Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona

Màster en Neuropsicologia Clínica (ISEP Barcelona)

Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona

Màster
Presencial
90 Crèdits
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

La pràctica de la Neuropsicologia Clínica necessita un conjunt específic de coneixements de diverses àrees de coneixement de la psicologia i de la medicina que permeti avaluar, diagnosticar i intervenir en les alteracions cognitives i neuroconductuals observables en un pacient amb disfunció o dany cerebral focal o difús . En resposta a aquest fet, ISEP ha considerat oportú programar aquest màster, en el qual, i seguint la seva filosofia d'interdisciplinarietat, es poden trobar reflectides les característiques fonamentals aportades pels diferents professionals vinculats a la neuropsicologia: neuròlegs, neuropsicòlegs, neurocirurgians, neuroradiòlegs, psiquiatres, psicòlegs clínics, psicogeriatras, logopedes, optometristes, psicomotricistes i terapeutes ocupacionals.

La finalitat és, doncs, la de proporcionar una formació que permeti ampliar les perspectives d'avaluació, diagnòstic i intervenció dins de les diferents patologies clíniques que cursen amb afectació del SNC i alteracions i / o deteriorament dels processos cognitius i conductuals. El Màster en Neuropsicologia Clínica cobreix el buit existent entre els coneixements derivats de les neurociències bàsiques (neuroanatomia, neuroquímica, neurofisiologia, neurofarmacologia, etc.), La psicologia dels processos cognitius (atenció, memòria, llenguatge, gnosi, etc.), La psicologia de la conducta-emoció i les tècniques d'avaluació i intervenció que els clínics utilitzen en la seva pràctica quotidiana.

Veure més

Temari del curs

PRIMER CURS

MÒDUL I. FONAMENTS
- Neuroanatomia funcional i psicofarmacologia.
- Tècniques de neuroimatge.
- Neurologia clínica en l'adult i en la infància.
- Neurocirurgia.
- Procés d'avaluació neuropsicològica.

MÒDUL II. NEUROPSICOLOGIA GENERAL
- Neuropsicologia mèdica.
- Neuropsicologia infantil.
- Neuropsicologia de l'envelliment i les demències.
- Neuropsicologia i neuroimatge dels trastorns mentals.
- Metodologia de la recerca en neuropsicologia.

MÒDUL III. SÍNDROMES NEUROLÒGICS, neuropsiquiàtrics I SEMIOLOGIA NEUROPSICOLÒGICA
- Trastorns de l'atenció i la percepció.
- Trastorns de la memòria i de les funcions executives.
- Trastorns del llenguatge adquirit i del desenvolupament.
- Trastorns del control motor voluntari i del dèficit motor primari.

SEGON CURS

MÒDUL I. REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÒGICA BASADA EN L'EVIDÈNCIA

MÒDUL II. ESTRATÈGIES DE REHABILITACIÓ I / O ESTIMULACIÓ NEUROPSICOLÒGICA EN L'ADULT
- Rehabilitació neuropsicològica de les funcions atencionals i amnèsiques.
- Rehabilitació neuropsicològica de les funcions executives, perceptives i de control motor voluntari.
- Rehabilitació neuropsicològica dels trastorns adquirits del llenguatge oral i escrit en l'adult.
- Avaluació i intervenció en psicogeriatria.
- Teràpia ocupacional en les demències.
- Intervenció cognitiva en les demències.
- Rehabilitació neuropsicològica dels trastorns mentals: l'esquizofrènia.

MÒDUL III. ESTRATÈGIES DE REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÒGICA EN LA INFÀNCIA
- Rehabilitació neuropsicològica dels trastorns del desenvolupament del llenguatge oral i escrit en la infància.
- Avaluació i intervenció optomètrica en els trastorns de l'aprenentatge.
- Intervenció psicomotriu i cognició.
- Intervenció cognitiu-conductual en la síndrome de dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat.
- Rehabilitació neuropsicològica en oncologia infantil.Treball final de màster
Veure més

Destinataris

Psicòlegs (previ procés d'admissió: CV, expedient acadèmic i entrevista personal).

Requisits

Psicòlegs (previ procés d'admissió: CV, expedient acadèmic i entrevista personal).

Metodologia

El Màster en Neuropsicologia Clínica té la durada de dos acadèmics.

Durada

Data d'impartició: D'octubre 2017 a juny 2019.

Titulació obtinguda

Un cop finalitzada la formació, l'alumne obté la titulació pròpia d'ISEP que certifica la seva capacitació.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Neuropsicologia Clínica (ISEP Barcelona)

Màster en Neuropsicologia Clínica (ISEP Barcelona)