Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau de Ciències Socials (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau
On-line
Oficial / Homologat
240 Crèdits
consultar preu

Grau de Ciències Socials (UOC)

Descripció

El segle XX va ser el segle de la consolidació i l'especialització de les Ciències Socials. Es van crear els Departaments, Instituts i Facultats d'Economia, Antropologia, Ciència Política, Psicologia o Sociologia. Avui, ha arribat el moment de reconèixer les sinèrgies i les herències comunes que la fase de consolidació disciplinaria tendeix a trencar. Per això, la UOC ofereix aquest Grau de Ciències Socials, que té com a referents altres propostes formatives d'Europa.

D'aquesta manera el Grau de Ciències Socials de la UOC sorgeix del diàleg entre les diferents disciplines d'aquest àmbit acadèmic. El resultat integra les singularitats de la Sociologia, la Ciència Política, l'Economia o l'Antropologia, en filtra les redundàncies i permet superar les barreres que les separen. Així, sintetitzem el millor de cada tradició en un projecte formatiu sòlid i plural, enfocat a la comprensió i l'actuació sobre els temes emergents en el món contemporani.La UOC: una manera diferent d'aprendre ciències socials

Aquest grau ofereix un model similar al que funciona als països capdavanters d'Europa i els Estats Units. Dota l'estudiant d'una mirada transversal i d'un coneixement plural dels marcs interpretatius i de les eines metodològiques pròpies dels àmbits que integren les ciències socials. D'aquesta manera, les competències adquirides permetran que l'estudiant tingui la flexibilitat necessària per a inserir-se en un món professional que, cada vegada més, necessita graduats amb prou recursos per a adaptar-se a les transformacions constants de la societat.Promoció:

Facilitats de pagament: Fraccionament en quotes.
Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:
 
Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 120
Optatives 48
Treball final de grau 12
Total 240


Formació bàsica (60 crèdits ECTS):
 •     Competències en tecnologies de la informació i la comunicació en les ciències socials 6 crèdits ECTS.
 •     Llengua, cultura i societat 6 crèdits ECTS.
 •     Idioma modern I: anglès/francès 6 crèdits ECTS.
 •     Idioma modern II: anglès/francès 6 crèdits ECTS.
 •     Sociologia 6 crèdits ECTS.
 •     Política i societat 6 crèdits ECTS.
 •     Antropologia social i cultural 6 crèdits ECTS.
 •     Introducció a l'economia 6 crèdits ECTS.
 •     Psicologia social 6 crèdits ECTS.
 •     Introducció al dret 6 crèdits ECTS.
 
Assignatures obligatòries (120 crèdits ECTS):
 •     Metodologia de les ciències socials 6 crèdits ECTS.
 •     Fonaments d'estadística 6 crèdits ECTS.
 •     Estadística aplicada 6 crèdits ECTS.
 •     Fonaments de la investigació qualitativa 6 crèdits ECTS.
 •     Demografia 6 crèdits ECTS.
 •     Etnografia 6 crèdits ECTS.
 •     Coneixement i mètode 6 crèdits ECTS.
 •     Història contemporània I 6 crèdits ECTS.
 •     Història contemporània II 6 crèdits ECTS.
 •     Pensament social clàssic 6 crèdits ECTS.
 •     Estructura econòmica 6 crèdits ECTS.
 •     Teories de la comunicació 6 crèdits ECTS.
 •     Geografia humana 6 crèdits ECTS.
 •     Estructura social i desigualtats 6 crèdits ECTS.
 •     Teoria política 6 crèdits ECTS.
 •     Gènere i societat 6 crèdits ECTS.
 •     Societat xarxa 6 crèdits ECTS.
 •     Política social 6 crèdits ECTS.
 •     Ciència i tecnologia en la societat 6 crèdits ECTS.
 •     Acció col·lectiva 6 crèdits ECTS.
Assignatures optatives (48 crèdits ECTS):
S'han de triar entre les assignatures següents:
 •     Sociologia del treball 6 crèdits ECTS.
 •     Globalització i moviments migratoris 6 crèdits ECTS.
 •     Sociologia de l'educació 6 crèdits ECTS.
 •     Sociologia de la cultura 6 crèdits ECTS.
 •     Sociolingüística 6 crèdits ECTS.
 •     Identitat, consum i vida quotidiana 6 crèdits ECTS.
 •     Institucions socials i polítiques contemporànies 6 crèdits ECTS.
 •     Teories de la democràcia  6 crèdits ECTS.
 •     Sistema polític espanyol 6 crèdits ECTS.
 •     Polítiques públiques 6 crèdits ECTS.
 •     Fonaments del comportament electoral  6 crèdits ECTS.
 •     Fonaments teòrics de la decisió pública 6 crèdits ECTS.
 •     Història econòmica 6 crèdits ECTS.
 •     Mercats i conducta 6 crèdits ECTS.
 •     Macroeconomia 6 crèdits ECTS.
 •     Geografia econòmica 6 crèdits ECTS.
 •     Economia del treball 6 crèdits ECTS.
 •     Economia internacional 6 crèdits ECTS.
 
Treball final de grau 6 crèdits ECTS.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català

Durada

Durada: 4 anys.
Inici curs: setembre 2017.

Titulació obtinguda

Títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EES).

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).