Doble Grau en Educació Infantil + Educació Primària

1023 Persones estan visitant aquest curs
Preu 7.107 €
Sol·licita informació
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Doble Grau en Educació Infantil + Educació Primària
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
369 crèdits
Preu 7.107 €

Descripció

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix un pla d'estudis sòlid, profund i professional, resultat de la suma d'experiències educatives universitàries viscudes tant a l'àrea d'Humanitats, com a les escoles de magisteri de Vigo i Sevilla, més els centres escolars dels que el grup CEU disposa per tot el territori nacional.
La Universitat Abat Oliba CEU és pionera en la metodologia que permet combinar dues titulacions i obtenir en cinc anys dos carreres universitàries. La UAO CEU proposa la doble titulació en Educació Infantil i Educació Primària, que permet ampliar el capital professional dels futurs mestres.
Aquest doble grau permet reunir el millor de tots dos estudis: l'atenció als més petits i l'especialització en les àrees d'anglès, educació especial, educació física i educació musical.
Es prepara als mestres per formar part de la construcció de el coneixement, mitjançant la participació en processos d'investigació educativa amb la fonamentació metodològica necessària i el desenvolupament i aplicació de noves metodologies, tècniques i procediments en el món didàctic, educatiu i pedagògic.
La finalitat d'aquest doble grau és aconseguir un professorat capaç d'unir a una elevada qualificació tècnica i científica, en relació amb les tasques que aborda, una capacitació pedagògica i didàctica que permeti desenvolupar la important tasca de ser un excel·lent docent.

Temari

Primer curs:
• Antropologia / anthropology.
• Educació lingüística I.
• El missatge cristià / the christian message.
• Fonaments didàctics de l'ensenyament I.
• Fonaments didàctics de l'ensenyament II.
• Història de l'educació escolar.
• Organització escolar, innovació educativa i tic.
• Psicologia de l'aprenentatge de 0 a 6 anys.
• Psicologia de l'aprenentatge de 6 a 12 anys.
• Psicologia de el desenvolupament de 0 a 6 anys.
• Psicologia de el desenvolupament de 6 a 12 anys.
• Teoria de l'educació.
Segon curs:
• Desenvolupament psicomotor.
• Didàctica de les dificultats de l'aprenentatge i els trastorns de desenvolupament.
• Dificultats d'aprenentatge de 0 a 12 anys.
• Educació física.
• Educació lingüística II.
• Educació social I.
• Educació social II.
• Història dels grans projectes educatius / history of the great educational projects.
• Infància, salut i alimentació.
• Les ciències socials i la seva didàctica.
• Societat, família i escola / society, family and school.
• Trastorns de el desenvolupament de 0-6 anys.
Tercer curs:
• Didàctica de la llengua i la literatura.
• Didàctica de les ciències de la naturalesa i ciències experimentals.
• Didàctica de les matemàtiques - infantil.
• Didàctica educació visual i plàstica.
• Educació cientificoexperimental / scientific and experimental education.
• Educació musical.
• Educació musical i la seva didàctica.
• Educació visual i plàstica.
• Les ciències de la naturalesa i la seva didàctica / natural sciences and its didactics.
• Literatura infantil i foment de l'hàbit lector / children 's literature and reading encouragement pla.
• Matemàtiques I.
• Observació sistemàtica i anàlisi de contextos.
• Pràcticum 1.
Quart curs:
• Didàctica de la literatura axiològica.
• Didàctica de les matemàtiques - primària.
• Doctrina social de l'església / social doctrine of the church.
• Educació cívica.
• English language I.
• Grans obres de la literatura infantil.
• Iniciació esportiva a l'escola.
• Innovació educativa i tic / educational innovation and ict.
• Literatura infantil i cinema.
• Literature and cinema in english.
• Matemàtiques II.
• Metodologia didàctica i habilitats docents.
• Motricitat i capacitats físiques.
• Organització de el temps, els materials i l'espai escolar.
• Pràcticum II.
• Psicologia clínica de la infància i la joventut.
• Psicologia social.
• Religió, cultura i valors / religió, culture and values.
• Treball fi de grau - infantil.
• Tradicions culturals.
Cinquè curs:
• Activitats físiques ritmicoexpressives i psicomotores.
• Activitats físic-recreatives en la natura.
• Content and language integrated learning.

Destinataris

Tenir interès per l'educació i valorar la professió docent com una vocació a el servei de la persona i de el bé comú.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Pràctiques

Durant l'últim curs de l'grau es realitzen les pràctiques obligatòries en empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'estudiant o estudianta.

Perspectives laborals

L'alumne o alumna que obté el títol oficial de graduat en Educació Infantil + Educació Primària per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la seva professió en els següents àmbits: Centres educatius (infantil i primària) Centres assistencials (població marginal, integració, etc.) Gabinets de psicologia i logopèdia Docència i investigació Llars d'infants Educació en l'àmbit hospitalari Centres culturals i formació d'adults Empreses de serveis educatius Professors de religió * (*) en cas de cursar les assignatures per a l'obtenció de la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica - DECA.

Promocions

Ajudes als estudis de grau.
Doble Grau en Educació Infantil + Educació Primària
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Campus i seus: Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Universitat Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30 08022 Barcelona
Sol·licita informació
X