil 2015


Especial Educació Infantil 2015
Especial Educació Infantil 2015

abril

2015

» Subscriu-te!

Temps de lectura: 2 minuts

Educació Infantil: formació vocacional

Ets una persona extravertida, dinàmica, comunicativa, empàtica, pacient i imaginativa? T’agradaria treballar amb nens petits i participar en el seu desenvolupament físic, intel·lectual i emocional? T’interessa la formació d’Educació Infantil!
 
L’Educació Infantil és l’etapa educativa que atén els nens i nenes des del naixement fins que tenen sis anys. En aquest especial podràs trobar informació per especialitzar-te en l’atenció a la diversitat, la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, les noves metodologies d’ensenyament…No t’ho perdis!

espai patrocinat per:Recomanar a un amic

El teu Mail:

Mail del teu amic:


Afegeix valor al currículum amb la formació especialitzada d'Educació Infantil

Les sortides principals per als professionals de l’Educació Infantil són els centres educatius públics, privats i concertats adreçats a nens i nenes de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys. A més, es pot desenvolupar la carrera professional en l’àmbit de l’educació no formal i en institucions educatives, com ara museus, zoològics, teatres, acadèmies de formació…, o elaborant contingut educatiu per a editorials o material divulgatiu.
 
Per accedir a aquests llocs de treball, la formació reglada que necessites és el títol de grau de Mestre d’Educació Infantil  o el títol de tècnic superior en Educació Infantil. Si vols millorar l’ocupabilitat, pots afegir valor al teu currículum gràcies a les diverses especialitats en què et pots formar:

- Formació en necessitats educatives especials. L’escola infantil és el primer nivell en què es detecten les necessitats educatives especials. Si gràcies a la formació ets capaç de prevenir, detectar i intervenir pel que fa a l’atenció a la diversitat, podràs perfeccionar les teves competències i accediràs al mercat laboral en millors condicions.
 
- Mètodes pedagògics innovadors. En alguns centres d’Educació Infantil duen a terme activitats basades en mètodes pedagògics alternatius o innovadors, com per exemple el  mètode Montessori o la pedagogia Waldorf. La formació relacionada amb aquests mètodes et permetrà dissenyar activitats didàctiques alternatives, adaptades a l’edat dels alumnes.
 
- Llengües. Alguns centres d’Educació Infantil introdueixen l’aprenentatge primerenc de llengües, sobretot de l’anglès. Conèixer la didàctica de les llengües adaptada a aquesta etapa escolar és fonamental per preparar activitats més adequades.
 
- Programació per competències. Si has estudiat el cicle formatiu o el grau corresponent ja tens clares les competències bàsiques que inclou el currículum d’Educació Infantil (competència lingüística, competència matemàtica, coneixement i interacció amb el món físic…). El projecte educatiu de centre (PAC) defineix com i quan s’aprenen aquestes competències, però tu pots fer la teva aportació al disseny curricular amb la formació especialitzada pel que fa a la programació per competències.
 
- Nutrició. L’Educació Infantil és una etapa caracteritzada per l’heterogeneïtat de fases del desenvolupament infantil. A la mateixa aula poden conviure nens i nenes amb necessitats nutricionals molt diferents, i pot haver-hi nivells d’autonomia ben variats a l’hora de menjar. Si et formes en aquest àmbit, podràs entendre millor les necessitats i les característiques de l’alumnat.

Selecció de cursos

Convocatòria d'oposicions a mestre d'Educació Infantil

Enguany, algunes comunitats autònomes han convocat oposicions per cobrir les places de mestres d’Educació Infantil en centres públics. Tot i que la majoria de les comunitats ja han tancat el procés de presentació de sol·licituds, encara hi ha regions en què la convocatòria és oberta, com ara Cantàbria (fins al 7 de maig) i Aragó (fins al 27 d’abril).
 
Per presentar-te a aquestes oposicions necessites el grau de Mestre en Educació Infantil, omplir correctament la instància per a la convocatòria, complir els requisits generals i específics i preparar-te a fons per a la fase d’oposició. Aquesta fase consisteix en dues proves eliminatòries:
 
– Un examen pràctic i el desenvolupament d’un tema, amb l’objectiu de demostrar els coneixements específics de l’especialitat docent a la qual s’opta.
– La presentació i la defensa d’una programació didàctica i la preparació i l’exposició oral, davant d’un tribunal, d’una unitat didàctica. Aquesta segona part té la finalitat de comprovar si l’aspirant disposa de les aptituds i les tècniques pedagògiques necessàries per exercir de mestre.
 
Et recomanem que entris en la pàgina web de la teva comunitat autònoma per conèixer les característiques i els requisits necessaris.
 

Orientació professional | Consultoría educativa | Orientació acadèmica | Serveis per a centres

Equip editorial: Xavier Aspas, David Farigola, Laia Mestres, Jordi Mitjana, Montserrat Oliveras i Josep Lluis Segú.
© Copyright Educaonline S.L. 1998-2015