Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari d'Enginyeria computacional i matemàtica - interuniversitari URV/ UOC (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster universitari d'Enginyeria computacional i matemàtica - interuniversitari URV/ UOC (UOC)

Descripció

El màster en línia URV-UOC d'Enginyeria computacional i matemàtica (ECiM) ofereix formació interdisciplinària en les àrees d'enginyeria i ciències aplicades. El programa ECiM inclou temàtiques d'actualitat com, per exemple, modelització i simulació per ordinador, mètodes numèrics, computació paral·lela i distribuïda, representació del coneixement, xarxes i grafs, optimització aplicada, etc.

L'objectiu principal d'aquest programa és preparar els estudiants per a llocs d'R+D+I dins de la indústria, els centres de recerca i les universitats. El màster en línia ECiM està orientat a estudiants de postgrau procedents de diferents titulacions cientificotècniques, com per exemple, Enginyeria Informàtica, Matemàtiques, Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Industrial, Estadística, Física, etc.

Aquest màster s'ofereix conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili (URV), universitat coordinadora i que gestiona el procés de matriculació.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes
Veure més

Temari del curs

Assignatures obligatòries:
 •     Mètodes numèrics en enginyeria 6 crèdits ECTS.
 •     Simulació 6 crèdits ECTS.
 •     Computació d'altes prestacions 5 crèdits ECTS.
 •     Treball final de màster 18 crèdits ECTS.


Assignatures optatives:
 •     Codis correctors d'errors 5 crèdits ECTS.
 •     Sistemes dinàmics caòtics 5 crèdits ECTS.
 •     Grafs i aplicacions 5 crèdits ECTS.
 •     Modelització mitjançant equacions diferencials 5 crèdits ECTS.
 •     Criptologia 5 crèdits ECTS.
 •     Anàlisi multivariant de dades 5 crèdits ECTS.
 •     Simulació amb partícules i amb elements finits 5 crèdits ECTS.
 •     Xarxes complexes 5 crèdits ECTS.
 •     Investigació operativa 5 crèdits ECTS.
 •     Optimització combinatòria 5 crèdits ECTS.
 •     Estructures de dades i algoritmes 5 crèdits ECTS.
 •     Representació del coneixement 5 crèdits ECTS.
 •     Intel·ligència artificial 5 crèdits ECTS.
 •     Computació distribuïda 5 crèdits ECTS.
 •     Reconeixement de patrons 5 crèdits ECTS.

Total 60 crèdits ECTS.
Veure més

Destinataris

El màster online ICyM està orientat a estudiants de postgrau procedents de diferents titulacions cientificotècniques, pàg. ex., Enginyeria Informàtica, Matemàtiques, Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Industrial, Estadística, Física, etc.

Requisits

Requisits d'accés:


 • Titulats universitaris en Matemàtiques, Estadística, Física, i àmbits afins.

 • Titulats universitaris en Informàtica, Telecomunicacions, Electrònica, Industrial, Elèctrica, Mecànica, Aeronàutica, i àmbits afinsIdiomes en què s'imparteix

Castellà.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Durada: 1 any.
Inici: 18 de Octubre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Titulació obtinguda

Títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 08/02/2013.

Perspectives laborals

Més de 1.000 empreses a tot el món confien en els estudiants i graduats UOC i valoren la seva professionalitat, formació i característiques diferencials.
A més, la UOC té més de 200 empreses associades que col · laboren amb la UOC i els seus estudiants, empreses de tot tipus, des de grans empreses fins a petites i mitjanes empreses més locals.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).