Descripció del centre

"Fer del futur, un present. Aquesta és la nostra màxima. Avançar-nos als avenços del sector, evolucionar, innovar i apostar per opcions de futur que permetin a la signatura i als nostres alumnes beneficiar-se dels avantatges que poden aportar noves modalitats formatives, i els últims avenços tecnològics, en aquest sentit.

Amb la perspectiva del temps i l'experiència, de més de 25 anys en el camp de l'ensenyament, sentim el compromís de seguir innovant i desenvolupant nous camps d'activitat. Per això hem cregut imprescindible incorporar noves eines tecnològiques a l'àrea formativa, creant una nova plataforma acadèmica virtual, el Campus Virtual Josep Pons. Una iniciativa pionera en tecnologia i innovadora per la metodologia d'aprenentatge, pel que fa al camp de la imatge personal es refereix. Una nova forma d'aprendre a través de la imatge, integrant les xarxes socials i el nou web 3.0. Aquesta nova modalitat suposa un inesgotable ventall de recursos tècnics que permeten adaptar la formació a la disponibilitat de l'alumne, amb una assistència i tutoria en línia contínues i sense cap complicació tècnica, que facilita l'accessibilitat i operativitat dels recursos formatius, des de qualsevol ordinador, amb una simple connexió a Internet, fins i tot per neòfits en temes informàtics.

El nostre nou Màster en Assessoria d'Imatge i Realització d'Imatge, a través d'aquesta modalitat en línia, materialitza la nostra voluntat posar a disposició de totes les persones que vulguin tenir accés a una formació de qualitat en l'àrea de la imatge personal, en el seu contingut i forma, totes les eines i modalitats d'aprenentatge necessàries per formar-se i professionalitzar-amb una excel • lència qualitativa, i això passa, sens dubte, per la utilització i integració dels nous avenços tecnològics. "

Campus i seus

Campus Virtual Josep Pons
c/ Laureano Miró 276 08950 Esplugues de LLobregat (Barcelona)

Altres centres que et poden interessar

X